This page was saved using WebZIP 7.0.3.1030 offline browser (Unregistered) on 10/08/06 23:47:31.
Address: http://www.daeng.com/jyguide/faction05.html
Title: พรรคกระยาจก  •  Size: 50050  •  Last Modified: Wed, 30 Nov 2005 06:11:05 GMT

เงื่อนไขการเข้าพรรคกระยาจก
1. ไม่สังกัดค่ายพรรคอื่นใด
2. ห้ามกระทำความชั่ว ( ดีเลวมากกว่า 0 )
3. ไม่เป็นศิษย์ทรยศพรรคกระยาจก
4. เมื่อพร้อมแล้วเข้าพบพบผู้อาวุโสบาตรมังกร

กฏของพรรคกระยาจก
1. ห้ามทำร้ายคนร่วมพรรคกระยาจก
2. ค่าดีเลวต่ำกว่า 0 - อาจารย์งดถ่ายทอดวิชา


เงื่อนไขการออกจากสำนักอย่างปลอดภัย

1.สู้จริง 1 ล้าน
2.กำลังภายในพื้นฐาน 50
3.ป้องกันทำลายกระบวนท่า 50
4.ศิษย์สองกระสอบขึ้นไป
แล้วไปคุยก่ะ npc ที่รับผิดชอบการจบออกจากสำนัก

เงื่อนไขการเป็นศิษย์ชั่วชีวิต
1. กำลีงภายในพื้นฐาน 100, ท่าร่างพื้นฐาน 100, สลายกระบวนท่า 100, ทะยานหลบหลีก 100, ทักษะสำนัก 100, สู้จริง 10 ล้าน, ชม.ออนไลน์ 100
2.รับอาวุธโจมตี +250 ที่แคว้นเหลียว 
รายชื่อวิชาพรรคกระยาจก
coefficient
ความแรง
 
 

 
พลังภายในพรรคกระยาจก (ปราณ)
n/a
n/a

 
พลังปะปนฟ้า (ปราณ)
n/a
n/a

 
หมัดยาวปรมาจารย์
0.980
0.215

 
ไม้เท้าปรมาจารย์
0.750
0.216

 
เพลงดาบหกประสาน
0.950
0.216

 
ฝ่ามือลูกตุ้มทองแดง
0.900
0.227

 
มือคว้าจับใยพัวพัน
1.300
0.238

 
พลังจับมังกร
1.250
0.250

 
ไม้เท้ามารลำพอง
1.337
0.217

 
หมัดลมย้อนแฉลบหลิว
1.340
0.219

 
เก้าท่าฝ่ามืออิมซัว
1.403
0.237

 
ฝ่ามือดอกบัว
1.424
0.243

 
ฝ่ามือสยบมังกร
1.660
0.292

 
ท่องสราญย์
2.160
0.363

 
18ฝ่ามือพิชิตมังกร ขาด3ท่า
2.250
0.388

 
เพลงไม้เท้าตีสุนัข
2.700
0.545

 
18ฝ่ามือพิชิตมังกร
n/a
0.580

 
พิรุณบุปผาคลุมฟ้า
n/a
n/a

 
พิรุณบุปผาคลุมฟ้า
n/a
n/a

 
ค่ายกลตีสุนัข
n/a
n/a

 
ไม้เท้ามหาวชิระ
2.200
0.381

 
พลังคว้านภามังกรคะนอง
n/a
n/a

 
วิชากระบองยักษา
n/a
n/a

 
ท่าร่างท่องสราญรมย์
n/a
n/a

 
เสื้อเหล็ก
n/a
n/a

 
สุดยอดไม้เท้ามหาวชิระ
n/a
n/a

 
สุดยอดท่องสราญย์
n/a
n/aลำดับอาวุโสในพรรคกระยาจก

ลำดับขั้นในพรรค
ตำแหน่งในพรรค
ชื่อเสียง/ประสบการณ์ยุทธจักร
ชื่อเสียง/ประสบการณ์ยุทธจักรสะสม
 
 

ประมุขพรรค
ประมุขพรรค
n/a
n/a
 
 

ศิษย์เก้ากระสอบ
ผู้อาวุโส/ผู้ควบคุม
n/a
n/a
 
 

ศิษย์แปดกระสอบ
หัวหน้าสาขา
n/a
n/a
 
 

