This page was saved using WebZIP 7.0.3.1030 offline browser (Unregistered) on 10/08/06 23:47:31.
Address: http://www.daeng.com/jyguide/jy-1-1.html
Title: สุดยอดวิชา  •  Size: 199594  •  Last Modified: Wed, 30 Nov 2005 06:32:29 GMT


รวมเงื่อนไขสุดยอดวิชา
วิชา
การแลก
แขน
ความกล้า
รู้แจ้ง
วาสนา
ฟื้นฟู
ปฏิภาณ
กระดูก
สู้จริง(ล้าน)
ชื่อเสียง/ปสก.
ออนไลน์(ชม.)

สูง
40
30
-
60
-
45
30
80
100000
8,500

กลาง
40
33
-
60
-
45
33
80
100,000
6,000

ต่ำ
40
30
-
50
-
45
30
80
100,000
6,000

สูง
60
-
25
50
-
-
55
50
50,000
5,700

กลาง
60
-
25
53
-
-
55
50
50,000
3,200

ต่ำ
50
-
28
40
-
-
45
50
50,000
3,200

สูง
-
35
65
45
35
-
-
50
50,000
5,700

กลาง
-
35
65
45
45
-
-
50
50,000
3,200

ต่ำ
-
30
60
40
30
-
-
50
50,000
3,200

สูง
-
-
60
55
35
50
-
-
50,000
5,000

กลาง
-
-
60
55
38
50
-
-
50,000
3,200

ต่ำ
-
-
55
45
30
50
-
-
50,000
3,200

สูง
60
-
-
40
-
-
50
47
48,000
5,400

กลาง
62
-
-
50
-
-
50
47
48,000
2,900

ต่ำ
50
-
-
40
-
-
45
47
48,000
2900

สูง
60
-
50
35
-
40
-
45
50,000
5,200

กลาง
60
-
55
40
-
45
-
45
50,000
2,700

ต่ำ
50
-
40
30
-
40
-
45
50,000
2,700

วิชา
การแลก
แขน
ความกล้า
รู้แจ้ง
วาสนา
ฟื้นฟู
ปฏิภาณ
กระดูก
สู้จริง(ล้าน)
ชื่อเสียง/ปสก.
ออนไลน์(ชม.)

สูง
55
25
-
-
35
55
-
45
50,000
5,200

กลาง
60
28
-
-
45
55
-
45
50,000
2,700

ต่ำ
45
20
-
-
30
40
-
45
50,000
2,700

สูง
-
30
40
-
-
50
-
-
48,000
5,000

กลาง
-
35
68
-
-
48
-
-
48,000
2,500

ต่ำ
-
25
30
-
-
45
-
-
48,000
2,500

สูง
60
-
-
50
-
45
-
-
45,000
5,000

กลาง
60
-
-
50
-
50
-
-
45,000
2,500

ต่ำ
55
-
-
40
-
40
-
-
45,000
2,500

สูง
55
25
50
35
-
45
-
45
50,000
5,200

กลาง
55
25
55
35
-
45
-
45
50,000
2,700

ต่ำ
45
25
50
35
-
45
-
45
50,000
2,700

สูง
-
28
60
40
-
50
-
45
50,000
5,200

กลาง
-
30
60
40
-
50
-
45
50,000
2,700

ต่ำ
-
28
50
30
-
45
-
45
50,000
2,700 
วิชาพื้นฐานสำหรับวิชาสุดยอด
   ดาบไว
1-100 เรียนกับอาจารย์ 101-200 เรียนเอง

   เพลงดาบสี่ตระกูล
1-100 เรียนกับอาจารย์ 101-200 เรียนเอง

   ดรรชนีเอกสุริยัน
1-150 เรียนกับอาจารย์ 151-200 เรียนเอง

   คัมภีร์เก้าอิม
1-60 เรียนเอง 62-80 เรียนเองหลังผ่านเควส

ค่าความแรงของสุดยอดวิชา / ผลข้างเคียง


n/a

ทำให้บาดเจ็บภายใน

n/a

ทำให้เสียเลือด

n/a

ทำให้บาดเจ็บภายใน

ทำให้สับสน

ติดพิษ

ทำให้เสียเลือด

ชาด้าน

ทำให้เสียเลือด

 
 
  การเรียนสุดยอดวิชา

1. การเรียนสุดยอดวิชาต้องมีวิชาพื้นฐานไปแลกตามเงื่อนไข โดยวิชาพื้นฐานที่ต้องมีคือวิชาไม้ตาย ( เช่นฝ่ามือวิญญาณสลาย ) , วิชาสุดยอด ( สุดยอดฝ่ามือวิญญาณสลาย ) หรือวิชาลับสำนัก ( เช่นฝ่ามือดรุณีหยกโปรยดอกไม้ ) โดยเมื่อแลกวิชาได้แล้ว วิชาเก่าจะยังอยู่เท่าเดิม

2. เมื่อทำเควสแลกสุดยอดวิชาตามเงื่อนไขขั้นต่ำสุดได้แล้ว ( ได้ 150 ระดับ ) ต่อไปเมื่อเงื่อนไขครบตามข้อกำหนดการแลกวิชาขั้นต่อไป ( กลาง, สูง ) สามารถทำเควสซ้ำเพิ่มแลกวิชา เป็นระดับสูงกว่าเดิมได้ ทำให้ระยะโจมตีและความเร็วของวิชาเพิ่มขึ้นมาก

3. เมื่อทำเควสวิชาได้เสร็จแล้ว และได้คัมภีร์วิชาสุดยอดนั้นมา เมื่อจะกดแลกวิชา บนตัวจะต้องมีวิชารวมไม่เกิน 16 วิชา ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถแลกได้

4. แต่ละคนสามารถเรียนสุดยอดวิชาได้ 3 วิชา

  การใช้สุดยอดวิชา

1. หากว่าเรียนวิชาสุดยอดมา 3 วิชา ในฉากต่อสู้หากต้องการเปลี่ยนวิชาสุดยอดที่ใช้ให้กด

ตัวอย่างเช่น วิชาสุดยอดวิชาแรกที่เรียนคือหมัดลูกกลมเถื่อน ต่อมาก็เรียนกระบี่ปราบมารแท้ดังนั้นในโคมวิทยายุทธ หมัดลูกกลมเถื่อนถือเป็นวิชาที่หนึ่งและกระบี่ปราบมารแท้ เป็นวิชาที่สอง
(แต่การเปลี่ยนวิชาอาวุธในมือต้องสอดคล้องกับวิชาด้วย)

2.การใช้วิชาสุดยอดจะกินรังสีอำมหิตและ กำลังภายในค่อนข้างมากตามอัตราของแต่ละวิชา เมื่อกำลังภายในหมดหรือรังสีอำมหิตไม่พอ จะไม่สามารถใช้สุดยอดวิชาได้

หมายเหตุ : สุดยอดท่าไม้ตายไร้พ่ายคือalt + F4  เงื่อนไขโดยรวมในการทำเควสสุดยอดวิชา

ถ้าทำเควสแล้วติดหรือมีปัญหาลองดูเงื่อนไขคร่าวๆตามนี้นะครับ

1. รังสีอำมหิต เวลาทำเควสควรให้รังสีอำมหิตเป็น 0 นอกจากในเควสจะระบุเป็นอย่างอื่น

2. ค่าดีเลว เวลาทำเควสควรให้ค่าดีเลวเป็น +1000 นอกจากในเควสจะระบุเป็นอย่างอื่น

3. เวลาทำเควสควรมีไอเท็มหรือค่าสเตตัสตรงตามที่เควสกำหนด

4. บนตัวมีวิชาไม่เกิน 15 วิชา

 เทพกระบี่หกชีพจร
 
ประเภท : ดรรชนีกระบี่


Coefficient
ระดับ180-199 : 0.1263
ระดับ 200 ขึ้นไป: 0.1224

 
ผลข้างเคียงของวิชา

ทำให้เสียเลือด
 
อัตราการใช้กำลังภายใน/รังสีอำมหิต

ระดับ
ใช้รังสีอำมหิต
ใช้กำลังภายใน

150
2000
170

181
4480
169

182
4560
168

200
6000
150

ในแต่ละระดับจะใช้รังสีอำมหิตเพิ่มขึ้น 80
และใช้กำลังภายในน้อยลง 1


ระยะโจมตีของเทพกระบี่หกชีพจร

 

เงื่อนไขขั้นต่ำ ( แลกได้ 150 ระดับ )
รู้แจ้ง 55, วาสนา 45, ปฏิภาณ 50 ,ฟื้นฟู 30,
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000 ,
ออนไลน์ 2,500 ชม.
  วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
ดรรชนีพื้นฐาน130 ระดับ, ต่อสู้มือเปล่า 130,
กำลังภายในพื้นฐาน 80 ดรรชนีเอกสุริยัน 150 ระดับ
 
เงื่อนไขขั้นกลาง ( แลกได้ 180 ระดับ )
รู้แจ้ง 60, วาสนา 55, ฟื้นฟู 38, ปฏิภาณ 50,
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000,
ออนไลน์ 2,500 ชม.
  วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
ดรรชนีพื้นฐาน130 ระดับ , ต่อสู้มือเปล่า 130, กำลังภายในพื้นฐาน 80
 
เงื่อนไขขั้นสูง ( แลกได้ 200 ระดับ )
รู้แจ้ง 60, วาสนา 55, ฟื้นฟู 35, ปฏิภาณ 50
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000 ,
ออนไลน์ 5,000 ชม.
  วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
ดรรชนีพื้นฐาน130 ระดับ, ต่อสู้มือเปล่า 130, กำลังภายในพื้นฐาน 80 ดรรชนีเอกสุริยัน 200 ระดับ
 


 
 
 
ภารกิจ....
 
 
 
 

เงื่อนไขการทำเควส<<<<

ขอขอบคุณ:โป้วเกียฮุน เควสช่วงแรกมีสองแบบคือแบบสายธรรมะและแบบสายอธรรม

เควสช่วงแรก ( สายธรรมะ )
เงื่อนไขรับเควส :
ดรรชนีพื้นฐาน 105 , ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 40,000
ออนไลน์ 2,000 ชั่วโมง , ค่าดีเลว มากกว่า 1

ผู้ส่งมอบภารกิจ : ต้วนเจิ้งฉุน


1) ไปหาต้วนเจิ้งหมิงที่วังต้าหลี่ แล้วเลือกตอบข้อ 1 ช่วยจัดการกับสี่โฉดชั่ว

2) ไปหาชายแก่ที่อยู่หน้าโรงเตี๊ยมหยางโจว จะทราบว่าบุตรสาวเขาถูกคนโฉดลักพาตัวไป แล้วเลือกตอบข้อ 2 ข้าสามารถช่วยท่านได้แน่นอน (เมื่อเลือกตอบข้อนี้แล้วจะต้องช่วยลูกสาวเขามาให้ได้ตามเวลาที่กำหนด )

3) ไปคุยกับ the procuress to Li แล้วเลือกข้อ 1. ถามข่าวคราว จากนั้นเลือกข้อ 2 แล้วจะรู้ข่าวลูกสาวของชายแก่คนนั้นถูกคนโฉดพาตัวไป

4) ไปที่บ้านคนทางซ้ายของร้านอุปกรณ์หยางโจว จะพบกับ"มารทมิฬโฉด" ฮุ้นตงเฮาะ อันดับสี่แห่งจอมโฉดชั่ว ซึ่งวางแผนทำมิดีมิร้ายกับบุตรสาวของชายชราคนนั้น เราจึงต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือ ( ฮุ้นตงเฮาะ เลือด 500k - วิชาระดับ 180 หรืออย่างต่ำ 150 จึงพอสู้ได้ - ให้ศิษย์ดาวดึงส์ช่วยด้วย )

5) เมื่อจัดการกับฮุ้นตงเฮาะได้แล้ว ให้รอจนใกล้เวลาเช้า ( เวลาจริงประมาณ 10 นาที ) แล้วค่อยเข้าไปใน Li spring the courtyard,?? แล้วชายชราคนจะมาขอบคุณเรา และได้รับชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร+50

6) ไปที่นครหลวง เมื่อเดินเข้าประตูเมืองแล้วจะพบกับอันดับสามของสี่โฉดชั่ว เทพจระเข้ทะเลใต้กำลังเข่นฆ่าองครักษ์อย่างเมามันอยู่ เราจึงเข้าไปต่อสู้ทันที ( เลือด 800k - วิชาไม้ตายระดับ 180 หรือวิชาสุดยอด 150 / ควรให้ศิษย์ดาวดึงส์ไปข่วย )

7) ไปที่โรงเตี๊ยมซีเซี่ย จะพบกับอับดับสองแห่งสี่โฉดชั่วคือ "ไม่โฉดไม่ชั่วไม่กระทำ" เฮี๊ยบยี่เนี้ยกำลังอุ้มทารกอยู่ด้วยความเอ็นดู ( เพื่อส่งทารกไปเกิดใหม่ - -'' ) ให้เราเข้าต่อสู้กับนาง ( เลือด 500k - ควรมีศิษย์ดาวดึงส์ช่วยและเด็กทั้งห้าคนห้ามตาย )

8) เวลาสุกยาม 1 เค่อ ไปที่วังต้าหลี่ จะพบกับอันดับหนึ่งของสี่โฉดชั่ว "โฉดชั่วสุดสามานย์" เอี่ยงเค่งไท้จือ (มงกุฏราชกุมารตกบัลลังค์ ) มาทวงบัลลังค์ต้าหลี่คืน เมื่อต้วนเอี่ยงเค่งมาถึงก็เปิดฉากต่อสู้อย่างป่าเถื่อน กระทั่งต้วนเจี่ยซุ้งบิดาของต้วนอื้อยังไม่สามารถต้านทานได้ เวลาเราเข้าร่วมสู้ด้วยให้คอยโจมตีเมื่อต้วนเจี่ยซุ้งใช้ดรรชนีเอกสุริยันปิดจุดได้แล้ว แล้วให้เพื่อนดาวดึงส์คอยช่วยอีกแรง ( แต่เอี่ยงเค่งไทจือมีดรรชนีเอกสุริยันเหนือกว่าต้วนเจี่ยซุ้งมากนิ )

9) เมื่อจัดการกับเอี่ยงเค่งไทจือได้แล้ว คราวนี้สี่โฉดชั่วจึงต้องร่วมมือกันต่อสู้ กลายเป็นค่ายกลสี่คนโฉด^^ ( เลือด 999,9999 - -'' ) ฝ่ายเราจึงควรมีคนที่สู้จริงเกิน 100 ล้านมาช่วยด้วย และขาดศิษย์ดาวดึงส์ไม่ได้อีกเช่นเคย ( อย่างน้อยวิชาระดับ 180 ขึ้นไปสู้ได้ )

10) เมื่อจัดการกับสี่โฉดชั่วได้แล้ว ไปหาฮ่องเต้ต้าหลี่ แล้วเราจะได้รับการขอบคุณอย่างสูง และได้รับตราประจำราชวงค์ต้วนแห่งต้าหลี่และได้จะได้เป็นแขกพิเศษของต้าหลี่

จบเควสช่วงแรก (สายธรรมะ )

 
 
 
 
เควสช่วงแรก ( สายอธรรม )
เงื่อนไขรับเควส :
ดรรชนีพื้นฐาน 105 , ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 40,000
ออนไลน์มากกว่า 2,000 ชม. ค่าดีเลว น้อยกว่า -1


1) ไปที่หอนางโลมเมืองหยางโจว จะเจอฮุ้นตงเฮาะมาเที่ยวหาสตรี แต่สาวขายศิลปะไม่ยอมขึ้นห้องด้วย  เลยหาเรื่อง  พอดีฮ้วงเซาะยี้เข้ามายุ่งเลยต้องสู้กันซักรอบ ( เลือด 500k )

2) ไปที่นครหลวง เมื่อเข้าประตูเมืองไปแล้วจะพบว่าองค์รักษ์กลับเข้าใจว่าเราคือพวกเดียวกับเทพจระเข้ทะเลใต้ จากนั้นองครักษ์และตั้งแกลก (มายังไงเนี่ยจากเรื่องตำนานอักษรกระบี่ - -'') จะรุมเข้ามาจัดการกับเรา ( เลือด 500 k )

3) ไปที่โรงเตี๊ยมซีเซี่ย(เดินไปทางร้านผัก-อย่าไปทางร้านยา) จะพบกับ"ไม่โฉดไม่ชั่วไม่กระทำ" เฮี๊ยบยี่เนี้ย กำลังอุ้มทารกอยู่ แต่แล้วองครักษ์ Li จะโผล่มาขัดขวาง เราต้องร่วมมือกับเฮี๊ยบยี่เนี้ยต่อสู้กับนางและองครักษ์ ( เฮี๊ยบยี่เนี้ยและองครักษ์เลือด 500k )