ศิษย์เจ็ดกระสอบ
ศิษย์ทั่วไป
n/a
n/a
 
 

ศิษย์หกกระสอบ
ศิษย์ทั่วไป
n/a
n/a
 
 

ศิษย์ห้ากระสอบ
ศิษย์ทั่วไป
1500
4250
 
 

ศิษย์สี่กระสอบ
ศิษย์ทั่วไป
1200
2750
 
 

ศิษย์สามกระสอบ
ศิษย์ทั่วไป
800
1550
 
 

ศิษย์สองกระสอบ
ศิษย์ทั่วไป
500
750
 
 

ศิษย์หนึ่งกระสอบ
ศิษย์ทั่วไป
250
250
 
 

ศิษย์ไร้กระสอบ
ศิษย์ทั่วไป
0
0
 
 


ศิษย์พรรคกระยาจกเมื่อมีผลงานถึงระดับขั้นจะได้รับการเลื่อนขั้นกระสอบในการประชุมพรรคทุกวันที่ 1 ของเดือนที่พรรคกระยาจก
 
ผู้ส่งมอบภารกิจ : หัวหน้าสาขาตั้ง
เงื่อนไข : 1.ศิษย์พรรคกระยาจก 2.ชื่อเสียง 240 3.ประสบการณ์ยุทธจักร 240
คำอธิบายภารกิจ :

1.ถึงศาลเจ้าร้าง หาหัวหน้าสาขาตั้ง เขาจะใช้ผู้เล่นไปซีเซี่ย ต้าหลี่ นครหลวงเพื่อรับข่าว
2.ไปซีเซี่ยยามจื้อ~ยามเบ้า หาเตียทิ ยามซิ้ง~ยามบี่หาอิ้วคี่เม้ง ยามซิง~ยามไหหาซุ่งซือเหี่ยง
3.ไปนครหลวงยามจื้อ~ยามเบ้า หาเสียวป้อ ยามซิ้ง~ยามบี่หาโล้วจู่ ยามซิง~ยามไหหาเกียวไล้เกียง
4.ไปต้าหลี่ยามจื้อ~ยามเบ้า หาเตียฉิก ยามซิ้ง~ยามบี่หาพัวยุ้ยซือ ยามซิง~ยามไหหาซิม๋อฮั้ว
5.สะสมข่าวครบแล้วนำกลับมาให้หั วหน้าสาขาตั้ง หัวหน้าสาขาตั้งจะส่งผู้เล่นไปต่อสู้หลายครั้ง(ต้องเสร็จภายใน เวลา1วันของเกมส์)
6.ได้รับ[จดหมายสนามรบ] แบ่งเป็น (1) สะพานด้านใต้ของซีเซี่ย ยามซิ้ง (2) ฮั้วซัว ในป่าร้านน้ำชา ยามโง่ว(3) เขาหิมะ ข้างสะพาน ยามบี่ (4) ข้างสะพานฮ่วงซัวธรรมแทนสวรรค์ ยามซิง (5) สะพานด้านเหนือของบู๊ตึ๊ง ยามอิ้ว
7.หลังการต่อสู้หลายครั้งเสร็จส ิ้นแล้ว หัวหน้าสาขาตั้งจะชมเชยและบอกว่า ผู้เล่นสามารถได้รับการเลื่อนขั้นใน งานชุมนุมพรรคครั้งต่อไป
 
ผู้ส่งมอบภารกิจ : เกียวไล้กัง
เงื่อนไข : 1.ศิษย์พรรคกระยาจกระดับหนึ่งกระสอบ 2.ชื่อเสียง 500 3.ประสบการณ์ยุทธจักร 500
คำอธิบายภารกิจ :