4) เวลาสุกยาม 2 เค่อ จนถึง 7 เค่อ ไปที่วังต้าหลี่ จะพบกับสี่โฉดชั่วมาพร้อมหน้ากัน เราจะร่วมมือกับทั้งสี่จัดการกับต้วนเจี่ยซุ้งและองครักษ์ทั้งสี่และโอ๊วฮุยกับตั้งแกลกและพวกอีก 10 คน ( เลือด 999,999 ต้องใข้คนสู้จริง เกิน 100 ล้านช่วย และศิษย์ดาวดึงส์ด้วย - วิชาระดับ 180 สู้ได้ )

5) เมื่อจัดการทั้งหมดได้แล้ว เอี่ยงเค่งไทจือจะได้ขึ้นครองบัลลังค์ต้าหลี่ และมอบตราประจำราชวงค์ต้วนแห่งต้าหลี่ให้เรา รังสีอำมหิต + 50,000 ดีเลว -1000

จบเควสช่วงแรก ( สายอธรรม )

 
 
 
 
เควสต่อเนื่อง
เงื่อนไขรับเควส :
บนตัวมีตราประจำราชวงต์ต้วนแห่งต้าหลี่

ผู้ส่งมอบภารกิจ : ต้วนเจี่ยซุ้ง


เพื่อหนีภัยจากสี่โฉดชั่ว ตระกูลต้วนจึงส่งต้วนอื้น ( อื้อ = ชื่อเสียง (จอมปลอม??) ) ไปหลบภัยที่วัดมังกรฟ้า แม้ว่าที่นี่จะปลอดภัยจากเอี่ยงเค่งไท้จือ แต่กลับกลายเป็นหนีเสือปะจระเข้ เมื่อคิวม่อตี่ราชครูแคว้นถูฟาน ซึ่งแตกฉานวิชาทุกแขนงในตงง้วนและยังสำเร็จ 72 ยอดวิชาของเส้าหลินอีก ได้บุกมาที่วัดมังกรฟ้าเพื่อทวงถามคัมภีร์เทพกระบี่หกชีพจร เมื่อเกิดการต่อสู้กันขึ้น แม้ว่าต้วนอื้อซึ่งสำเร็จวิชาเทพกระบี่หกชีพจรได้โดยบังเอิญและสามารถเอาชนะคิวม่อตี่ได้ แต่ในที่สุดกลับพลาดท่าถูกคิวม่อตี่จับตัวไป

1) ไปที่วังต้าหลี่ พบกับต้วนเจี่ยซุ้ง จะทราบข่าวว่าสี่โฉดชั่วกำลังจะเข้ามาก่อกวนที่ต้าหลี่อีก จึงให้เราไปบอกต้วนอื้นให้ไปหลบที่วัดมังกรฟ้า เลือกข้อ 1. จะรีบไปแจ้งข่าวโดยทันที

2) ไปหาต้วนอื้อที่วังต้าหลี่ แล้วบอกให้เขาไปหลบภัยที่วัดมังกรฟ้า

3) ไปที่วัดมังกรฟ้า จะพบว่าคิวม่อตี่ราชครูถูฟานไปมาที่นี่แล้ว และจะขอคัมภีร์เทพกระบี่หกชีพจรไปเผาเพื่อเซ่นดวงวิญญาณของม่อย้งผัก โดยราชครูถูฟานเสนอขอแลกคัมภีร์เทพกระบี่หกชีพจรกับคัมภีร์ 72 ยอดวิชาของเส้าหลิน และเพื่อให้ทุกคนเชื่อว่าเป็นคัมภีร์จริง คิวม่อตี่ยังได้แสดงยอดวิชาดรรชนีของเส้าหลินให้ชมดู ด้วยข้อเสนอนี้ทำให้ปิงอิงไต้ซือเจ้าอาวาสวัดมังกรฟ้ายังคล้อยตาม แต่โกวย้งไต้ซืออาจารย์อาของท่านกลับไม่แยแสข้อเสนอนี้ ในที่สุดจึงเกิดการต่อสู้กัน ( 6 มหาสมณะของวัดมังกรฟ้าห้ามตาย - ควรขอให้ศิษย์ดาวดึงส์มาช่วยสู้ด้วย )

4) ระหว่างที่ต้วนอื้อกำลังรอ 6 หลวงจีนวัดมังกรฟ้าฝึกเทพกระบี่หกชีพจรอยู่นั้น ได้แอบมองดูคัมภีร์ที่พวกท่านฝึกไปด้วย จนกระทั่งจู่ๆร่างกายก็เกิดความร้อนขึ้นจนยากที่จะทนทาน มหาสมณะวัดมังกรฟ้า 5 รูปจึงช่วยกันใช้ดรรชนีเอกสุริยันทะลวงชีพจรให้ต้วนอื้อ ( ทำให้ต้วนอื้อมีพลังภายในเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว , พลังโจมตีเพิ่ม 500, ป้องกันเพิ่ม 1000 , กำลังภายในเพิ่ม 3,000 และยังสำเร็จวิชาเทพกระบี่หกชีพจรรวด เดียว 200 ระดับ ) จากนั้นจะมีตัวเลือกขึ้นมา ให้เลือก ต้องปกป้องบ้านเมือง เมื่อเห็นคิวม่อตี่จับตัวป้อเตี่ยตี่ ( ต้วนเจิ้งฉุน ) ลุงของต้วนอื้อไว้ ต้วนอื้อจึงเข้าช่วยด้วยการใช้เทพกระบี่หกชีพจรอย่างมั่วๆ ( ให้เราใช้ ดรรชนีเอกสุริยันช่วยปิดจุดด้วย ) จนเอาชนะราชครูถูฟานได้ แต่ต่อมาคิวม่อตี่กลับใช้วิชาดาบเปลวอัคคีของตนจับตัวต้วนอื้อไปได้ ( สู้คราวนี้คิวม่อตี่จะชนะเราและต้วนอื้อ )

5) ไปหาต้วนเจี่ยซุ้งที่วังต้าหลี่ แจ้งข่าวว่าต้วนอื้อถูกราชครูถูฟานจับตัวไป

6) ไปที่ด้านหลังในวัดมังกรฟ้าจะพบกับหลวงจีน... ได้ใช้กำลังภายในทำลายคัมภีร์เทพกระบี่หกชีพจรเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย เราจะได้รับเศษคัมภีร์เทพกระบี่หกชีพจร  แล้วต้องเอาเศษคัมภีร์เหล่านั้นมาเล่นเกมส์ต่อ เศษคัมภีร์ - -'' เมื่อชนะแล้วจึงจะได้รับคัมภีร์เทพกระบี่หกชีพจรจากนั้นให้เดินออกจากวัดแล้วเอาหัวโขก ประตูโป๊กๆแล้วจะได้รับคัมภีร์เทพกระบี่ฯที่กดใช้ได้

จบเควส


หมายเหตุ
หากตอนแรกทำเควสแลกเทพกระบี่หกชีพจรมาได้แล้ว 150 ระดับ (ตามเงือนไขขั้นต่ำ ) ต่อไปเมื่อเงื่อนไขครบตามเงื่อนไขการแลกวิชาแบบอื่นๆ ก็สามารถไปทำเควสได้อีก โดยเริ่มที่เควสช่วงที่สองได้เลย เมื่อทำเควสจบจนได้คัมภีร์เทพกระบี่หกชีพจรมาแล้ว ให้ลบวิชาเทพกระบี่หกชีพจรอันเก่าที่มีอยู่ก่อน แล้วจึงกดใช้คัมภีร์จึงจะได้วิชาเทพกระบี่หกชีพจรใหม่อีกครั้ง ตามเงื่อนไขใหม่ (ระดับกลาง 180 ระดับหรือระดับสูง 200 ระดับ )

การเลื่อนขั้นวิชาหลังจากได้มา 150 ระดับแล้ว ควรเลื่อนวิชาโดยการทำเควสซ้ำเมื่อเงื่อนไขถึงระดับกลาง (180 ระดับ) และเงื่อนไขขั้นสูง (200 ระดับ)

สามารถฝึกได้เองถึง 250 ระดับ

การฝึกหลัง 300 ระดับ
หลังจากฝึกถึง 300 ระดับแล้ว ไปที่ท่าเรือหยางโจว เวลาโง่วยาม 7 เค่อ แล้วคุยกับแม่ชีทะเลใต้ แล้วเลือกตอบข้อ 1 ... แล้วจะฝึกต่อได้ถึง 400 ระดับ
  เกร็ดเล็กๆน้อยๆ
เมื่อได้รับคัมภีร์เทพกระบี่หกชีพจรแล้ว ให้คลิกขวาที่คัมภีร์แล้ว จะได้รับวิชาเทพกระบี่หกชีพจรตามระดับที่แลกได้
( ดูเงื่อนไขการแลกวิชา )

กระบี่ทั้งหกชีพจร

กระบี่เสียวเซียง/เส้าชาง - ชีพจรนิ้วหัวแม่มือ
กระบี่เซียงเอี๊ยง/ซางหยาง - ชีพจรนิ้วชี้
กระบี่ตงชง/จงชง - ชีพจรนิ้วกลาง
กระบี่ตวนชง/เส้าชง - ชีพจรนิ้วนาง
กระบี่เสียวชง/เส้าเจ๋อ - ชีพจรนิ้วก้อย
กระบี่เสียวเจ่ก/กวนชง - ชีพจรนิ้วก้อยข้างซ้าย
 

ฝ่ามือกำสรวลวิญญาณสลาย
ประเภท : ฝ่ามือ


Coefficient : 0.1051

 
ผลข้างเคียงของวิชา

ทำให้บาดเจ็บภายใน
 
อัตราการใช้กำลังภายใน/รังสีอำมหิต

ระดับ
ใช้รังสีอำมหิต
ใช้กำลังภายใน

150
1000
225

180
2200
195

181
2240
194

200
3000
175

ในแต่ละระดับจะใช้รังสีอำมหิตเพิ่มขึ้น 40
และใช้กำลังภายในน้อยลง 1
 

เงื่อนไขขั้นต่ำ ( แลกได้ 150 ระดับ )
กำลังแขน 50, วาสนา 40, กระดูก 45, สู้จริง 47,000,000 ,
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 48,000 , ออนไลน์ 2,900 ชม.

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
ต่อสู้มือเปล่า 125 , คัมภีร์เก้าอิม 80 ระดับ และวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้

เงื่อนไขขั้นกลาง ( แลกได้ 180 ระดับ )
กำลังแขน 62, วาสนา 50, กระดูก 50, สู้จริง 47,000,000 , ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 48,000 , ออนไลน์ 2,900 ชม.


วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
ต่อสู้มือเปล่า 125
 
เงื่อนไขขั้นสูง ( แลกได้ 200 ระดับ )
กำลังแขน 60,วาสนา 40, กระดูก 50, สู้จริง 47,000,000, ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 48,000, ออนไลน์ 5,400 ชม.

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
ต่อสู้มือเปล่า 125 และวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้


 
 
 
ภารกิจ....
 
 
 
 เงื่อนไขการทำเควส<<<<

ขอขอบคุณ :แม่นางมู่

เควสช่วงแรก
เงื่อนไขรับเควส :
ต่อสู้มือเปล่า 125, ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 48,000 , ออนไลน์ 2,900 ชม.

จุดเริ่มเควส : ใกล้ๆเมืองเล็กหยางโจว


1) ไปที่แถวๆเมืองเล็กหยางโจว ( 9,900 , 3,100 ) จะพบกับอึ้งย้ง คุยๆกัน..อึ้งย้งจะบ่นๆว่าเอี้ยก้วยน้อยได้ขโมยของไป (ลองเดินไปเดินมาจนกว่าจะเจอ)

2) ไปที่ทุ่งนอกเมืองหยางโจว ( 8,200 , 8,200 ) แล้วเดินสำรวจไปมาๆ จะพบกับเด็กชายที่ถูกพิษเข็มเงินของลี้มกโช้วมา ( เอี้ยก้วยตอนเด็ก) แล้วให้เรารีบไปที่หมู่บ้านหลิวเขียว ( 10,000 , 6,300 ) จะพบกับตัวประหลาดที่ยืนด้วยสองมืออยู่ ( ประหลาดกลับหัว-อาวเอี๊ยงฮง ) ให้เราพาเขาไปที่ศาลเจ้าร้างหยางโจว ให้ทั้งสองพ่อลูกบุญธรรมได้พบกัน ( ถ้าหาไม่เจอทันทีต้องทำเควสใหม่ ) จากนั้นคุยกันสักพัก ก๊วยเจ๋งกับอึ้งย้งจะเข้ามา ทำให้อาวเอี๊ยงฮงหนีไป แล้วเราจะออกมานอกศาลเจ้า ให้เราเดินกลับเข้าไปคุยกับก๊วยเจ๋งในศาลเจ้า ก๊วยเจ๋งจะให้เราไปที่เกาะดอกท้อ

3) เตรียมขาไก่ไป 3 น่อง แล้วก็สุราเผาดาบไปหลายๆขวด แล้วนั่งเรือไปเกาะดอกท้อ พอไปถึงบ้านของอึ้งเอี๊ยซือแล้ว ( 1,800 , 4,000 ) เมื่อเข้าไปข้างในจะพบกับเอี้ยก้วยตอนเด็ก และก๊วยพู่กับบู๊ตงยู้กับบู๊ชิวบุ๋นสองพี่น้อง ให้คุยกับเอี้ยก้วยแล้วจะเล่นมินิเกมส์พิษกัน ต้องเล่นให้ได้ 10 คะแนนขึ้นไปจึงจะชนะ(ถ้าแพ้เริ่มเล่นใหม่ได้)

4) ไปที่ท่าเรือเกาะดอกท้อ จะพบกับอาวเอี๊ยงฮง และเอี้ยก้วยน้อย คุยกับเอี้ยก้วย จากนั้นกลับไปที่บ้านของอึ้งเอี้ยซือ แล้วพบกันก๊วยเจ๋งและกัวเต็งอัก ทั้งหมดตกลงกันว่าจะพาเอี้ยก้วยไปฝากเป็นศิษย์ช้วงจิงก่า จากนั้นไปคุยกับประหลาดกลับหัวกับเอี้ยก้วยที่ท่าเรือเกาะดอกท้ออีกที ( ถ้าไม่เจอแสดงว่าบนตัวเราไม่มีขาไก่ )

5) จากนั้นไปที่สำนักช้วงจิงก่าแล้วเดินไปเดินมาที่หน้าสำนักดู แต่ศิษย์ช้วงจิงกลับเข้าใจผิดว่าเราเป็นศัตรูบุกมาจึงเกิดการต่อสู้กัน ( เอี้ยก้วยน้อยห้ามตาย ถ้าตายต้องเริ่มเควสใหม่) เมื่อชนะแล้วให้เข้าไปในสำนัก แล้วต่อสู้กับนักพรตอีก ( ศิษย์ช้วงจิงเข้ามาเสริมกำลังเรื่อยๆ เอี้ยก้วยตกใจกับการต่อสู้จึง วิ่งหนีเปะปะไปมา - ต้องระวังไม่ให้เอี้ยก้วยน้อยตาย ) เมื่อชนะแล้วจะวาร์ปเข้าในในสำนักช้วงจิง พบว่าฮั่วตูกับตัลปาศัตรูตัวจริงได้บุกมาถึงอารามหลักของช้วงจิงก่าแล้ว ( แข็งแกร่งมาก - วิชาสำนักระดับ 140 สู้ได้ - ตั้งทีมได้ ) เมื่อขนะแล้วคุยกับ ?? ( เบ๊เง็ก ) จะตกลงรับเอี้ยก้วยเข้าเป็นศิษย์ข้วงจิงก่า

หมายเหตุเอี้ยก้วยน้อยห้ามตาย ถ้าตายต้องเริ่มเควสใหม่ แต่เอี้ยก้วยน้อยจะสดมาก เวลาทำเควส ให้เราและคนที่ร่วมทีมกดปุ่ม alt ค้างไว้ (เปิดเกมส์แบบไม่เต็มจอ) และเมื่อชนะแล้วปล่อยให้เวลาหมดไปเองไม่ต้องกดปุ่ม ไม่งั้นเกมส์จะหลุด

6) ยังไม่ต้องออกจากช้วงจิงฯ เราจะพบกับShanChaochao เมื่อรู้เจตนาของมันแล้ว ไปที่สุสานโบราณ จะพบกับmother-in-law และเอี้ยก้วย เมื่อคุยกันแล้ว Zhao Chih จะโผล่เข้ามา แล้วเกิดการต่อสู้กัน เมื่อชนะแล้วกลับไปที่สำนักช้วงจิง แล้วจะเกิดการต่อสู้อีกสามรอบ เมื่อชนะแล้วให้กลับไปที่สุสานโบราณอีกรอบ คุยกับยายเฒ่าซุน แล้วยายเฒ่าก็จะตาย จากนั้นจะพบกับเซียวเหล่งนึ้งที่ห้องเตียงหยกเย็น แล้วคุยๆกัน จากนั้นไปที่ตีนเขาจงน้ำคุยกับนักพรตปฏิคมแล้ว เข้าไปในสำนัก แล้วคุยกับคูชู่กีแล้วจะได้รับYang Kuo frog

หมายเหตุ:ควรพาทีมไปทำเควสด้วยเยอะๆเพื่อช่วยกันตี

จบเควสช่วงแรก

 
 
 
 
เควสช่วงสอง
เงื่อนไขรับเควส :
บนตัวมี Yang Kuo frog ( ได้มาจากเควสช่วงแรก )

จุดเริ่มเควส: ทางขึ้นเขาฮั้วซัว


ที่ฮั้วซัว ห้าอัปลักษณ์ซึ่งเป็นศิษย์ของจ้าวธรรมจักรทองและเป็นลูกน้องของฮั่วตู ทั้งห้านิยมการทำชั่วมากกว่าสิ่งใด กำลังรุมล้อมเอี้ยก้วยและอั้งชิกกงอยู่ แต่แล้วเมื่อพวกมันพบว่าคิดผิดที่มาลอบทำร้ายอั้งชิกกง และกำลังจะพลาดท่าอยู่นั้น จู่ๆอาวเอี๊ยงฮงก็โผล่มาขัดขวาง และต่อสู้กับอั้งชิกกง ท้ายที่สุดทั้งคู่ตกตายไปพร้อมกัน หลังจากนั้นจ้าวธรรมจักรทองก็ได้รุกเข้าสู่แผ่นดินตงง้วน และไม่มีผู้ใดต้านทานได้ ในห้วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ก็ปรากฏจอมยุทธอินทรีเข้ามาขัดขวางจ้าวธรรมจักรทอง ท้ายที่สุดผลจะเป็นอย่างไร?