1.ถึงนครหลวงหาเกียวไล้เกียงเขา(ที่อยู่หน้าร้านแลกเงิน) จะมอบจดหมายให้ฉบับ1 มอบจดหมายนี้แก่ผู้ควบคุมไม้เท้า เขาจะมอบ หมายให้ผู้เล่นไปส่งจดหมายที่ซีเซี่ย ต้าหลี่ นครหลวง
2.ไปซีเซี่ยมอบจดหมายแก่อิ้วคี่ เม้ง ไปต้าหลี่มอบจดหมายแก่เตียฉิก ไปนครหลวงมอบจดหมายแก่ เกียวไล้เกียง
3.กลับศาลเจ้าร้างหาผู้ควบคุมไม ้เท้า เขาจะให้ผู้เล่นเลือกว่าต้องการไปด่านประตูห่านป่าสู้กับศัตรูห รือไป เขาหิมะกำจัดศัตรู
4.เอาชนะศัตรูได้แล้วกลับมาศาลเ จ้าร้าง ผู้ควบคุมไม้เท้าจะให้ผู้เล่นไปต่อสู้หลายครั้ง(ผู้เล่นโปรดระว ัง ต้อง ทำภารกิจนี้ให้เสร็จภายในเวลา1วันของเกมส์)
5.ได้รับ [จดหมายสนามรบ] แบ่งเป็น (1) สะพานด้านใต้ของซีเซี่ย ยามซิ้ง (2) ฮั้วซัว ในป่าร้านน้ำชา ยามโง่ว (3) เขาหิมะ ข้างสะพาน ยามบี่ (4) ข้างสะพานฮ่วงซัวธรรมแทนสวรรค์ ยามซิง (5) สะพานด้านเหนือของบู๊ตึ๊ง ยามอิ้ว
6.เสร็จการศึกแล้ว ผู้ควบคุมไม้เท้าจะชมเชยพร้อมบอกว่า ผู้เล่นสามารถได้รับการเลื่อนขั้นในงานชุมนุม พรรคครั้งต่อไป
 
ขอขอบคุณ : ForYou
ผู้ส่งมอบภารกิจ : คนในศาลเจ้าร้าง
เงื่อนไข : ศิษย์ 2 กระสอบ ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักรอย่างละ 1300
คำอธิบายภารกิจ :

เมื่อเงื่อนไขครบ ไปที่ศาลเจ้าร้างด้านบน เขาแชเซี้ย พิกัด 8323,9525 คุยกะคนในนั้น เค้าจะให้เราไปรวบรวมข่าว(ตามฟอร์ม) เหมือนเดิมเป๊ะ เหมือนกระสอบ 1,2 พอรวมข่าว 3 เมืองมาให้ เค้าจะบอกให้เราไปลอบโจมตีโจร ซึ่งคราวนี้เป็นพวกโจรกระจอก ไม่ใช่ทหารมั้ง เลือดแค่ 300 ไปลอบโจมบนสะพานตามยามต่างๆ ออ อยากจะบอกว่าไปยามไหน ต้องรอให้ 1 เคอ ก่อนนะครับ มันถึงจะออกมา 0เคอไม่ออก อดใจรอแล้วเดินหน่อยเพราะบางคนไป 0 เคอ พอเดินวนไม่เจอแล้วกลับ อาจชวดได้ อดทนหน่อย พอไปลอบโจมตีครบ 3 ครั้ง คราวนี้แปลกกว่าเควส 1 หรือ 2 กระสอบ ตรง มันบอกควรตัดไฟแต่ต้นลมให้หมด ขจัดโจรให้หมดไปลอบโจมตีอีก 2 ครั้งแล้วก้อให้เราบุกไปทลายรังโจรยามทิ่ว ไปแถวหุบเขาที่อยู่ระหว่างฮั้วซัวกับบู๊ตึ๊งครับ ไปลอบโจมตีปุบ เสร็จกลับไปหาคนเดิมคุย แล้วเค้าจะบอกให้เรารอเลื่อนกระสอบ 3 เป็นอันเสร็จสิ้น สรุปคือ ลอบโจมตี 6 ครั้ง ครับเป็นอันเสร็จสิ้น เควสกระสอบ 3
 
ทำได้โดยการคุยกับไชมึ้งเข็กที่ยืนอยู่ข้างบ่อน้ำในสำนัก ควรใช้โปรแกรม tasker ช่วยในการทำโดยโหลดได้จาก download.com
 วิทยายุทธพื้นฐานพรรคกระยาจก
 

วิทยายุทธ
coefficient / ความแรง
พื้นฐานที่ต้องการ
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด

กำลังภายในพรรคกระยาจก
n/a
ไม่มี
ผู้อาวุโสถ่ายทอดวิชา
ผู้อาวุโสผู้ช่วย

ท่าร่างพรรคกระยาจก
n/a
ไม่มี
ผู้อาวุโสถ่ายทอดวิชา

วิชาไม้เท้าปรมาจารย์
0.750/0.216
ไม่มี
ผู้อาวุโสผู้ช่วย

เพลงดาบหกประสาน
0.950/0.216
ไม่มี
ผู้อาวุโสผู้ช่วย

หมัดยาวปรมาจารย์
0.980/0.215
ไม่มี
ผู้อาวุโสถ่ายทอดวิชา

ฝ่ามือลูกตุ้มทองแดง
0.900/0.227
กำลังภายในพรรคกระยาจก 10
ทักษะขอทาน 10
ผู้อาวุโสถ่ายทอดวิชา


วิทยายุทธขั้นสอง
 

วิทยายุทธ
coefficient / ความแรง
พื้นฐานที่ต้องการ
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด

 
พลังปะปนฟ้า
1.400/ 0.226
n/a
n/a

 
พลังจับมังกร
1.250/ 0.250
กำลังภายในพรรคกระยาจก30
ฝ่ามือลูกตุ้มทองแดง 50
ทักษะขอทาน 30
เป็นศิษย์สองกระสอบ
ผู้อาวุโสถ่ายทอดวิชา

 
วิชาไม้เท้ามารลำพอง
1.337/ 0.217
กำลังภายในพรรคกระยาจก30
วิชาไม้เท้าปรมาจารย์ 50
ทักษะขอทาน 30
เป็นศิษย์สองกระสอบ
ผู้อาวุโสผู้ช่วย

 
มือคว้าจับใยพัวพัน
1.300 / 0.238
กำลังภายในพรรคกระยาจก30
หมัดยาวปรมาจารย์ 50
ทักษะขอทาน 30
เป็นศิษย์สองกระสอบ
ผู้อาวุโสถ่ายทอดวิชา

 
หมัดลมย้อนแฉลบหลิว
1.340 / 0.219
กำลังภายในพรรคกระยาจก50
พลังจับมังกร 70
ทักษะขอทาน 50
เป็นศิษย์สี่กระสอบ
ผู้อาวุโสถ่ายทอดวิชา

 
ฝ่ามือดอกบัว
1.424 / 0.243
วิชาดาบหกประสานระดับ80
กำลังภายในพรรคกระยาจก 60
ทักษะขอทาน 70
ท่าร่างพรรคกระยาจก 60
เป็นศิษย์ห้ากระสอบ
ผู้อาวุโสผู้ช่วย

 
เก้าท่าฝ่ามืออิมซัว
1.403 / 0.237
วิชาดาบหกประสานระดับ80
กำลังภายในพรรคกระยาจก 60
ทักษะขอทาน 70
ท่าร่างพรรคกระยาจก 60
เป็นศิษย์ห้ากระสอบ
ผู้อาวุโสผู้ช่วย


ฝ่ามือพิชิตมังกร
ขอขอบคุณ:จูล่ง
ประมุขพรรคกระยาจก แห่งจอมยุทธแดนอิสาน

ประเภท : ฝ่ามือ
coefficient / ความแรง : 1.660 / 0.292
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : อั้งชิกกง
เงื่อนไขการเรียน : เก้าท่าฝ่ามืออิมซัวระดับ 80 กำลังภายในพื้นฐานระดับ 80 ทักษะขอทานระดับ 80 ศิษย์เจ็ดกระสอบ กำลังภายในพื้นฐาน 80, ต่อสู้มือเปล่า 80, พลังปะปนฟ้า 60, ศิษย์ 7 กระสอบ (ชื่อเสียง1หมื่น), ประสบการณ์ยุทธจักร 1 หมื่น, ต่อสู้จริง 4 ล้าน, วาสนา 40

เมื่อได้เงื่อนไขครบ แล้ว ไปหายาจกน่าสงสาร อยู่ที่ หยางโจว แล้วไปหา อั้งชิกกง อั้งซิกกง อยู่ที่ศาลเจ้าร้าง ที่ทำเควส3กระสอบ ตอนซิงยาม จะได้ทำเควสอีกนิดหน่อย ต้องไปหาปูใหญ่นึ้งซีอิ้ว กับจันทร์กระจ่าง24สะพาน (เป็นอาหาร)--( ให้เอาอาหารไปทีละอย่าง ) มาให้ ( ห้ามตอบข้อ2 ) แล้วจะได้ฝึกเองถึงระดับ 30