1) ซื้อเนื้อไก่ไฟจากร้านขายเนื้อในเมือง แล้วไปที่ฮั้วซัว จากนั้นจะเล่มมินิเกมส์ขี่นกอินทรี (แพ้เล่นใหม่ได้) เมื่อชนะแล้วจะพบกับอั้งชิกกง แล้วจะมีตัวเลือกคือ

ข้อ 1 ด่าอั้งชิกกงเป็นเจ้าคางคกเฒ่า แล้วต่อสู้กัน เมื่อชนะจะได้ชื่อเสียง -50 และประสบการณ์ยุทธจักร +10 ค่าดีเลว -1000 แล้วเริ่มทำเควสใหม่ - -''

ข้อ 2 ทักทายกับผู้อาวุโสตามธรรมเนียม แล้วทำเควสต่อได้ แล้วจะมีตัวเลือกขึ้นมาอีกคือ

เลือก 1 ...หาเรื่องอั้งชิกกงอีก แล้วต่อสู้กัน เมื่อชนะจะได้ ชื่อเสียง -50 ประสบการณ์ +10 ค่าดีเลว -1,000 แล้วต้องเริ่มทำเควสใหม่

เลือกข้อ 2 จะคุยเรื่องไก่กัน อั้งขิกกงจะขอให้เราไปหาไก่ฟ้า puts pheasant มาให้ ภายใน 2 ชั่วโมงต้องนำไก่ puts pheasant) นั้นมาให้ได้ แล้วจะเล่นมินิเกมส์กัน ( ถ้าแพ้เล่นใหม่ได้ ) เมื่อชนะแล้วจะมีตัวเลือก ให้ตอบข้อที่น่าจะทำเควสต่อได้ - -''
แต่ถ้าเรามีความกล้าเกิน 30 ให้เลือกข้อ 2 แล้วจะได้รับตะขาบหิมะตัวอ้วนพี ( กำลังภายใน +5 ) เมื่ออั้งชิกกงหม่ำตะขาบหมดแล้วก็จะขอตัวพักผ่อน แล้วขอให้เราช่วยเฝ้าดูแลให้ จากนั้นเราจะวาร์ปออกมาจากฮั้วซัว

2) เข้าไปที่ฮั้วซัว จะพบกับห้าอัปลักษณ์ตามมาลอบทำร้ายอั้งชิกกงที่กำลังหลับอยู่พอดี แล้วจะต่อสู้กัน ( ห้าอัปลักษณ์แข็งแกร่งมาก ) แต่ว่าอั้งชิกกงก็อึดมากเหมือนกันแต่เคลื่อนไหวไม่ได้ ( วิชาสำนักระดับ 160 พอสู้ได้ ) เมื่อชนะแล้วจะได้จดหมายที่เขียนด้วยเลือดจากตัวของห้าอัปลักษณ์ จากนั้นจะคุยกับอั้งชิกกง แล้วจะมีตัวเลือก ให้ตอบว่า.....ทำนองว่ามีเรื่องต้องไปนครหลวง

3) ไปที่นครหลวง เข้าประตูเมืองด้านซ้าย จะเกิดเหตุการณ์ จากบทสนทนาไปที่ร้านอุปกรณ์ คุยกับ Qin Shuang จะทราบว่ามีงานชุมนุมชาวยุทธขึ้นที่เมืองเซียงเอี๊ยง เพื่อเลือกหาเจ้ายุทธจักร แล้วจะได้ข่าวว่าจ้าวธรรมจักรทองก็จะเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย แล้วจะมีการประลองยุทธกัน เราต้องสู้กับฮั่วตู , ตัลปา และคนของจ้าวธรรมจักรทอง และสุดท้ายสู้กับจ้าวธรรมจักรทองด้วย เมื่อชนะแล้ว จะได้จะได้รับเทียบเชิญงานแต่งงานของก๊วยพู่

จบเควสช่วงที่สอง

 
 
 
 
เควสช่วงที่สาม
เงื่อนไขรับเควส :
บนตัวมี Yang Kuo frog และเทียบเชิญงานแต่งงานก๊วยพู่ และเงินอีก 100,002

ตัวละครเปิดเควส : Yao Yan, spreads said ( ใครไม่รู้??)


ภายในหุบเขาไร้รักกงซุนจี้เฒ่าลามกกำลังจัดเตรียมพิธีแต่งงานใหม่กับแม่นางหลิว ( เซียวเหล่งนึ้งเปลี่ยนชื่อใหม่ ) ทำให้เอี้ยก้วย ต้องเผชิญมรสุมหลายระลอก ทั้งต้องพิษดอกรักและต้องพยายามขัดขวางการแต่งงานของเซียวเหล่งนึ้ง และต้องเผชิญหน้ากับกงซุนจี้ สุดท้ายนางมารลี้มกโช้วยังโผล่มาก่อปัญหาซ้ำเติมอีก ครั้งนี้เอี้ยก้วยจะอาศัยน้ำใจจากหญิงงาม ( กงซุนเล็กโง้ว) ผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้หรือไม่??

1) คุยกับ Yao Yan(ทู้ช่วย)ที่แถวๆร้านตีเหล็กเมืองซีเซี่ย....จะทราบข่าวว่ากำลังจะมีงานแต่งงาน ที่หุบเขามลายรัก

2) จะมีตัวเลือกให้ไปที่หุบเขารักมลาย แล้วจะมีตัวเลือกขึ้นมา

หากเลือกข้อ 1 ขอกลับไปหาวิธีก่อนแล้วจะย้อนกลับมาอีกที จะต้องรออีก 6 ชม. เพื่อเริ่มเควสใหม่

เลือกข้อ 2 ...จะเกิดการต่อสู้กับคนของหุบเขารักมลาย แล้วจะเข้าไปได้

ถ้าเลือกข้อ 3. ให้สินบนกับคนของหุบเขารักมลาย จะเข้าไปข้างในได้ แล้วจะพบกับเฒ่าเครายาวและกงซุนจื้อแล้วต่อสู้กัน ระหว่างนั้น พิษดอกรักของเอี้ยก้วยจะกำเริบขึ้นมา จึงถูกจับไปขังไว้ในคุกของหุบเขารักมลาย ส่วนตัวเราจะวาร์ปออกมาจากหุบเขา จากนั้นเราจะถูกจับไปขังคุกในหุบเขารักมลาย

3) เวลาทิ่วยาม เข้าไปในหุบเขารักมลายใหม่ ไปหากงซุนเล็กโง้ว เธอจะบอกว่าพี่เอี้ยก้วยถูกขังไว้ในคุก ไปที่คุกแล้วคุยกับเอี้ยก้วย ส่วนกงซุนเล็กโง้วไปที่ห้องของกงซุนจี้เพื่อหาทางขโมยยาแก้พิษดอกรักมาให้เอี้ยก้วย แต่นางก็หายไปนาน เอี้ยก้วยจึงขอให้เราไปช่วยตามหานาง เราจึงออกมาจากคุก

4) ไปตามหากงซุนเล็กโง้ว เมื่อไปถึงให้เดินเข้าๆออกๆ สองครั้ง จะทำให้ตัวเราและกงซุนเล็กโง้วโดนกลไกหล่นลงไปในบ่อจระเข้ด้วยกัน เมื่อตกลงไปแล้ว เราจะพยายามหากงซุนเล็กโง้ว แต่กลับพบกับตัวประหลาดแทน จึงต่อสู้กัน ( กงซุนเล็กโง้ว ห้ามตาย ) เมื่อชนะแล้วจะพบกับคิ้วโชยเซี้ย แม่ของกงซุนเล็กโง้ว นางจะถามว่าเราเป็นใครให้เลือกตอบข้อไหนก็ได้ จากนั้นกงซุนเล็กโง้วและคิ้วโชยเซี้ยสองแม่ลูกจะจดจำอีกฝ่ายได้ แล้วจะมีตัวเลือก ให้ตอบ .. ทำนองว่าหาวิธีออกจากบ่อลึกนี้ แล้วจะออกมาจากบ่อจระเข้ได้

หมายเหตุ:ถ้าช่วงนี้หากงซุนเล็กโง้วไม่เจอลองไปรับเควสใหม่ที่ซีเซี่ยได้

5) เมื่อออกมาจากบ่อจระเข้ได้แล้ว เข้าไปยังห้องโถงของหุบเขารักมลาย เพื่อขัดขวางพิธีแต่งงาน แล้วต้องต่อสู้กับกงซุนจี้ ( ครั้งแรกกงซุนจี้ไม่แข็งแกร่งเท่าไร เลือด 500k - วิชาสุดยอด 200 ระดับ โจมตี 600 พร้อมกินยาเม็ดคลั่งบ้าจะตีเข้าตั้ง 4 แน่ะ เนื่องจากกงซุนจี้มีวิชาปิดชีพจร แต่ในครั้งที่สองเนื่องจากกงซุนจี้เผลอดื่มชาผสมเลือดที่คิ้วโชยเซี้ยให้มา ทำให้วิชาเสื่อมจนอ่อนแอลง ) เมื่อชนะได้แล้ว กงซุนจี้กลับยังกล่าวร้ายเราต่อ จึงสู้กันอีกรอบเมื่อชนะได้แล้วให้ออกจากห้องโถง แล้วเดินเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้จะมีปัญหาอีกคือคิ้วโชยเซี้ยต้องการให้เอี้ยก้วยแต่งงานกับกงซุนเล็กโง้ว แต่เอี้ยก้วยไม่ตกลงและเดินออกจากห้องโถงไป

หลังจากนี้เควสจะมีสองแบบคือ

ออกมาข้างนอกห้องโถง แล้วคุยกับเอี้ยก้วย แล้วมอบยาแก้พิษดอกรักให้

หลังจากนั้นเอี้ยก้วยและเซียวเหล่งนึ้งบอกว่าจะพากันกลับสุสานโบราณ แล้วเราจะได้รับ..... จากนั้นให้เราตามไปสุสานฯ เมื่อเข้าไปแล้ว จะพบเอี้ยก้วยและเซียวเหล่งนึ้ง พอคุยกันแล้วเอี้ยก้วยจะขอบคุณเราที่ช่วยเหลือและอยากจะตอบแทนโดยการสอนวิชาที่ คิดค้นเองให้เรา แล้วเราจะได้รับเคล็ดวิชาฝ่ามือกำสรวลวิญญาณสลาย

เมื่อออกมาจากห้องโถง แล้วคุยกับเอี้ยก้วย เอี้ยก้วยและเซียวเหล่งนึ้งบอกว่าจะกลับไปที่สุสานโบราณ ให้เราออกจากหุบเขารักมลาย จะเจอกับกงซุนจี้อีกรอบ ให้เราจัดการเสีย เมื่อชนะให้หาอึ้งย้งที่อยู่แถวหน้าผารักมลาย อึ้งย้งจะบอกว่าเซียวเหล่งนึ้งได้โดดหน้าผาไปแล้ว เพื่อไม่ให้เอี้ยก้วยฆ่าตัวตายตามเรากับอึ้งย้งจึงตกลงกันว่าจะหลอกเอี้ยก้วยว่า แม่ชีทะเลใต้พาตัวเซียวเหล่งนึ้งไปรักษาพิษ ให้รอไปอีก 16 จึงจะได้พบกับเธออีกครั้งหนึ่ง แล้วเอี้ยก้วยจะให้ the elegant jessamine กับเรา จากนั้นต้องทำเควสต่อช่วงที่สาม

จบเควสช่วงที่สอง

 
 
 
 
เควสช่วงที่สี่
เงื่อนไขรับเควส :
บนตัวมี Yang Kuo frog ( จากเควสช่วงแรก ) , เทียบเชิญงานแต่งงานก๊วยพู่ตอนอยู่หุบเขารักมลาย และ Yang Kuo elegant jessamine( จากเควสช่วงสอง )


หลังจากจ้าวธรรมจักรทองพ่ายแพ้กลับธิเบตไป หลายปีมานี้คร่ำเคร่งฝึกวิชา จนในทีสุดก็สำเร็จวิชา "พลังปัญญามังกร" ขั้นสูงสุด แล้วเดินทางเข้าสู่ตงง้วนเพื่อล้างความอัปยศในครั้งก่อน แล้วจอมยุทธอินทรีจะหาทางรับมือได้อย่างไร?

1) ที่....ไปหาคนชื่อ Qin K'oulien และ Qin Piai (ใครไม่รู้) .......

2) ออกจากเมืองหยางโจว แล้วไปที่ ( 8,000 , 4,500 ) แล้วเดินไปเดินมา สู้กับ.a Xishan holeghost; เมื่อชนะแล้วจะได้ข่าวว่าก๊วยเซียงถูกจับตัวไป ให้เราไปขอให้เอี้ยก้วยไปช่วย

3) ไปที่เขาคุนลุ้น เมื่อเข้าไปแล้วเราจะคุยกับห้าพี่น้อง.... แล้วต่อสู้กัน เมื่อชนะแล้วจะวาร์ปมาอีกฉากหนึ่งที่เป็นบันได แล้วสู้กับพี่น้องคนที่สี่ แล้วต่อด้วยพี่น้องคนที่สอง ฉากสุดท้ายสู้กับพี่คนโต จากนั้นเราจะวาร์ปออกจากคุนลุ้น

4) เมื่อสู้ชนะแล้วก็สามารถช่วยก๊วยเซียงออกมาได้ แล้วก๊วยเซียงจะขอให้พาไปที่ท่าเรือหยางโจว เมื่อเข้าไปที่ท่าเรือหยางโจวแล้วจะพบกับจ้าวธรรมจักรทอง แล้วเราจะได้ถูกจ้าวธรรมจักรทอง ทำร้ายได้รับบาดเจ็บภายใน แล้วจ้าวธรรมจักรก็ขโมยตัวก๊วยเซียงหนีไป

5) เมื่ออาการของเราหายดีแล้ว ไปที่หน้าผาที่หุบเขารักมลาย จะพบเอี้ยก๊วยและเซียวเหล่งนึ้ง จากนั้นเอี้ยก้วยจะบอกว่าต้องไปหาลุงก๊วยเจ๋งและป้าอึ้งย้ง

6) นั่งเรือไปเกาะดอกท้อ แล้วไปที่บ้านของอึ้งเอี๊ยซือ เมื่อเข้าไปข้างในพบกับก๊วยเจ๋งแล้วแจ้งข่าวที่ก๊วยเซียงถูกจับตัวไป ทั้งหมดจึงตัดสินใจไปที่แผ่นดินใหญ่เพื่อตามหาก๊วยเซียง

7) ไปที่ท้องพระโรงวังแคว้นเลี้ยว จะพบกับจ้าวธรรมจักรทองกับก๊วยเซียง และองครักษ์จำนวนมาก คุยกับเอี้ยก้วย แล้วจะเกิดการต่อสู้กัน ก๊วยเจ๋งจะสู้กับจ้าวธรรมจักรทอง และบอกให้เอี้ยก้วยสู้กับทหาร แล้วจะมีตัวเลือกขึ้นมาคือ เลือกช่วยเอี้ยก้วยหรือช่วยก๊วยเจ๋ง หากช่วยก๊วยเจ๋งจะต้องสู้กับ.... หากช่วยเอี้ยก้วยจะต้องสู้กับจ้าวธรรมจักรทอง เมื่อชนะแล้วเราจะออกมาอยู่ข้างนอกแคว้นเลี้ยว

8) เมื่อออกมาจากแคว้นเลี้ยวแล้ว พบว่าก๊วยเซียงถูกลักพาตัวไปที่เขาวงกตใต้ดิน เราต้องไปตามหาที่ถ้ำ ( 1,700 , 700 ) เมื่อเข้าไปแล้วจะมีบทสนทนา แล้วช่วยก๊วยเซียงออกมาได้ จากนั้นกลับไปที่ท้องพระโรงแคว้นเลี้ยวอีกรอบ ต่อสู้อีกครั้ง