 

18 ฝ่ามือสยบมังกร ขาด3ท่า
ขอขอบคุณ:ซือหยง

ประเภท : ฝ่ามือ
coefficient / ความแรง : 2.250 / 0.388
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : ก๊วยเจ๋ง
เงื่อนไขการเรียน : ฝ่ามือพิชิตมังกร 80 ปะปนฟ้า 80 กำลังภายในพื้นฐาน 90 ต่อสู้มือเปล่า 90 ทักษะขอทาน 90 กระดูก 30 กำลังแขน 30 ต่อสู้จริง 8 ล้าน ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 16,000 ศิษย์ 7 กระสอบ
ภารกิจ:

เมื่อมาถึงให้คุยกับ ผู้อาวุโสเม้ง ผู้อาวุโสเม้งจะให้ผู้เล่นไปขับไล่โจมตี ทหารมั้ง จากนั้นกลับมาที่ เมืองต้าหลี่ คุยกับทหารมั้งทรยศ เราจะได้แผนที่ค่ายของทหารมั้งมา 1 ฉบับ จากนั้น ไปที่ประตูห๋านป่า คุยกับ ก๋วยเจ๋ง จะมีเหตุการณ์ต่อสู้เกิดขึ้น เอาชนะให้ได้ ทหารมั้งครั้งนี้แข็งแกร่ง กว่าครั้งก่อนๆมาก อาจจะต้องใช้ โคมวิเศษ หรือให้ ผู้เล่นท่านอื่นมาช่วยในการทำเควสนี้ ถ้าผู้เล่นมี ยาเม็ดคลั้งบ้าเพิ่มการโจมตี 2.2 เท่าและยากำลังภายในไม่ลด 5 นาที ให้ผู้เล่นใช้ ในการทำเควสจะดีมากเมื่อผู้เล่นเอาชนะทหารมั้งได้แล้ว ให้ผู้เล่นกลับไปหาผู้อาวุโสเม้ง ที่เกาะจอมยุทธอีกครั้ง เพื่อบอกกล่าวว่าได้ทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นให้ผู้เล่นกลับไปหา ก๋วยเจ๋ง ที่ประตูห๋านป่าอีกครั้ง ก๋วยเจ๋งจะทำการถ่ายทอด 18 ฝ่ามือพิชิตมังกรขาด 3 ท่า ให้ กับผู้เล่น แต่ผู้เล่นจะต้องเสีย ฝ่ามือพิชิตมังกรระดับ 80 ไปและได้ 18 ฝ่ามือพิชิตมังกรขาด 3 ท่า ระดับ 40 มาแทน จากคำเตือนที่ให้ผู้เล่น บัญญัติวิชามาใช้เองนั้นก็ด้วยเหตุนี้ เพราะ ระดับเพียง 40 ยังแรงไม่มากนัก อาจจะยากสำหรับการเก็บค่าต่อสู้จริงต่อไปได้...

 
 
 
 

ท่องสราญ

ประเภท : ฝ่ามือ
coefficient / ความแรง : 2.160/0.363
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : อั้งชิกกง
เงื่อนไขการเรียน : หมัดลมย้อนแฉลบหลิวระดับ 80, พลังปะปนฟ้า 80, ต่อสู้มือเปล่า 90, กำลังภายในพื้นฐาน 90, ทักษะขอทาน 90 ศิษย์ เจ็ดกระสอบ ประสบการณ์ยุทธจักร 12,000
ภารกิจ :

1. เวลาจื้อยามไปที่ศาลเจ้าร้าง เข้าไปข้างในจะพบกับอึ้งย้ง เธอจะให้ไปหา ผัก 2, หน่อไม้ 2 (เกาะคนดูเหนือถ้ำดาบโลหิต) , ลูกไส 2, ผลไม้ 2, ......เมื่อได้ครบแล้วนำกลับมาให้อี้งย้งๆ จะทำอาหารให้ จากนั้นอึ้งย้งจะให้เราไปหาวัตถุดิบมาอีกรอบ คือ ผัก 3, เยื่อไผ่ , เมล็ดข้าวสาลี 3, น้ำตาล 1 , ไข่ไก่ 1 แล้วนำไปให้อึ้งย้ง จะทำอาหารให้อีกรอบ

2. ไปที่ศาลเจ้าร้างด้านบน เขาแชเซี้ย พิกัด 8323,9525 จะพบกับอั้งชิดกง แล้วคุยกัน จากนั้นจะเริ่มการต่อสู้ แล้วอั้งชิดกงจะขอให้เราไปหาของมาให้คือ หญ้าขอทาน, หลินจือ, ใบไผ่เขียว, ดีงูท้องใหญ่ (อยู่ด้านล่างฮ่วงซัว แถวๆลี้มกโช้ว) เมื่อได้ของครบแล้วนำกลับไปให้อั้งชิดกง อั้งชิดกงจะสอนวิชาท่องสราญรมย์ให้

 
 
 
 

ไม้เท้ามหาวชิระ

ประเภท :ไม้เท้า
coefficient / ความแรง :2.200 / 0.381
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด :ผู้อาวุโสกั้ง
เงื่อนไขการเรียน : วิชาไม้เท้ามารลำพองระดับ 80, พลังปะปนฟ้า 80, ทักษะสำนัก 90, วิชากระบองพื้นฐาน 90, กำลังภายในพื้นฐาน 90 ,พลังแขน 30, ประสบการณ์ต่อสู้ 8,000,000 , ประสบการณ์ยุทธจักร 10,000 , ดีเลว 0 - 1000, ศิษย์เจ็ดกระสอบ

ภารกิจ :
1. เริ่มโดยคุยกับยาจกบาดเจ็บที่อยู่ข้างๆพรรคกระยาจก (28,588 , 2,196) .....

 
 
 
 

วิชากระบองยักษา

ประเภท : กระบอง/ไม้เท้า
coefficient / ความแรง : n/a
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : n/a
เงื่อนไขการเรียน :n/a

 
 
 
 
วิชาไม้เท้าตีสุนัข

ประเภท : ไม้เท้า
coefficient / ความแรง : 2.700 / 0.545
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : อึ้งย้ง
เงื่อนไขการเรียน :ดูที่หน้าสุดยอดวิชา

 
 
 
 


ค่ายกลไม้เท้าตีสุนัข
ขอขอบคุณ:เวทย์นะ
 

ประเภท : ค่ายกล
coefficient / ความแรง : 1.0 / n/a
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : อึ้งย้ง
เงื่อนไขการเรียน :ไม้เท้าอสูรคลั่ง ระดับ 80, พื้นฐานไม้เท้า ระดับ 80,หรือ มือคว้าจับใยผัวผันระดับ80 + มือเปล่า ระดับ 80 อย่างใดอย่างหนึ่ง, (สายหมัดหรือสายไม้เท้าก้อได้) พลังภายในกะยาจก ระดับ 80, พื้นฐานค่ายกลระดับ70, ชื่อเสียง11,000, ศิษย์7กระสอบ partyกันไป อย่างน้อย2คนซึ่ง2คนนี้ต้องผ่านเงื่อนไข
คำอธิบายภารกิจ :
เมื่อเงื่อนไขครบแล้วไปคุยกับผู้อาวุโสลี้ แล้วเขาจะให้ทดสอบฝีมือกับศิษย์ในพรรค 10 รอบ เมื่อชนะแล้วจะได้รับพลองเจ็ดค่ายกล

หลังจากนั้นสามารถไปเรียนต่อได้กับผู้อาวุโสลี้ได้ โดยนำกระบองติดตัวไปด้วย

 
 
 
 

18 ฝ่ามือพิชิตมังกร

ประเภท : ฝ่ามือ
coefficient / ความแรง : 2.995 / 0.580
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด :
เงื่อนไขการเรียน : ดูที่หน้าสุดยอดวิชา

 
 
 
 
 
 
 
 
Best view in IE6      Copyright :©2004 www.jyguide.com , All right reserved
Contact: webmaster@jyguide.com , jyguide@yahoo.com
ข้อมูลเกมส์มังกรหยกออนไลน์: 100 % Un-official
CSS dedicated site
ขอขอบคุณข้อมูลจากจอมยุทธทุกท่าน