9) ไปที่เกาะดอกท้อ พิกัด ( 1,800 , 4,000 ) เข้าไปในห้องของอึ้งเอี๊ยซือ จะพบกับเอี้ยก้วยและเซียวเหล่งนึ้ง, ก๊วยเจ๋งและอึ้งย้ง คุยกับเอี้ยก้วย แล้วเขาจะมอบ sentiment colored flower petal ให้เรา

10) ไปที่สุสานโบราณ จะพบกับเอี้ยก้วยและเซียวเหล่งนึ้ง คุยกัน เอี้ยก้วยจะขอบคุณที่เราช่วยเหลือ อยากจะถ่ายทอดวิชาที่บัญญัติขึ้นเองให้กับเรา เมื่อชี้แนะกับเราเรียบร้อยแล้ว เราจะได้รับเคล็ดวิชาฝ่ามือวิญญาณสลาย

จบเควส


หมายเหตุ
หากตอนแรกทำเควสแลกฝ่ามือวิญญาณสลายมาได้แล้ว 150 ระดับ(ตามเงือนไขขั้นต่ำ ) ต่อไปเมื่อเงื่อนไขครบตามเงื่อนไขการแลกวิชาแบบอื่นๆ (กลาง - สูง)ก็สามารถไปทำเควสได้อีกโดยเริ่มที่เควสช่วงที่สองได้เลย เมื่อทำเควสจบจนได้เคล็ดวิชาฝ่ามือสลายวิญญาณมาแล้ว ให้ลบวิชาฝ่ามือสลายวิญญาณอันเก่าที่มีอยู่ก่อน แล้วจึงกดใช้คัมภีร์ จึงจะได้วิชาอีกครั้งตามเงื่อนไขใหม่ (ระดับกลาง 180 ระดับหรือระดับสูง 200 ระดับ )

การเลื่อนขั้นวิชาหลังจากได้มา 150 ระดับแล้ว ควรเลื่อนวิชาโดยการทำเควสซ้ำเมื่อเงื่อนไขถึง ระดับกลาง( 180 ระดับ )และเงื่อนไขขั้นสูง( 200 ระดับ )

สามารถฝึกได้เองถึง 250 ระดับ

การฝึกหลัง 300 ระดับ
หลังจากฝึกถึง 300 ระดับแล้ว ไปที่ท่าเรือหยางโจว เวลาโง่วยาม 7 เค่อ แล้วคุยกับ sea god Nepal แล้วเลือกตอบข้อ 1 ... แล้วจะฝึกต่อได้ถึง 400 ระดับ
  เกร็ดเล็กๆน้อยๆ

ฝ่ามือสลายวิญญาณกระบวนท่า
 

ไม้เท้าพิษประจิม
ประเภท : ไม้เท้า


Coefficient : 0.1051

 
ผลข้างเคียงของวิชา

ติดพิษ
 
อัตราการใช้กำลังภายใน/รังสีอำมหิต

ระดับ
ใช้รังสีอำมหิต
ใช้กำลังภายใน

150
2000
200

180
4400
170

181
4480
169

182
4560
168

200
6000
150

ในแต่ละระดับจะใช้รังสีอำมหิตเพิ่มขึ้น 80
และใช้กำลังภายในน้อยลง 1
 

เงื่อนไขขั้นต่ำ ( แลกได้ 150 ระดับ )
เงื่อนไขขั้นต่ำ : กำลังแขน 45 , ความกล้า 25, รู้แจ้ง 50 ,
วาสนา 35, ปฏิภาณ 45, สู้จริง 45 ล้าน,
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000 , ออนไลน์ 2,700 ชม.

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
ไม้เท้าพื้นฐาน 130 ระดับและวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้

เงื่อนไขขั้นกลาง ( แลกได้ 180 ระดับ )
กำลังแขน 55 , ความกล้า 25, รู้แจ้ง 55 , วาสนา 35, ปฏิภาณ 45, สู้จริง 45 ล้าน,
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000 , ออนไลน์ 2,700 ชม.

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
ไม้เท้าพื้นฐาน 130 ระดับ
 
เงื่อนไขขั้นสูง ( แลกได้ 200 ระดับ )
กำลังแขน 55 , ความกล้า 25, รู้แจ้ง 50 , วาสนา 35, ปฏิภาณ 45, สู้จริง 45 ล้าน,
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000 , ออนไลน์ 5,200 ชม.

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
ไม้เท้าพื้นฐาน 130 ระดับและวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้


 
 
 
ภารกิจ....
 
 
 
 

เงื่อนไขการทำเควส<<<<

ขอขอบคุณ :supp

เควสช่วงแรก
เงื่อนไขรับเควส :
ไม้เท้าพื้นฐาน 130 ระดับ , ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000
ออนไลน์ 2,700 ชม.
จุดเริ่มเควส : ทางขึ้นเขาฮั้วซัว


1) ไปที่ทางขึ้นเขาฮั้วซัว(ด้านหลังสำนักฮั้วซัวให้เดินตรงขึ้นไปเลยไม่ต้องทักทายใคร) เมื่อไปแล้วจะพบกับอาวเอี๊ยงฮง, อิดเต็งไต้ซือ , อั้งชิกกง , อึ้งเอี๊ยซือ และจิวแป๊ะทง พร้อมทั้งก๊วยเจ๋งและอึ้งย้ง ต่างพร้อมกันมาร่วมงานวิจารย์กระบี่ แล้วอาวเอี๊ยงฮงจะขอท้าสู้กับทั้ง 6 คน แล้วเราต้องช่วยอาวเอี๊ยงฮงสู้กับ 4 คน ทีละคน คนแรกคือ อึ้งเอี๊ยซือ ต่อด้วยอั้งชิกกง จากนั้นเป็นอิดเต็งไต้ซือ และสุดท้ายสู้กับก๊วยเจ๋ง (ท่าสุดยอด 200/โจมตี 1000+)

2) เมื่อชนะแล้ว จิวแป๊ะทงจะจับพิรุธได้ว่าอาวเอี๊ยงฮงโกง จึงเข้าต่อสู้กับอาวเอี๊ยงฮง ( เราต้องช่วยอาวเอี๊ยงฮงอีกรอบ ) เมื่อชนะแล้วอาวเอี๊ยงฮงจะขอให้ก๊วยเจ๋งถ่ายทอดคัมภีร์เก้าอิมจินเก็งให้ ระหว่างนั้นอึ้งย้งกลับกล่าวภาษากาลีกูลูไม่รู้เรื่อง แต่อาวเอี๊ยงฮงกลับเข้าใจว่าเป็นเคล็ดวิชาสำคัญของคัมภีร์เก้าอิมจินเก็ง และตีความข้อความมั่วๆเหล่านั้นได้อย่างไม่น่าเชื่อตามความเข้าใจของตนเอง แล้วกลับถูกอึ้งย้งใช้ไม้เท้าตีสุนับฟาดท้ายทอยอีกรอบ ทำให้อาวเอี๊ยงฮงต่อมากลายเป็นคนเสียสติบ้าๆบอๆไป

3) ไปที่ทางขึ้นเขาฮั้วซัว(ทางขึ้นสำนัก?) จะมีตัวเลือกขึ้นมา ให้เลือกข้อ 2 ..ช่วยอาวเอี๊ยงฮง ถ้าเลือกข้อ 1 จะต้องรออีก 6 ชม. เพื่อทำเควสใหม่ แล้วจะพบอาวเอี๊ยงฮงซึ่งกลายเป็นตัวประหลาดกลับหัวและจดจำตัวเองไม่ได้ เมื่อมันกลับหัวทำให้คางคกหยกหล่นมาจากอกเสื้อ เราจะได้รับคางคกหยก - jade frog

จบเควสช่วงแรก

 
 
 
 
เควสช่วงสอง
เงื่อนไขรับเควส :
ไม้เท้าพื้นฐาน 130 ระดับ , ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000
ออนไลน์ 2,700 ชม.
บนตัวมีคางคกหยก - จากเควสช่วงแรก
จุดเริ่มเควส :ทางขึ้นเขาจงน้ำ


อาวเอี๊ยงฮงมีพลังคางคกซึ่งเป็นสุดยอดลมปราณไร้ผู้ต่อต้านแขนงหนึ่ง แต่วิชาคางคกนี้กลับมีดาวข่มอยู่อย่างหนึ่งคือ ดรรชนีสุริยันฟ้าเกิดของเฮงเต็งเอี๊ยง ( เทศกาลเต็งเอี๊ยงวันที่ 9 เดือน 9 )

1) ไปที่เขาจงน้ำ พอเข้าไปจะพบว่าเราจะเจองานศพของเฮ้งเต็งเอี๊ยงให้เราพยายามเดิ นไปทุกซอกทุกมุมและคุยกับทุกคนของสำนัก ในแผนที่นั้นซึ่งเราจะพบ ข้อความเป็นคำบ่นของอาวเอี๊ยงฮงว่ากำลังหาคำภีร์เก้าอิมให้เดิน ค้นหาคำพูดนี้ไปเรื่อยๆจนอาวเอี๊ยงฮงบอกว่าคัมภีร์อาจจะอยู่ใน โลง(ข้อความจาขึ้นประมาณ2-3ครั้ง)แล้วจึงไปคลิกที่โลงศพ..

2) จู่ๆภายในโลงกลับปรากฏเฮ้งเต็งเอี๊ยงก็กระโดดออกมา แล้วเข้าจู่โจมอาวเอี๊ยงฮงทันที ( ให้เราดูอยู่เฉยๆ ปล่อยให้เฮ้งเต็งเอี๊ยงจัดการตามสบาย ) แล้วเหล่าศิษย์ช้วงจิงจะพากันกรูเข้ามาดูที่โลงศพ พบเฮ้งเต็งเอี๊ยงสามารถขับไล่อาวเอี๊ยงฮงไปได้

3) ไปที่ด้านนอกเขาจงน้ำ ( 16,400 , 11,100 ) เดินไปเดินมา จะพบอาวเอี๊ยงฮงกำลังคุยกับใครบางคนอยู่ ทั้งสองตกลงแผนการณ์เข้าไปชิงคัมภีร์เก้าอิมจินเก็งมาจากสุสานโบราณ

4) ไปที่ทางเข้าสุสานโบราณ ศิษย์สุสานฯ จะปล่อยให้อาวเอี๊ยงฮงเข้าไปข้างใน จากนั้นปล่อยฝูงผึ้งหยกมารุมอาวเอี๊ยงฮง เมื่อชนะฝูงผึ้งหยกได้แล้ว ศิษย์สุสานโบราณจะออกมาต่อสู้อีก เมื่อจัดการได้หมดแล้ว กลับมี 7 พรตช้วงจิงมาช่วยเหลือสุสานโบราณอีก ( เราไม่จำเป็นต้องช่วยสู้ ให้อาวเอี๊ยงฮงจัดการเอง - อาวเอี๊ยงฮงจะโดนค่ายกลดาวเหนือจัดการ )

5) เมื่ออาวเอี๊ยงฮงจัดการได้แล้ว ออกมาจากสุสานโบราณ แล้วเราจะถามอาวเอี๊ยงองว่าต้องการให้เราช่วยหรือไม่ เมื่อตกลงกันแล้ว หลังจากนั้นอีก 3 วันในเกมส์ ( 6 ชม. หรือมากกว่า ) ไปที่ศาลเจ้าร้างหยางโจว

6) เมื่อครบกำหนดสามวันเกมส์แล้วไปที่ศาลเจ้าร้างหยางโจว ( 12,100 , 900 ) จะพบเอี้ยคังกับมกเนี่ยมซื้อ และอาวเอี๊ยงเคี๊ยง อาวเอี๊ยงเคี๊ยงเห็นมกเนี่ยมซื้อหน้าตาสะสวยจึงลวนลาม เอี้ยคังจึงพยายามปกป้องและฆ่าอาวเอี๊ยงเคี๊ยงเสีย จากนั้นเอี้ยคังจะหนีไปพร้อมกับมกเนี่ยมซื้อ ครู่หนึ่งอาวเอี๊ยงฮงก็มาถึงแล้วเข้ามาแล้วถามเราว่าใครเป็นคนฆ่าอาวเอี๊ยงเคี๊ยงจะมีตัวเลือกขึ้นมา ให้เราตอบข้อ 2 : คนฆ่าคือเอี้ยคัง หากตอบข้อ 1 ว่าไม่รู้ จะจบเควสทันที ได้ชื่อเสียง + 500 ค่าดีเลว +500 และต้องรอ 10 ชม เพื่อเริ่มเควสใหม่

7) ให้เดินเข้าๆออกๆ ศาลเจ้าร้างหยางโจวอีก จะพบกับอาวเอี๊ยงฮง, อึ้งเอี๊ยซือและเหมยเชาฟงกับเจ็ดพรตช้วงจิง เจ็ดพรตช้วงจิงเข้าใจผิดว่าอึ้งเอี๊ยซือเป็นคนฆ่าจิวแป๊ะทงอาจารย์อาของพวกเขา จึงต่อสู้กัน ทำให้เหมยเชาฟงและท้ำซู่ตวนได้รับบาดเจ็บ จากนั้นอาวเอี๊ยงฮงฉวยโอกาสหลบหนีไป

8) ไปหาเอี้ยคังที่วังหลวงซีเซี่ย เอี้ยคังจะหลอกอาวเอี๊ยงฮงว่าอาวเอี๊ยงเคี๊ยงถูกก๊วยเจ๋งและอึ้งย้งฆ่าตาย อาวเอี๊ยงฮงจึงไปตามล่าทั้งสองที่เกาะดอกท้อ

9) นั่งเรือไปเกาะดอกท้อ จะพบกับซาโกวที่ท่าเรือ อาวเอี๊ยงฮงจึงขอให้นางนำทางไปยังบ้านของอึ้งเอี๊ยซือ เมื่อไปถึงบ้านแล้วจะพบกับเจ็ดประหลาดกังหนำ เอี้ยคังจึงหลอกอาวเอี๊ยงฮงอีกว่าเจ็ดประหลาดกังหนำ ก็มีส่วนในการฆ่าอาวเอี๊ยงเคี๊ยง

10) เดินเข้าและออกบ้านของอึ้งเอี๊ยซือ แล้วจะมีตัวเลือกฉากภายในเกาะดอกท้อขึ้นมา เพื่อวาร์ปไปจัดการกับเจ็ดประหลาดกังหนำทีละคน (ระหว่างสู้อย่าให้เอี้ยคังตาย - ต้องจัดการทุกคนภายใน 3 ชั่วยาม(30นาที) ) สุดท้ายไปที่ท่าเรือเกาะดอกท้อ จะพบซาโกวกำลังคุยกับ Ke Chene อยู่ แล้วจะมีตัวเลือกขึ้นมา ให้เลือกข้อ 1 อยู่ฝ่ายอาวเอี๊ยงฮง

11) ไปที่นครหลวงคุยกับคนสี่คนตรงสี่แยก. แล้วให้เงินเขาไป 1 แสน 2 พันหยวน เขาจะพูดถึงสาเหตุการตายของอาวเอี๊ยงเคี๊ยงและเหตุที่อาวเอี๊ยงฮงเสียสติ แล้วเลือกข้อ 1 : ขอฟังเรื่องราว คุยจนกระทั่งไม่มีข่าวอีกต่อไป จากนั้นเลือกข้อ 2 : ไม่ขอฟังแล้ว

12) ไปที่ข้างเมืองเล็กหยางโจว ( 9,900 , 3,100 ) คุยกับอึ้งย้งๆ จะบ่นว่าเอี้ยก้วยขโมยของๆก๊วยพู่ไปชิ้นหนึ่ง (จากนั้นให้เตรียมเคล็ดเก้าประตูและเคี้ยงคุงไปเยอะๆ)

13) ไปที่ข้างเมืองเล็กหยางโจว ( 11,800 , 3,800 ) เดินไปเดินมาจะพบกับเอี้ยก้วย พบว่าเขาต้องพิษเข็มเงินวิญญาณน้ำแข็ง ภายในเวลาที่กำหนด (กำหนด 1 ชั่วยาม = 10 นาที)เราต้องไปที่หมู่บ้านหลิวเขียว ( 10,000 , 6,300 )(ควรวาร์ปไป) จะพบกับประหลาดกลับหัว แล้วพาไปที่ศาลเจ้าร้างหยางโจว ( ถ้าหาไม่พบตามเวลา ต้องเริ่มเควสใหม่ )

14) ไปที่หมู่บ้าน ( 10,000 , 6,300 ) พบกับประหลาดกลับหัว แล้วจะได้รับคางคกโลหิต blood toad

จบเควสช่วงสอง

 
 
 
 
เควสช่วงที่สาม
เงื่อนไขรับเควส :
ไม้เท้าพื้นฐาน 130 , ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50k
ออนไลน์ 2,700
บนตัวมีคางคกหยก และคางคกโลหิต blood toad
จุดเริ่มเควสทางขึ้นเขาฮั้วซัว


1) ซื้อไก่ปล่อยป่าจากพ่อค้าเนื้อในเมือง จากนั้นไปที่ฮั้วซัว แล้วเล่นมินิเกมส์ขี่นกอินทรี (แพ้เล่นใหม่ได้)เมื่อชนะแล้วจะพบกับอั้งชิกกง แล้วจะมีตัวเลือก

เลือกข้อ 2. ผู้อาวุโสสบายดี! แล้วจะทำเควสต่อได้ แล้วจะมีตัวเลือกต่อ...

เลือกข้อ 2 อีกครั้งจะดำเนินเรื่องต่อไป


ภายใน 2 ชั่วโมงต้องนำไก่ปล่อยป่ามาให้อั้งชิกกงที่เขาฮั้วซัวให้ได้ แล้วเล่นมินิเกมส์จับสัตว์พิษใส่ไห ( ถ้าแพ้เล่นใหม่ได้ ) เมื่อชนะแล้วจะมีตัวเลือก ให้อ่านดูแล้วเลือกอันที่ทำเควสต่อได้ แต่ถ้าเรามี ความกล้ามากกว่า 30 แล้วเลือกข้อ 2 ..หากไม่กินตะขาบอันน่าโอชะนี้ออกจะน่าเสียดาย จะได้รับตะขาบหิมะ ( กำลังภายใน +5 ) แล้วอั้งชิกกงจะขอพักผ่อน ขอให้เราช่วยดูแลให้ แล้วเราจะวาร์ปออกจากฮั้วซัว

2) ไปที่ฮั้วซัว จะพบกับห้าอัปลักษณ์กำลังรุมอั้งชิกกงที่นั่งนิ่งอยู่เฉยๆ แล้วต่อสู้กัน ( ห้าอัปลักษณ์แข็งแกร่งมาก แต่อั้งชิกกงก็อีดมาก ) เมื่อชนะแล้วจะมีบทสนทนาแล้วให้เลือกข้อ 3. ข้าเพียงอยากชื่นชมทิวทัศน์งดงามของที่นี่

3) ในถ้ำฮั้วซัว อั้งชิกกงเข้ามาจู่โจมอาวเอี๊ยงฮง ( เราต้องช่วยอาวเอี๊ยงฮงสู้กับอั้งชิกกง ) เมื่อชนะแล้วจะพบว่าทั้งสองคนยากกจะพิสูจน์ความเหลื่อมล้ำของฝีมือได้ แล้วอั้งชิกกงเกิดหิวขึ้นมากระทันหัน จึงบอกให้เราไปหาไก่มาให้(เราต้องไปเตรียมอาหารมาใช้ทักษะคนครัว 90 ทำไก่ขอทาน ขลุ่ยหยกฟังบ๊วยร่วง และหมูหัน(ซื้อโรงเตี๊ยม))

4) นำอาหารมาให้อั้งชิกกง เมื่อเฒ่าขอทานกินอิ่มแล้วก็ขอพักผ่อน แต่อาวเอี๊ยงฮงกลับเรียกเราไปชี้แนะวิธีแก้เพลงไม้เท้าตีสุนัขของเฒ่าขอทาน อั้งชิกกงได้ยินจึงตื่นขึ้นมาสอนวิธีแก้เพลงไม้เท้าอสรพิษให้เราบ้าง ในที่สุดทั้งสองฝ่ายต่างผลัดกันบอกวิธีการแก้เพลงไม้เท้าของคู่ต่อสู้ จนสุดท้าย อาวเอี๊ยงฮงคิดวิธีแก้ท่าสุดท้ายของเพลงไม้เท้าตีสุนัขได้ และฟื้นคืนความทรงจำทั้งหมด ผู้อาวุโสทั้งคู่ต่างหัวเราะให้กันแต่เพราะบาดเจ็บภายในอยู่ก่อน ในที่สุดจึงสิ้นใจพร้อมกั้น ส่วนเราจะได้รับเคล็ดวิชาไม้เท้าพิษประจิม

จบเควส


หมายเหตุ


 
เกร็ดเล็กๆน้อยๆ
 

 

ไม้เท้าตีสุนัข
ประเภท : ไม้เท้า


Coefficient : 0.1051

 
ผลข้างเคียงของวิชา

ทำให้สับสน
 
อัตราการใช้กำลังภายใน/รังสีอำมหิต

ระดับ
ใช้รังสีอำมหิต
ใช้กำลังภายใน

150
2000
200

180
4400
170

181
4480
169

182
4560
168

200
6000
150

ในแต่ละระดับจะใช้รังสีอำมหิตเพิ่มขึ้น 80
และใช้กำลังภายในน้อยลง 1
 

เงื่อนไขขั้นต่ำ ( แลกได้ 150 ระดับ )
ความกล้า 28, รู้แจ้ง 50, วาสนา 30, ปฏิภาณ 45, สู้จริง 45 ล้าน
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000 , ออนไลน์ 2,700 ชม.

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
ไม้เท้าพื้นฐาน 130 ระดับและท่าร่างไม้เท้าตีสุนัข
และวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้
เงื่อนไขขั้นกลาง ( แลกได้ 180 ระดับ )
ความกล้า 30, รู้แจ้ง 60, วาสนา 40, ปฏิภาณ 50, สู้จริง 45 ล้าน
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000 , ออนไลน์ 2,700 ชม.

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
ไม้เท้าพื้นฐาน 130 ระดับ
 
เงื่อนไขขั้นสูง ( แลกได้ 200 ระดับ )
ความกล้า 28, รู้แจ้ง 60, วาสนา 40, ปฏิภาณ 50 สู้จริง 45 ล้าน,
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000 , ออนไลน์ 5,200 ชม.

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
ไม้เท้าพื้นฐาน 130 ระดับและท่าร่างไม้เท้าตีสุนัขและ วิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้


 
 
 
ภารกิจ....
 
 
 
 

เงื่อนไขการทำเควส<<<<

Thank : หาความสงบ

เควสช่วงแรก
เงื่อนไขรับเควส :
ไม้เท้าพื้นฐาน 130 , ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000
ออนไลน์ 2,700
เป็นประมุขพรรคกระยาจก, บนตัวมีไม้เท้าตีสุนัข
จุดเริ่มเควส : น่านน้ำที่ 23 ( แล่นเรือไปมาจะเกิดเหตุการณ์ )


เควสช่วงแรก

1) ไปที่น่านน้ำ 23 ( 5,700 , 2,600 ) แล่นเรือไปมาจะพบกับเรือน้อยลำหนึ่ง บนเรือมีก๊วยเจ๋ง, อึ้งย้ง, อั้งชิกกง อาวเอี๊ยงฮงและอาวเอี๊ยงเคี๊ยง อาวเอี๊ยงฮงเพิ่งให้ก๊วยเจ๋งคัดลอกคัมภีร์เก้าอิมจินเก็งขึ้นมาใหม่ให้ ทั้งสองฝ่ายเข้าต่อสู้กัน ( เราอยู่ข้างก๊วยเจ๋งสู้กับอาวเอี๊ยงฮงสองอาหลาน ) เมื่อชนะแล้วจะพบว่าอั้งชิกกงถูกพิษร้ายแรงเข้าและตกเป็นตัวประกันของ ฝ่ายพิษเฒ่า ก๊วยเจ๋งจึงยินยอมตามอาวเอี๊ยงฮง ต่อมาเรือแล่นไปติดเกาะไม่ทราบชื่อแห่งหนึ่ง

2) ไปที่น่านน้ำที่ 18 ( 5,900 , 8,600 ) ใกล้ๆกับเกาะจะได้ยินเสียงการต่อสู้ ให้เลือกข้อ 1 : เข้าไปดูหน่อยว่าเกิดเรื่องใดขึ้น ( หากเลือกผิด ต้องรอ 3 ชม.เพื่อเริ่มเควสใหม่ ) แล้วขึ้นไปบนเกาะ จะพบอาวเอี๊ยงเคี๊ยงพยายามทำมิดีมิร้ายอึ้งย้งอยู่ แต่อาวเอี๊ยงเคี๊ยง ก็ถูกอั้งขิกกงขับไล่ไป แล้วขอทานเฒ่าก็ขอให้อึ่งย้งไปหาผลไม้มาให้กิน เมื่ออึ้งย้งออกไปกลับหินใหญ่ก้อนหนึ่งหมิ่นเหม่ที่จะหล่นอยู่แล้ว จึงวางกับดัก ต่อมาอาวเอี๊ยงเคี๊ยงถูกหลงกลของอึ้งย้งจึงถูกหินก้อนใหญ่หล่นทับ

3) ไปที่ท่าเรือ จะพบก๊วยเจ๋งและอาวเอี๊ยงฮงมาติดเกาะด้วยเหมือนกัน แล้วเข้าไปในถ้ำอาวเอี๊ยงฮงได้พบกับก๊วยเจ๋งอึ้งย้งอีก จึงต่อสู้กัน ( ให้เราสู้ด้วย - ห้ามแพ้ ) แล้วก๊วยเจ๋งกับอึ้งย้งจะช่วยกันขยับหินก้อนใหญ่เพื่อช่วยอาวเอี๊ยงเคี๊ยง ( หินก้อนใหญ่ขยับไม่ได้ ให้โจมตีหินให้แตก )

4) คุยกับอึ้งย้ง เธอจะบอกให้เราไปหาไม้ท้อมา30 ท่อน เมื่อรวบรวมได้แล้วนำมาให้อึ้งย้ง แล้วไปที่ท่าเรือ แล้วทุกคนจะลงเรือด้วยกันมุ่งหน้าสู่แผ่นดินใหญ่

5) (จะติดอยู่ในเรือ)หลังจากนั้น 30 นาทีให้ขึ้นสู่แผ่นดินใหญ่ แล้วอาวเอี๊ยงฮงจะเข้าจู่โจมทุกคน ( อั้งชิกกงขยับตัวไม่ได้และห้ามตาย ) เมื่อชนะแล้ว ให้เดินเข้าออกท่าเรือหยางโจว(โดยไม่ต้องคุยกับคนงานท่าเรือ) แล้วอึ้งย้งจะเสนอให้หาที่พักผ่อน

6) ไปที่ทางขวาบนของเมืองหยางโจว แถวศาลเจ้าร้าง ( 12,100 , 900 ) อั้งชิกกงจะบ่นว่าหิว แล้วขอให้เราหาน้ำแกงเนื้อสุนัขให้ ไปที่โรงเตี๊ยมหยางโจวจะพบกับอึ้งย้ง อึ้งย้งจะบอกให้เราไปหาวัตถุดิบมาให้.(คือ เนื้อสุนัขเหลือง เนื้อสุนัขดำ และเนื้อสุนัขดิบ)... อย่างละ 5 ชิ้น ( ที่ด้านนอกโรงครัวหยางโจว จะเกิดเหตุการณ์สู้กับสุนัขเหลือง, หมาดำ แล้วเราจะได้รับเนื้อหมาเหลืองหมาดำ, หรือไปซื้อจากคนขายเนื้อ )

7) เมื่อรวบรวมวัตถุดิบได้แล้ว นำไปให้อึ้งย้ง อึ้งย้งจะปรุงซุปเนื้อสุนัขให้

8) ภายใน 1 ชั่วยามให้รีบนำซุปไปให้อั้งชิกกงที่ศาลเจ้าร้างหยางโจว จะได้รับน้ำแกงเนื้อสุนัขของอั้งชิกกง

จบเควสช่วงแรก

 
 
 
 
เควสช่วงสอง
เงื่อนไขรับเควส :
ไม้เท้าพื้นฐาน 130 , ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000
ออนไลน์ 2,700
เป็นประมุขพรรคกระยาจก, บนตัวมีไม้เท้าตีสุนัข
จุดเริ่มเควส :ทางขึ้นฮั้วซัว


1) ซื้อไก่ปล่อยป่าจากพ่อค้าเนื้อในเมือง แล้วไปที่ฮั้วซัว เล่นมินิเกมส์ขี่นกอินทรี เมื่อชนะแล้วจะได้พบอั้งชิกกง แล้วมีตัวเลือกขึ้นมา

เลือกข้อ 2. ผู้อาวุโสสบายดี! แล้วจะทำเควสต่อได้ แล้วจะมีตัวเลือกต่อ...

เลือกข้อ 2 อีกครั้งจะดำเนินเรื่องต่อไป


เลือกข้อ 2: จะเกิดเหตุการณ์ให้เราไปหาไก่( ซื้อได้ที่คนขายเนื้อ ) แล้วภายใน 2 ชม. ให้เรานำไก่ฟ้ามาให้ อั้งชิกกง แล้วจะเล่นมินิเกมส์กัน ( ถ้าแพ้เล่นใหม่ได้ ) เมื่อชนะแล้วจะมีตัวเลือก ให้เลือกข้อที่น่าจะทำเควสต่อได้ แต่ถ้าเรามีความกล้าเกิน 30 และเลือกข้อ 2 : ตะขาบอันโอชะเช่นนี้หากไม่กินก็น่าเสียดาย จะได้รับตะขาบหิมะ ( กำลังภายใน +5 ) เมื่ออั้งชิกกงกินอิ่มแล้วจะขอพักผ่อน แล้วให้เราช่วยคอยเฝ้าดูแลให้ เราจะวาร์ปออกจากฮั้วซัว

2) เข้าไปที่ฮั้วซัว พบกับห้าอัปลักษณ์แล้วต่อสู้กัน โดยมีอั้งชิกกงซิ่งเคลื่อนไหวไม่ได้อยู่ด้วย แล้วจะมีตัวเลือกขึ้นมา สามข้อ ให้เลือกข้อ 2.....เลือกข้อ 2 : ข้าจะอยู่ที่นี่คอยดูแลผู้อาวุโส

3) ในถ้ำฮั้วซัว อั้งชิกกงจะเข้าจู่โจมอาวเอี๊ยงฮง ( เราต้องคอยช่วยอาวเอี๊ยงฮงสู้กับอั้งชิกกง ) เมื่อชนะแล้วจะพบว่า ทั้งสองคนยากจะพิสูจน์ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันได้ แล้วอั้งชิกกงก็เกิดหิวขึ้นมา จึงบอกให้เราไปหาอาหารมาให้คือ ไก่ขอทาน ขลุ่ยหยกฟังบ๊วยร่วง หมูหัน ( ใช้ทักษะคนครัว 90 - ซื้อเนื้อที่ต้องการได้ที่คนขายเนื้อ )

4) เมื่อนำอาหารมาให้อั้งชิกกงแล้ว ขอทานเฒ่ากินจนอิ่มก็ล้มตัวลงนอน ปล่อยให้พิษเฒ่ากระวนกระวายอยู่คนเดียว เมื่อขอทานเฒ่าตื่นขึ้นมาก็สอนเพลงไม้เท้าตีสุนับที่ใช้แก้เพลงไม้เท้าพิษประจิมให้กับเรา พิษเฒ่าจึงบอกวิธีแก้เพลงไม้เท้า ตีสุนัขให้บ้าง ในที่สุดกลายเป็นการประลองฝีมือด้วยคำพูดไป สุดท้ายอาวเอี๊ยงฮงคิดวิธีแก้เพลงไม้เท้าตีสุนัขท่าสุดท้ายได้ ผู้เฒ่าทั้งสองต่างหัวเราะขึ้นพร้อมๆกัน แล้วพิษเฒ่าก็ฟื้นความทรงจำทั้งหมดได้ แต่เนื่องจากทั้งสองต่างได้รับบาดเจ็บภายใน จึงสิ้นใจตายไปพร้อมกัน แล้วเราจะได้รับคำสั่งเสียของอั้งชิกกงและไม้เท้าไผ่มรกตของอั้งชิกกง

จบเควสช่วงสอง

 
 
 
 
เควสช่วงที่สาม
เงื่อนไขรับเควส :
เงื่อนไข : ไม้เท้าพื้นฐาน 130, ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000
ออนไลน์ 2,700 เป็นประมุขพรรคกระยาจก, มีไม้เท้าตีสุนัข
คำสั่งเสียของอั้งชิกงและไม้เท้าไผ่มรกตของอั้งชิกกง
ตัวละครเปิดเควสเกียวไล้เกี่ยง


1) ไปหาเกียวไล้เกี่ยง ที่ถนนนครหลวง จะทราบข่าวอึ้งย้งจัดงานชุมนุมพรรคกระยาจกและให้ ศิษย์พรรคกระยาจกทุกคนมาชุมนุม

2) ไปที่งานชุมนุมพรรคกระยาจก อึ้งย้งจะประกาศมอบตำแหน่งประมุขพรรคกระยาจกให้ลูอู่คา ( ลูผู้มีขา )เมื่อจบงาน ชุมนุมพรรคกระยาจก ไปที่ทางเข้าพรรคจะพบว่าลูอู่คาวางแผนที่จะโจมตีกองทหารอยู่

3) ไปที่เขตแคว้นเลี้ยว ( 5,000 , 9,200 ) แล้วจะิเกิดเหตุการณ์วางแผนโจมตีใหม่

4) ไปที่ใกล้ๆค่ายทหาร ( 6,200 8,100 ) แล้วเดินไปเดินมา จะพบว่าเราถูกล้อมไว้ด้วยทหาร เราต้องต่อสู้ติดกัน 8 รอบ ( ในการต่อสู้ลูปังจู้ห้ามตาย )

ถ้าเควสล่มสามารถไปรับเควสที่จุดเริ่มเควสช่วงที่สามได้เลยใหม่ ได้เลยทันที

5) เมื่อชนะแล้ว ก็แยกย้ายกันกลับไปที่พรรคกระยาจก พบว่าลูปังจู้ยังกลับมาไม่ถึง

6) ไปที่ถนนนครหลวงคุยกับคนเปิดเควสเขาจะบอกเงื่อนงำให้

7) ไปที่ด้านในหมู่บ้านทัมลั้ง( 21,200 , 7,500 ) จะพบศพของลูปังจู้

8) ไปบอกข่าวนี้แก่อึ้งย้งที่พรรคกระยาจก อึ้งย้งเห็นว่าการตายมีเงื่อนงำจึงต้องการไปตรวจดูศพด้วยตนเอง

9) ไปที่ๆพบศพลูปังจู้ อึ้งย้งตรวจดูศพแล้วพบว่าปังจู้เสียชีวิตเพราะถูกเข็มอาวุธลับทำร้ายและในมือของปังจู้ยังกำแน่นไว้ด้วยผ้าขาวผืนหนึ่ง

10) ไปที่พรรคกระยาจก เนื่องจากลูปังจู้เสียชีวิตไปแล้ว อึ้งย้งจึงจัดให้มีการหาประมุขคนใหม่

พอถึงตรงนี้เมื่ออึ้ย้งประกาศจัดการประลองแล้วห้ามเดินเข้าพรรคยาจกอีกเด็ดขาดจนกว่าจะถึงเวลา 12ชั่วยาม เพราะจะเข้าไปเป็นฉากบัคไม่สามารถเดินออกมาเองได้ต้องเรียกจีเอ ็มให้ช่วยพาออกมา

11) รออีก 12 ชั่วยามจนกระทั่งยามเช้าๆ ( ประมาณ 2 ชั่วโมงจริง )ไปที่พรรคกระยาจก เลือกเข้าร่วมการสรรหาประมุขคนใหม่ แล้วต้องประลองกับศิษย์พรรคกระยาจก 3 ครั้ง เมื่อชนะแล้วคุยกับก๊วยพู่ จากนั้นจะต้องสู้กับฮ้อซือฮั้ว ( ฮั่วตูปลอมตัวมา ) พบว่าวิชาที่มันใช้เป็นแนวทางอำมหิตชั่วร้าย

12) เมื่อชนะแล้ว จะพบว่าลำไม้ไผ่อันหนึ่งบังเอิญหล่นมาจากตัวของฮั่วตู ซึ่งไม้ไผ่อันนั้นคือไม้เท้าตีสุนัข อึ้งย้งทราบทันทีว่า มันคือฆาตรกรที่ฆ่าลูปังจู้ คุยกับอึ้งย้งแล้วจะมีตัวเลือกขึ้นมา คือข้อ 1 น้อมรับฟัง และพบว่าอ้อซือฮั้วแท้จริงแล้วคือฮั่วตูศิษย์ของจ้าวธรรมจักรทอง ฮั่วตูพยายามจะหลบหนี เราจึงต้องเข้าขัดขวาง ( ห้ามแพ้ )

13) เมื่อชนะฮั่วตูได้แล้ว อึ้งย้งจะถามความเห็นกับทุกคนว่าควรจัดการอย่างไรดี จะมีตัวเลือกขึ้นมา ให้เลือกข้อ 4 ไว้ชีวิตฮั่วตู แล้วอึ้งย้งจะเห็นว่าเราทำความชอบมากมายจึงคิดสอนเพลงไม้เท้าตีสุนัขให้ จะมีตัวเลือกขึ้นมา

1) ตกลง จะได้รับเคล็ดวิชาเพลงไม้เท้าตีสุนัข

2) ไม่เอา จะได้รับชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร +500 และได้รับถุงกระสอบอาวุโส 1 ใบ

จบเควส

หมายเหตุ
วิธีเรียนและเลื่อนขั้นเพลงไม้เท้าตีสุนัขเหมือนกับวิชา สุดยอดอื่นๆคือเมื่อเงื่อนไขถึงการแลกวิชาขั้นต่อไป ให้ไปทำเควสช่วงที่สองได้เลย เพื่อเปลี่ยนวิชาเป็น 180 หรือ 200 ระดับ โดยไม่ต้องฝึกเอง การฝึกวิชาขั้นต่อๆไปเหมือนวิชาสุดยอดอื่น
เกร็ดเล็กๆน้อยๆ .....
 

เพลงดาบสกุลโอ๊ว
ประเภท : ดาบ


Coefficient : n/a

 
ผลข้างเคียงของวิชา

ทำให้เสียเลือด
 
อัตราการใช้กำลังภายใน/รังสีอำมหิต

ระดับ
ใช้รังสีอำมหิต
ใช้กำลังภายใน

150
2000
200

180
4400
170

181
4480
169

182
4560
168

200
6000
150

ในแต่ละระดับจะใช้รังสีอำมหิตเพิ่มขึ้น 80
และใช้กำลังภายในน้อยลง 1
 

เงื่อนไขขั้นต่ำ ( แลกได้ 150 ระดับ )
กำลังแขน 50, รู้แจ้ง 40, วาสนา 30, ปฏิภาณ 40, สู้จริง 45 ล้าน
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000 , ออนไลน์ 2,700 ชม.

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
ดาบพื้นฐาน 130 ระดับและวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้

เงื่อนไขขั้นกลาง ( แลกได้ 180 ระดับ )
กำลังแขน 60, รู้แจ้ง 55, วาสนา 40, ปฏิภาณ 45, สู้จริง 45 ล้าน
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000 ออนไลน์ 2,700 ชม.

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
วิชาดาบพื้นฐาน 130 ระดับ
 
เงื่อนไขขั้นสูง ( แลกได้ 200 ระดับ )
กำลังแขน 60, รู้แจ้ง 50, วาสนา 35, ปฏิภาณ 40, สู้จริง 45 ล้าน
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000 , ออนไลน์ 5,200 ชม.

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
ดาบพื้นฐาน 130 ระดับและวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้ 
 
 
ภารกิจ....
 
 
 
 

เงื่อนไขการทำเควส<<<<

ขอขอบคุณ : HunterXIII

เควสช่วงแรก
เงื่อนไขรับเควส :
ดาบพื้นฐาน 130 , ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000
ออนไลน์ 2,700
เรียนเพลงดาบสี่ตระกูลและดาบไว ตัวเปิดเควส :จูอิกเจียง


1) ไปที่แถวด่านประตูห่านป่า คุยกับโอ๊วฮุยเพื่อขอรับคัมภีร์ยุทธตระกูลโอ๊วเสียหาย กับคัมภีร์ดาบ 2 หน้าที่ขาดไป ( รับได้ทีละอย่างให้เอาไปฝากที่ร้านเงินก่อน )

2) ไปที่นครหลวงแถวหน้าร้านอุปกรณ์ คุยกับจูอิกเจียง จะทราบข่าวโฮ๊วอิกตอและเมี๊ยวนั้งหง เลือกข้อ 2

3) หลังจากนั้นประมาณ 10 นาทีจริง ไปที่โรงเตี๊ยมนครหลวง เล่นมินิเกมส์ดื่มเหล้า ( ถ้าแพ้ไปรับเควสใหม่ที่จูอิกเจียง ) เมื่อดื่มชนะแล้ว จะมีตัวเลือกขึ้นมาคือ ข้อ 1. เป็นพวกโอ๊วอิกตอ ข้อ 2. เป็นพวกเมี๊ยวนั้งหง ( เลือกใครก็ได้ ) เมื่อชนะแล้วจะนัดประลองกันอีกครั้ง

4) หลังจากนั้น 4 ชั่วโมงจริง ให้เข้าไปโรงเตี๊ยมนครหลวงอีกรอบจะพบว่าทั้งสองคนออกไปแล้ว

5) ไปที่พรรคกระยาจก แล้วจะเล่นมินิเกมส์ดาบไว ( หากแพ้จะได้รับชื่อเสียง +20 , เงิน1,200 แล้วรออีก 4 ชั่วโมงเพื่อเริ่มเควสใหม่ )

6) ไปนครหลวงคุยกับเสี่ยวแป่ะ เขาจะบอกเรื่องราว แล้วจะมีตัวเลือก ให้เลือกข้อที่น่าจะถูก

7) ไปแถว ( 15,000 , 1,500 ) หาโอ๊วฮุยเขาจะให้เราไปตามหา...

8) ไปแถวเตาหลอมกระบี่ที่นครหลวง เดินไปเดินมา จะเกิดเหตุการณ์แล้วคุยกับคนใช้อัปลักษณ์

9) ไปที่หน้าสำนักคุ้มภัยนครหลวง คุยกับผู้คุ้มภัยโก่ว เขาจะบ่นเรื่องลูกค้าขอเปลี่ยนเส้นทาง จากนั้นเข้าไปข้างใน เราจะถูกไหว้วานให้เป็นผู้คุ้มกันสินค้า

10) กลับที่สำนักคุ้มภัยนครหลวง จะพบว่าสินค้าถูกปล้นไป แล้วให้เดินไปแถวสะพานด้านซ้ายหน้าประตูเมืองนครหลวง จะพบโจรที่ปล้นสินค้า แล้วต่อสู้กัน ( ห้ามฝ่ายเราตาย )

11) ไปที่ร้านน้ำชาแถวพรรคกระยาจก ตอนนี้จะสามารถเข้าไปข้างในร้านได้ แล้วจะเล่นมินิเกมส์ เมื่อชนะแล้ว จะได้รับปิ่นปักผมของเมี้ยวเยียกลั้ง และชื่อเสียงประสบการณ์ 200 ( ถ้าแพ้ ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร -500 และได้รับ ปิ่นปักผมของเมี้ยวเยียกลั้งเหมือนกัน )

12) ไปที่ศาลเจ้าร้างแถวเห็งซัว จะพบกับเมี๊ยวนั้งหง จากนั้นไปพบโอ๊วฮุยที่หมู่บ้านชายโสด( 8,600 , 8,500 ) จะพบเมี๊ยวนั้งหงโผล่มา แล้วต่อสู้กัน ( ต่อมาโอ๊วฮุยจะถูกเมี๊ยวนั้งหงฆ่าตาย )

13) ไปที่ศาลเจ้าร้างที่เมี๊ยวนั้งหงส์อยู่ จะพบจดหมาย เมื่อเมี๊ยวนั้งหงเปิดออกอ่าน ดวงตากลับโดนพิษ แล้วมีก็มีคนกลุ่มหนึ่งกรูเข้ามาห้อมล้อมเขาไว้ เราต้องต่อสู้ เมื่อชนะแล้วจะมีตัวเลือกขึ้นมาคือ
ข้อ 1 ช่วยเหลือเมี๊ยวนั้งหง
ข้อ 2 หายารักษาพิษที่ตา
เลือกข้อไหนก็ได้ จะทำให้ลำดับของเหตุการณ์เควสเปลี่ยนไปเท่านั้น

14) ไปที่หอนางโลมหยางโจว แล้วเดินไปเดินมาจะเกิดการต่อสู้ขึ้น เมื่อชนะแล้วไปที่ที่ว่าการเมืองหยางโจว เล่นมินิเกมส์ฆ่ามือสังหาร ถ้าแพ้ให้ไปที่ร้านเงินเล่นมินิเกมส์อีกครั้ง เมื่อแพ้อีกให้ไปที่ bureau time ถ้าแพ้อีกให้ไปที่ .... แล้วจะเกิดบทสนทนาขึ้นมา แล้วต่อสู้กัน ( ระวังอย่าให้เมี๊ยวเยี๊ยกลั้งตาย ) เมื่อชนะแล้วจะได้รับ ผ้าเช็ดหน้าของเมี๊ยวเยี๊ยกลั้ง แล้วจะมีตัวเลือกขึ้น ข้อ 1 ยกโทษให้เขา และข้อ 2 ฆ่ามาน ( ถ้าเลือกข้อ 1 จะได้รับค่าดีเลว +500 ถ้าเลือกข้อ 2 ค่าดีเลว -300 )

15) ไปที่ศาลเจ้าร้างตอนแรก พบกับเมี๊ยวนั้งหง แล้วไปหมู่ตึกบ๊วยหาหญิงปลูกดอกไม้ ( ค่าดีเลวต้อง +500 ) เมื่อพบแล้วจะเล่น มินิเกมส์จับผึ้งกัน ( ถ้าแพ้ ให้รอ 2 ชม. เพื่อเล่นใหม่ ) เมื่อชนะแล้วจะได้รับดอกม่วง

16) ไปที่หมู่บ้านชายโสด ( 8,600 , 8,500 ) หาโอ๊วฮุย แล้วโอ๊วอุยจะไปหาตัวยามา

17) จากนั้นเวลาจริง 2 ชั่วโมง ไปที่ศาลเจ้าร้างเหนือเห็งซัว พบกับโอ๊วฮุย ๆ จะขอเวลาอีก 1 ชั่วยาม

18) จากนั้น 1 ชั่วยาม ดวงตาของเมี๊ยวนั้งหงก็หายดี จึงตัดสินใจไปตามหาเงี๊ยมกีเพื่อล้างแค้น

19) ไปแถวร้านอาวุธนครหลวงคุยกับลิ้มตี่งี้ ( กลุ่มปลอมแปลงสามคน ) จะมีตัวเลือก แล้วมอบเงินให้ 1 หมื่นสองพัน แล้วจะได้ข่าวของเงี๊ยมกี

20) เมื่อพบเงี๊ยมกีแล้ว จะทราบว่าเรื่องราวทุกอย่างล้วนเกิดจากเงี๊ยมกีวางแผนไว้ จึงต่อสู้กัน เมื่อชนะแล้ว ไปที่ศาลเจ้าร้างเห็งซัว จะเล่นมินิเกมส์ต่ออีกสามครั้ง เมื่อชนะแล้วจะได้รับคัมภีร์ดาบตระกูลโอ๊ว


หมายเหตุ
เกร็ดเล็กๆน้อยๆ ........
 

18 ฝ่ามือพิชิตมังกร
 

ประเภท : ฝ่ามือ


Coefficient : 0.1333

 
ผลข้างเคียงของวิชา

ทำให้บาดเจ็บภายใน
 
อัตราการใช้กำลังภายใน/รังสีอำมหิต
 

เงื่อนไขขั้นต่ำ ( แลกได้ 150 ระดับ )
เงื่อนไขขั้นต่ำ : แขน 50, รู้แจ้งต่ำกว่า 28, วาสนา 40,
กระดูก 45, สู้จริง 50m
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000 ออนไลน์ 3,200

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
ต่อสู้มือเปล่า 130 ระดับและวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้

เงื่อนไขขั้นกลาง ( แลกได้ 180 ระดับ )
แขน 60, รู้แจ้งต่ำกว่า 25, วาสนา 53, กระดูก 55, สู้จริง 50m
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000 ออนไลน์ 3,200

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
ต่อสู้มือเปล่า 130 ระดับ
 
เงื่อนไขขั้นสูง ( แลกได้ 200 ระดับ )
แขน 60, รู้แจ้งต่ำกว่า 25, วาสนา 50, กระดูก 55, สู้จริง 50m
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000 ออนไลน์ 5,700

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
ต่อสู้มือเปล่า 130 ระดับและวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้ 
 
 
ภารกิจ....
 
 
 
 


ขอขอบคุณ:18วชิระสยบมังกร
เงื่อนไขรับเควส :
ค่าดีเลว -1000 หรือ 400-500, เวลาจื้อยาม 1 เค่อ
จุดเริ่มเควส :ศาลเจ้าร้างด้านใต้บู๊ตึ้ง


1) ไปที่ศาลเจ้าร้างจะพบกับจิวจี้เยี๊ยก คุยกัน แล้วไปที่นครหลวงคุยกับเสี่ยวแปะตรงสี่แยกแรกจะทราบข่าวของกระบี่อิงฟ้าดาบฆ่ามังกร

2) จากนั้นถ้าค่าดีเลวต่ำกว่าระดับดีเราจะถูกขอให้ไปง่อไบ๊เพื่อคุยกับมิกจ๊อซือไท่ ถ้าค่าดีเลวเป็นดีจะให้ไปหาเตียซำฮงที่บู๊ตึ้ง เมื่อไปที่ง่อไบ๊ ( หรือบู๊ตึ้ง ) ถ้าเป็นศิษย์ง่อไบ๊ต้องสู้กับเตียซำฮงอย่างเดียว แล้วจะเกิดการต่อสู้สองครั้ง ครั้งที่สองสู้กับมิกจ๊อซือไท่ (หรือเตียซำฮง)

3) เมื่อจัดการกับมิกจ๊อซือไท่หรือเตียซำฮงได้แล้ว จะได้รับกระบี่อิงฟ้า(น้ำหนัก 20) จากนั้นไปที่เกาะงูศักดิ์สิทธิ์ (น่านน้ำ 1 พิกัด (3760, 8769))สู้กับแม่เฒ่ากิมฮวย (เลือด900k )และ เจี่ยซุ่น ( เลือด 1 ล้าน )

4) เมื่อชนะแล้วจะได้รับดาบฆ่ามังกร (น้ำหนัก 20) แล้วไปที่ไต้หวัน พร้อมนำศิลาเซียนเหินไปด้วยเยอะๆ ( 5,600 , 1,000 )..( วาสนา 40 ) เมื่อไปถึงศิลาเซียนเหินจะดึงดูดเราเข้าไปในเขาวงกต

5) เดินไปแถวล่างๆ แถวๆสี่แยก จะพบกับงูอสูรให้กดคุยกับมันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งทำให้เราวาร์ปไปหาเฮ้งเต็งเอี๊ยง เมื่อคุยแล้วจะสู้กันสองรอบ

6) เมื่อชนะแล้วจะได้รับของสามแบบคือ (สุ่ม)

ข้อ 1. บันทึกกิมย้ง( ทำเควสหมัดลูกกลมเถื่อน)
ข้อ 2. เคล็ดวิชา 18 ฝ่ามือพิชิตมังกร
ข้อ 3. คัมภีร์เก้าอิม (สำหรับทำเควสเก้าอิมสมบูรณ์)

7) เงื่อนไข ดีเลว +400 เวลาทิ่วยาม - เบ้ายาม รู้แจ้งไม่เกิน 25 ( เงื่อนไขขั้นสูง ) หรือไม่เกิน 28 ( เงื่อนไขขั้นต่ำ ) ไปหาดาบกิมหน้าร้านขายผ้าที่ซีเซี่ย มันจะคุย แล้วเลือกข้อ 1 แล้วคุยต่อจนพูดถึงเรื่องเคล็ดวิชาที่มีว่าเป็นของจริงหรือปลอม ให้เลือกข้อ 1 ไม่น่าจะเป็นของปลอม หลังจากนั้นจะให้แลกเปลี่ยนเคล็ดวิชา ให้เลือกข้อ 1 อีก


หมายเหตุ
...
เกร็ดเล็กๆน้อยๆ .......
 

หมัดลูกกลมเถื่อน
 

ประเภท : ฝ่ามือ


Coefficient : n/a

 
ผลข้างเคียงของวิชา

n/a
 
อัตราการใช้กำลังภายใน/รังสีอำมหิต
 

เงื่อนไขขั้นต่ำ ( แลกได้ 150 ระดับ )
กำลังแขน 40, กล้า 30, วาสนา 50, ปฏิภาณ 45,
กระดูก 30, สู้จริง 80m
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร100,000 ,ออนไลน์ 6000 ชม.

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
ต่อสู้มือเปล่า 130 ระดับและวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้

เงื่อนไขขั้นกลาง ( แลกได้ 180 ระดับ )
กำลังแขน 40, ความกล้า 33, วาสนา 60,
ปฏิภาณ 45, กระดูก 33, สู้จริง80m
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร100,000 ,ออนไลน์ 6000 ชม.

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
ต่อสู้มือเปล่า 130 ระดับ
 
เงื่อนไขขั้นสูง ( แลกได้ 200 ระดับ )
แขน 40, กล้า 30 ,วาสนา 60 ,ปฏิภาณ 45, กระดูก 30, สู้จริง 80m
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 100,000 ออนไลน์ 8500 ชม.

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
ต่อสู้มือเปล่า 130 ระดับและวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้ 
 
 
ภารกิจ....
 
 
 
 

เงื่อนไขรับเควส :
ค่าดีเลว -1000หรือ 400-500 , เวลาจื้อยาม 1 เค่อ
จุดเริ่มเควส :ศาลเจ้าร้างด้านใต้บู๊ตึ้ง


1) ไปที่ศาลเจ้าร้างจะพบกับจิวจี้เยี๊ยก คุยกัน แล้วไปที่นครหลวงคุยกับเสี่ยวแปะตรงสี่แยกแรกจะทราบข่าวของกระบี่อิงฟ้าดาบฆ่ามังกร

2) จากนั้นถ้าค่าดีเลวต่ำกว่าระดับดีเราจะถูกขอให้ไปง่อไบ๊เพื่อคุยกับมิกจ๊อซือไท่ ถ้าค่าดีเลวเป็นดีจะให้ไปหาเตียซำฮงที่บู๊ตึ้ง เมื่อไปที่ง่อไบ๊ ( หรือบู๊ตึ้ง ) ถ้าเป็นศิษย์ง่อไบ๊ต้องสู้กับเตียซำฮงอย่างเดียว แล้วจะเกิดการต่อสู้สองครั้ง ครั้งที่สองสู้กับมิกจ๊อซือไท่ (หรือเตียซำฮง)

3) เมื่อจัดการกับมิกจ๊อซือไท่หรือเตียซำฮงได้แล้ว จะได้รับกระบี่อิงฟ้า(น้ำหนัก 20) จากนั้นไปที่เกาะงูศักดิ์สิทธิ์ (น่านน้ำ 1 พิกัด (3760, 8769))สู้กับแม่เฒ่ากิมฮวย (เลือด900k )และ เจี่ยซุ่น ( เลือด 1 ล้าน )

4) เมื่อชนะแล้วจะได้รับดาบฆ่ามังกร (น้ำหนัก 20) แล้วไปที่ไต้หวัน พร้อมนำศิลาเซียนเหินไปด้วยเยอะๆ ( 5,600 , 1,000 )..( วาสนา 40 ) เมื่อไปถึงศิลาเซียนเหินจะดึงดูดเราเข้าไปในเขาวงกต

5) เดินไปแถวล่างๆ แถวๆสี่แยก จะพบกับงูอสูรให้กดคุยกับมันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งทำให้เราวาร์ปไปหาเฮ้งเต็งเอี๊ยง เมื่อคุยแล้วจะสู้กันสองรอบ

6) เมื่อชนะแล้วจะได้รับของสามแบบคือ (สุ่ม)

ข้อ 1. บันทึกกิมย้ง( ทำเควสหมัดลูกกลมเถื่อน)
ข้อ 2. เคล็ดวิชา 18 ฝ่ามือพิชิตมังกร
ข้อ 3. คัมภีร์เก้าอิม (สำหรับทำเควสเก้าอิมสมบูรณ์)

ให้เลือกข้อ 1. แล้วไปที่ใกล้ประตูเมืองซีเซี่ยเวลาซึ้งยาม คุยกับเด็กเพื่อแลกเคล็ดวิชาหมัดลูกกลมเถื่อน แล้วจะเล่นมินิเกมส์ เมื่อชนะแล้วจะได้รับวิชาหมัดลูกกลมเถื่อน


หมายเหตุ
......
เกร็ดเล็กๆน้อยๆ ...........
 

เคล็ดพิศดารเก้ากระบี่เดียวดาย
 

ประเภท : กระบี่


Coefficient : n/a

 
ผลข้างเคียงของวิชา

ทำให้เสียเลือด
 
อัตราการใช้กำลังภายใน/รังสีอำมหิต

ระดับ
ใช้รังสีอำมหิต
ใช้กำลังภายใน

150
2000
200

180
4400
170

181
4480
169

200
6000
150

ในแต่ละระดับจะใช้รังสีอำมหิตเพิ่มขึ้น 80
และใช้กำลังภายในน้อยลง 1
 

เงื่อนไขขั้นต่ำ ( แลกได้ 150 ระดับ )
ความกล้า 30, รู้แจ้ง 60, วาสนา 40,
ฟื้นฟู 30, สู้จริง 50 m
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000 , ออนไลน์ 3,200 ชม.

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
กระบี่พื้นฐาน 130 ระดับและวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้

เงื่อนไขขั้นกลาง ( แลกได้ 180 ระดับ )
ความกล้า 35, รู้แจ้ง 65, วาสนา 45, ฟื้นฟู 45, สู้จริง 50 m
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000 , ออนไลน์ 3,200 ชม.

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
กระบี่พื้นฐาน130 ระดับ
 
เงื่อนไขขั้นสูง ( แลกได้ 200 ระดับ )
ความกล้า 35, รู้แจ้ง 65, วาสนา 45, ฟื้นฟู 35, สู้จริง 50 m
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000 , ออนไลน์ 5,700 ชม.

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
กระบี่พื้นฐาน 130 ระดับและวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้ 
 
 
ภารกิจ....
 
 
 
 

เงื่อนไขการทำเควส<<<<

ขอขอบคุณ :หลี่หยูเจีย, ZaZaKi, Orga,

เควสช่วงแรก
ดาบลมคลั่ง
เงื่อนไขรับเควส :
ดีเลว - 300, กำลังภายในพื้นฐาน 80, ท่าร่างพื้นฐาน 80,
ทะยานหลบหลีก 80 ,ความกล้า 20,พลังแขน 30,สู้จริง 5 ล้าน
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร10,000
ผู้ส่งมอบภารกิจเมืองหยางโจว - ฉั้งแปะกวงในหอคณิกาลี้ชุง
เงื่อนไขพิเศษ:สุราเก่าเก็บ x 3


1) ไปที่หอนางโลมเมืองหยางโจว จะพบฉั้งแปะกวงกำลังหยอยเหงาเนื่องจากระยะนี้หาสาวงามไม่ใคร่ได้ เราจึงแจ้งข่าวว่า มีนางเซียนโฉมงามคนหนึ่งอยู่ที่เขาจงน้ำ  ฉั้งแปะกวงจึงขอให้เราร่วมทางไปยังเขาจงน้ำด้วยกัน

2) ไปที่สุสานโบราณด้านหลังเขาจงน้ำจะพบนางเซียนแส้แดงลี้มกโช้วกำลังข่มขู่เซียวเหล่งนึ้ง ศิษย์น้องของนางให้มอบคัมภีร์ดรุณีหยกมาให้  ฉั้งแปะกวงเมื่อเห็นลี้มกโช้วก็น้ำลายสอจึง เข้าไปหมายลวนลามจึงเจอลี้มกโช้วใช้หัตถ์เทพแส้แดงตบอย่างน่าอนาถ

3) จากนั้นเราและฉั้งแปะกวงจะหนีมายังศาลเจ้าร้างหลังเขาจงน้ำ  ฉั้งแปะกวงแม้บาดเจ็บสาหัส ก็ไม่ยอมเลิกราเพียงเท่านี้ขอให้เราระดมกำลังยอดโจรราคะมาช่วย โดยขอให้เราไปตามหาคนเหล่านี้

4) กลับไปยังศาลเจ้าร้างที่เดิม เมื่อรวมกำลังยอดโจรราคะได้แล้ว ทั้งสี่ก็ชักชวนกันไปยัง สุสานโบราณอีกครั้งคราวนี้ลี้มกโช้วจะสู้ไม่ได้  แต่เมื่อเธอพลาดท่าเซียวเหล่งนึ้งกลับออกมาช่วย และทั้งคู่หลบหนีไปได้

5) ไปตามหาลี้มกโช้วที่โรงเตี๊ยมนครหลวง โดยซื้อสุราเก่าเก็บไปด้วยหนึ่งขวดจากนั้นขึ้นไปยัง ชั้นสองของโรงเตี๊ยมจะพบลี้มกโช้วซึ่งถูกพิษได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่  ฉั้งแปะกวงดีใจยิ่งนักตรง เข้าจัดการทันทีแต่จู่เหล่งหูชงกลับเข้ามาขัดขวางไว้จึงเกิดการต่อสู้กัน (ถ้าเป็นศิษย์ฮั้วซัวให้ใช้โคมวิเศษฯสู้แทน)

6) เมื่อสู้ชนะแล้วเหล่งหูชงจะเสนอให้ต่อสู้ด้วยการแข่งกันแทงแมลงวัน(เล่นมินิเกมส์แทง แมลงวัน)เมื่อเล่นเกมส์จบจะมีตัวเลือกขึ้นมาคือ
ช่วยเหล่งหูชง

ช่วยฉั้งแปะกวง

ถ้าจะทำเควสเคล็ดพิศดารเก้ากระบี่ให้เลือกช่วยเหล่งหูชงแล้วจะเล่นมินิเกมส์ประลองดาบไว

7) เมื่อชนะแล้วที่ชั้นสองจะเกิดเสียงดังขึ้นมา  ที่แท้ลี้มกโช้วสามารถขจัดพิษได้แล้ว จึงแผลงฤทธิ์ทันทีเราต้องช่วยเหล่งหูชงต่อสู้อีกที  เมื่อจบการต่อสู้ลี้มกโช้วจะสำนึกขอบคุณ ที่เหล่งหูชงช่วยเหลือและเราจะได้รัีบค่าดีเลว +500

จบเควสดาบลมคลั่ง

 
 
 
 
เควสช่วงสอง
ล้างมือในอ่างทองคำ
เงื่อนไขรับเควส :
ผู้ส่งมอบภารกิจเมืองต้าหลี่, นักบู๊อาโฮ่ว


1) ไปที่ลานประลองยุทธเมืองต้าหลี่ คุยกับนักบู๊อาโฮ่วจะทราบข่าวเล้าเจี่ยฮงผู้อาวุโส สำนักฮ่วงซัวหนึ่งในห้าสำนักขุนเขากระบี่กำลังจะจัดพิธีถอนตัวจากยุทธภพ

2) เมื่อทราบข่าวแล้วไปที่สำนักฮ่วงซัว  แล้วไปทางด้านซ้ายจะพบบ้าน ตระกูลเล้าแล้วจะพบศิษย์ฮ่วงซัวและเล้าเจี่ยฮง  หลังจากสนทนาสักครู่เล้าเจี่ยองจะ ประกาศขอล้างมือในอ่างทองคำ  แต่แล้วทันในนั้นก็มีแขกไม่ได้รับเชิญปรากฏตัวขึ้น   กลับเป็นเฒ่าประหลาดแชซกเต็งชุนชิวชักนำศิษย์สอพลอดาวดึงส์เข้ามาก่อกวน เราต้องช่วยเล้าเจี่ยฮงขับไล่เฒ่าประหลาดไป

3) หลังจากขับไล่เฒ่าประหลาดเต็งชุนชิวหนีไปแล้วเมื่องานเลี้ยงดำเนินต่อไปซ่งแจจือ แห่งบู๊ตึ้งกลับออกมาแย้งว่าเล้าเจี่ยฮงและเข็กเอี๊ยงผู้อาวุโสนิการอสูรมีไมตรีคบหากัน   หลังการเปิดโปงซ่งแชจือและศิษย์ซงซัวก็กรูเข้ามาจับกุมเล้าเจี่ยฮง  แต่แล้วเข็กเอี๊ยง ก็ออกมาจากที่ซ่อนพาตัวเล้าเจี่ยฮงหนีไปได้

4)เราติดตามร่องรอยของเข็กเอี๊ยงไปยังศาลเจ้าร้างด้านเหนือเขาจงน้ำพบเข็กเอี๊ยงและ เล้าเจี่ยอวงหลบหนีมาที่นี่แต่แล้วฮุยปิงแห่งซงซัวก็นำกำลังสำนักกระบี่ห้าขุนเขาติดตามมาถึง และตรงเข้ามาทำร้ายทันที  เราต้องเข้าช่วยเหลือเล้าเจี่ยฮงขับไล่ไป   เมื่อเหตุการณ์ยุติกลับพบว่าเล้าเจี่ยฮงและเข็กเอี๊ยงได้รับบาดเจ็บสาหัส

5) เข็กเอี๊ยงและเล้าเจี่ยฮวงได้รับบาดเจ็บสาหัสยากรอดชีวิต  ก่อนตาย จึงอยากบรรเลงบทเพลงยิ้มเย้ยยุทธจักรที่ร่วมกันแต่งขึ้นมา  แต่กลับขาดพิณและขลุ่ย จึงขอให้เราไปช่วยหาพิณและขลุ่ยมาให้

จะมีตัวเลือกขึ้นมาให้เลือกข้อ 1.ผู้อาวุโสทั้งสอง ให้ข้าช่วยไปหามาให้พวกท่านเถอะ!

6) ไปที่หยางโจวแล้วหาอึ้งเจ่งกงซึ่งอยู่ในบ้านหลังสีแดงใกล้ป้ายประกาศ เมื่อเข้า ไปอึ้งเจ่งกงจะขอให้เราเล่นมินิเกมส์จับผิดด้วยกัน( ถ้าเล่นมินิเกมส์แพ้รออีก 6 ชม.ออนไลน์) เมื่อ ชนะเกมส์แล้วอึ้งเจ่งกงจะบอกว่าที่ซีเซี่ยมีผู้ชำนาญการประดิษฐ์พิณอยู่คนหนึ่งชื่อเฮ้งฮ้ง

7) ไปซีเซี่ยหาเฮ้งฮ้งซึ่งอยู่แถวๆเทพจระเข้ทะเลใต้ เขาจะบอกว่ายินดีสร้างพิณให้แต่ให้เรา ไปหาวัตถุดิบมาให้คือไม้ท้อ 20 อัน, ต่วนฟ้าห้าธาตุ 1 ผืน, หนังงูพันปี 10 ชิ้นและเงิน 5 แสน หลังจากนั้นให้รออีก 1วันเกมส์เพื่อมารับพิณ

8) เมื่อได้รับพิณแล้วกลับไปหาอึ้งเจ่งกงที่หยางโจวอีกครั้งเพื่อสอบถามถึงนักประดิษฐ์ขลุ่ย อึ้งเจ่งกงจะบอกว่าให้ไปหาจี้เอียงที่ซีเซี่ย

9) เมื่อไปพบจี้เอียงที่แถวๆร้านอาหารซีเซี่ย  กลับพบว่าเธอกำลังถูกคหบดีใหญ่ตามพัวพัน น่ารำคาญยิ่งนัก เราจึงรับปากจะช่วยสะสางเรื่องราวให้โดยไปหาคหบดีที่หน้าสำนักยุทธซีเซี่ย แล้วจ่ายเงินไป5 แสนตำลึง(ถ้าผู้เล่นเป็นศิษย์วังคฤธรศักดิ์สิทธิ์จะต้องต่อสู้กับคหบดีตั่งก่อน แล้วจะจ่ายเงินเพียง 3 แสนตำลึง  เมื่อแก้ปัญหาให้จี้เอียงได้แล้ว เธอจึงยินยอมทำขลุ่ยให้โดยให้เราหาวัตถุดิบมาให้คือ เหล็กนิลx3,หินน้ำแข็งดำไฟลี้x3, ไม้ดอกท้อพันปีx5 เมื่อหาวัตถุดิบมามอบให้ครบแล้วรออีก 2 ชั่วโมงออนไลน์ จึงมารับขลุ่ยหยกไป

10) เมื่อได้รับพิณและขลุ่ยแล้วนำกลับไปให้เข็กเอี๊ยงและเล้าเจี่ยฮวงแล้วทั้งคู่จะร่วมกับบรรเลง บทเพลงยิ้มเย้ยยุทธจักรเป็นครั้งสุดท้าย  ก่อนตายทั้งสองได้มอบบทเพลงยิ้มเย้ยยุทธจักรให้ เราเพื่อให้ผู้มีใจรักในดนตรีได้สืบทอดต่อไป  เมื่อเรารับปากแล้วทันใดนั้นที่ด้านนอกกลับมี เสียงเหล่งหูชงดังขึ้นเมื่อเราได้ยินเสียงจึงรีบออกไปดูพบลิ้มจิ้นน้ำสองสามีภรรยาและเหล่งหูชง กำลังต่อสู้กับศิษย์สำนักดาบโลหิตอยู่  เราจึงต้องเข้าไปช่วยเหลือทันที

11) เมื่อขับไล่ศิษย์ดาบโลหิตไปได้แล้วลิ้มจิ้นน้ำและลิ้มฮูหยินได้รับบาดเจ็บสาหัส ยากที่จะรอดได้  ก่อนตายจึงได้ฝากคำพูดกับเหล่งหูชงถึงลิ้มเพ้งจือบุตรชายของตน หลังจากทั้งคู่เสียชีวิตไม่นาน  งักปุ๊กคุ้งก็นำศิษย์ฮั้วซัวมาถึง เหล่งหูชงพบ ลิ้มเพ้งจือจึงจะถ่ายทอดคำสั่งเสียให้แต่งักปุ๊กคุ้งจอมเจ้าเล่ห์สังห้ามไว้ก่อนด้วยเกรง ความลับรั่วไหล

12) ไปยังหมู่ตึกบ๊วยพบกับจิวแป๊ะทง  เฒ่าทารกจะชวนเราเล่นมินิเกมส์ ประลองกำลังภายในกัน  เมื่อชนะแล้วจิวแป๊ะทงกลับโวยวายไม่ยินยอม พอดี เหล่งหูชงผ่านทางมา  กลับถูกกำลังภายในของจิวแป๊ะทงทำร้ายบาดเจ็บ

13) ไปยังเขาฮั้วซัวแล้วแจ้งเรื่องราวต่อล้อตี่โล่ย  เมื่อทราบเรื่องราวแล้วเขา จะรีบมาเราไปหางักปุ๊กคุ้ง งักปุ๊กคุ้งจะใช้ปราณเมฆม่วงรักษาชีพจรหัวใจของเหล่งหูชงไว้ เมื่อเดินออกมาพบว่าเล็กไต่อู๋ศิษย์น้องของเหล่งหูชงแอบได้ยินเรื่องราวว่าต้องให้เหล่งหูชงฝึก ปราณเมฆม่วงจึงจะรักษาชีวิตไว้ได้  เมื่อถึงเวลาเจ้าสำนักนอนหลับเล็กไต่อู๋ จึงแอบขโมยคัมภีร์ปราณเมฆม่วงมาให้เหล่งหูชง  แต่เหล่งหูชงกลับไม่ ยอมรับวิธีนี้ยืนกรานให้ศิษย์น้องของตนนำคัมภีร์กลับไปคืนอาจารย์  หลังจากรอ อยู่นานเล็กไต่อู๋ก็ไม่กลับมาเสียทีกลับปรากฏชายปิดหน้าเข้ามาบอกว่าเล็กไต่อู๋ไม่กลับมา ตลอดกาลแล้ว!! จากนั้นก็ตรงเข้าทำร้ายเหล่งหูชงที่บาดเจ็บสาหัสทันทีเราต้องช่วย ป้องกันเหล่งหูชงไว้

14) หลังจากนั้นเมื่อเราพาเหล่งหูชงทะลวงฝ่าวงล้อมออกมาได้  จะมา ที่ฉากศาลเจ้าร้างแถบสำนักแชเซี้ยแต่กลับพบงักปุ๊กคุ้งกับครอบครัวและลิ้มเพ้งจือและ ศิษย์ฮั้วซัวที่นี่ผู้ดีจอมปลอมงักปุ๊กคุ้งจะกล่าวหาว่าเหล่งหูชงบงการให้ศิษย์้น้องของตน ไปขโมยคัมภีร์เมฆม่วงจึงต้องตายอย่างอนาถ  ทันใดนั้นทั้งหมดก็ถูก กลุ่มชายคลุมหน้ารุมล้อมเข้ามาโจมตีอีกครั้ง  ดูท่าคนกลุ่มนี้จะ มีจุดมุ่งหมายทีคัมภีร์กระบี่ปราบมารเสียแล้ว

15) ระหว่างการต่อสู้เหล่งหูชงใช้กระบวนท่าทำลายเกาทัณฑ์ทิ่มทำลายดวงตาทั้ง 24 ข้างของกลุ่มชายคลุมหน้าบอดจนหมดสิ้น  หลังจากนั้นทั้งหมดตกลง กันว่าจะหนีไปหลบภัยที่นครหลวงก่อน

16) เมื่อมาถึงนครหลวงเราบังเอิญได้ยินอาเม้งร้านขายยาบอกว่ามีคนทะเลาะกันอยู่ ที่โรงเตี๊ยม  เมื่อไปที่โรงเตี๊ยมกลับพบเหล่งหูชงที่กำลังเมามายอย่างหนักและ ลิ้มเพ้งจือกับงักเล้งซัง งักเล้งซังจึงบอกให้ช่วยพาเหล่งหูชงกลับบ้าน   เมื่อออกมากลับพบสี่อัจฉริยะแชเซี้ยที่เคยบาดหมางกับเหล่งฮู้มาก่อนจึงเกิดการต่อสู้กันอีก เมื่อจัดการกับพวกแชเซี้ยได้แล้วจะวาร์ปมาที่ศาลเจ้าร้างพรรคกระยาจก

17) เมื่อมาถึงศาลเจ้าร้างพรรคกระยาจกพบว่าเหล่งหูชงได้รับบาดเจ็บสาหัสเราจึง ออกตามหาหมอเทวดามาช่วยรักษา

18) ไปที่หมู่ตึกหลิวเขียวแล้วได้ยินบทเพลงชำระใจบรรเลงอยู่จึงเข้าไปข้างในห้องโถง พบว่าผู้บรรเลงคือยิ่มเอี่ยงเอี๊ยงผู้เป็นสหายของเตียวเมี่ยงเจ้าของหมู่ตึก  เราจึง ขอให้เตียวเมี่ยงช่วยพูดให้ยิ่มเอี่ยงเอี๊ยงช่วยไปบรรเลงบทเพลงนี้ให้เหล่งหูชงฟัง

19) ไปที่ศาลเจ้าร้างพรรคกระยาจกเพื่อนำตัวเหล่งหูชงมาฟังบทเพลง แต่ ระหว่างทางกลับพบศิษย์แชเซียอีกครั้งจึงต้องเล่นมินิเกมส์ฝ่าดงมือสังหาร

20) เมื่อชนะแล้วกลับมาที่หมู่ตึกหลิวเขียวคุยกับหลวงจีนเพื่อให้หลวงจีนไปขอ อนุญาติจากเตียวเมี่ยง  จากนั้นไปพบกับยิ่มเอี่ยงเอี๊ยงๆจะบรรเลงบทเพลง ยิ้มเย้ยยุทธจักรให้ฟังช่วยทุเลาอาการบาดเจ็บของเหล่งหูชง แต่ระหว่างนั้นลี้มกโช้ว ผ่านมากลับเข้าใจผิดว่ายิ่มเอี่ยงเอี๊ยงทำร้ายเหล่งหูชงจึงเข้ามาทำร้ายทันที

21) เมื่อชนะแล้วเหล่งหูชงจะขอแยกทางไปพบกับอาจารย์ก่อนไปได้มอบบทเพลงชำระใจ ให้กับเรา

จบเควสเมื่อได้บทเพลงชำระใจแล้วต้อง ไปทำเควสอีกครั้งเพื่อรับบทเพลงยิ้มเย้ยยุทธจักร

 
 
 
 
เควสต่อเนื่อง
ผาสำนึกตน
เงื่อนไขรับเควส :
กระบี่พื้นฐาน 130, ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000
ออนไลน์ 3,000
บนตัวมีบทเพลงยิ้มเย้ยยุทธจักรและบทเพลงชำระใจและ
ผ่านเควสดาบลมคลั่ง
มีสุราเก่าเก็บ 1 ไห
ผู้ส่งมอบภารกิจเหล่งหูชงที่ผาสำนักตน


1) ไปพบเหล่งหูชงที่ผาสำนักตน เขาจะฝากเรานำข้อความไปถึงศิษย์น้องหญิงงักเล้งซัง

2) ระหว่างทางเดินลงเขามาจะพบงักเล้งซังและลิ้มเพ้งจือกำลังพลอดรักกันอยู่ เราเห็นว่า ไม่ถูกต้องจึงเกิดการต่อสู้กัน

3) เมื่อชนะแล้วงักเล้งซังจึงไปโวยวายกับเหล่งหูชงๆ หาว่าเราทำร้ายศิษย์น้องหญิงจึงเข้าต่อสู้ กับเราเมื่อชนะเหล่งหูชงแล้วเราก็อธิบายเรืองราวจนเขาเข้าใจ

4) หลังจากนั้นไปที่โรงเตี๊ยมซีเซี่ยจะพบฉั้งแปะกวงกำลังแทะโลมซีเกี่ยมอยู่ พอดีลี้มกโช้วผ่าน มาพบเข้าไม่พอใจอย่างยิ่งจึงซัดเข็มเงินวิญญาณน้ำแข็งใส่  จากนั้นบังคับให้ฉั้งแปะกวงไปพา เหล่งหูชงลงจากเขาฮั้วซัวเพื่อแลกกับยาแก้พิษ

5) ฉั้งแปะกวงมาพบเหล่งหูชงที่ผาสำนึกตนแต่เหล่งหูชงยืนกรานไม่ยอมลงจากเขาเป็นอันขาด ฉั้งแปะกวงจึงต้องใช้กำลังบังคับ เหล่งหูชงจะสู้ไม่ได้แต่เมื่อสู้แพ้ก็วิ่งหนีเขาไปในถ้ำศิลา สักพัก ก็จะออกมาสู้กับฉั้งแปะกวงใหม่ พอแพ้ก็เข้าไปอีกแล้วจึงออกมาใหม่อยู่หลายครั้งจนกระทั่ง ผู้อาวุโสเร้นกายของฮั้วซัวฮวงเช็งเอี้ยงปรากฏตัวขึ้น  จู่ๆก็มีศิษย์พรรคมารปรากฏ ตัวขึ้นมาพอดีให้ฮวงเช็งเอี๊ยงใช้เป็นเป้าทดสอบกระบี่

6) จากนั้นฮวงเช็งเอี๊ยงจะสอนเคล็ดกระบี่บางส่วนแก่เหล่งหูชงแล้วเหล่งฯจะสู้กับฉั้งแปะกวง อีกรอบแต่ยังคงสู้ไม่ได้  พอดีเล็กไต่อู๋มาแจ้งข่าวว่ามีผู้อาวุโสฮั้วซัวสายกระบี่บุกมา ก่อเรื่องที่สำนักให้เหล่งหูชงกลับไปช่วย

7) กลับไปที่สำนักฮั้วซัวแล้วช่วยเหล่งหูชงขับไล่คนของสายกระบี่ไป เมื่อต่อสู้ ชนะแล้วกลับไปที่ผาสำนึกตนอีกรอบแล้วฮวงเช็งเอี๊ยงจะสอนเคล็ดกระบี่แก่เหล่งหูชงเพิ่มเติมแล้ว ให้ไปต่อสู้กับฉั้งแปะกวงอีกรอบแต่เหล่งหูชงยังคงสู้ไม่ได้อยู่ดี  ฮวงเช็งเอี๊ยงจึง พาเหล่งฮู้เข้าถ้ำไปสอนเคล็ดวิชาอีกรอบโดยจะเล่นมินิเกมส์ต่อจิ๊กซอร์  เมื่อได้รับ การถ่ายทอดวิชาแล้วเหล่งหูชงก็คึกคักออกไปสู้กับฉั้งแปะกวงอีกรอบทันที แต่ก็ยังคง สู้ไม่ไ้ด้อีก  เหล่งฮู้ต้องเข้าไปรับการถ่ายทอดวิชาเพิ่มเติมอีกรอบแล้วจึงกลับมา สู้อีกครั้งคราวนี้จึงสามารถสู้ได้อย่างสูสีในที่สุดฉั้งแปะกวงก็หนีไป

8) เมื่อกลับเข้ามาในถ้ำพบว่าผู้อาวุโสหายสาบสูญไปเสียแล้วเมื่อออกมาจากผาสำนึก ตนก็พบฉั้งแปะกวงอีกครั้ง ฉั้งแปะกวงจะขอให้เหล่งหูชงช่วยเหลือเรื่องลี้มกโช้ว   และเหล่งฮู้ก็รับปาก

9) ไปที่ร้านน้ำชาเชิงเขาฮ่วงซัวด้านใต้แม่น้ำจะพบลี้มกโช้วและอั้งเล้งปอ  ลี้มกโข้วจะขอให้เหล่งหูชงช่วยฝึกกระบี่ดรุณีหยกให้ เหล่งหูชงรับปาก  จากนั้นจะเป็นการฝึกวิชาโดยการต่อสู้กับมนุษย์ไม้  หลังจากสู้ชนะแล้ว ลี้มกโช้วกลับยังไม่สำเร็จเพลงกระบี่ดรุณีหยกจึงหลบหนีไป

10) หลังจากนั้น 2 ชั่วโมงออนไลน์ไปที่แถบร้านน้ำชาเชิงเขาฮ่วงซัวอีกครั้งจะพบ เคล็ดพิศดารเก้ากระบี่เดียวดายที่เหล่งหูชงทำตกไว้  หากเราเป็นคนดีนำเคล็ดกระบี่ไปคืน เหล่งหูชงจะได้รับจะได้รับชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร+200,สุราเผาดาบ1ไห, ค่าดีเลว+500และเคล็ดกระบี่จะหายไป!!!


หมายเหตุ
...........
เกร็ดเล็กๆน้อยๆ- กระบวนท่า
เก้ากระบี่ต๊กโกว—ทำลายกระบี่
เก้ากระบี่ต๊กโกว—ทำลายดาบ
เก้ากระบี่ต๊กโกว—เคล็ดรวม
เก้ากระบี่ต๊กโกว—ทำลายแส้
เก้ากระบี่ต๊กโกว—ทำลายฝ่ามือ


เพลงกระบี่ปราบมาร(แท้)
ประเภท : กระบี่


Coefficient : n/a

 
ผลข้างเคียงของวิชา

ทำให้เสียเลือด
 
อัตราการใช้กำลังภายใน/รังสีอำมหิต
 

เงื่อนไขขั้นต่ำ ( แลกได้ 150 ระดับ )
ความกล้า 25, the nature 30, ปฏิภาณ 45,
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 48,000 , ออนไลน์ 2,500 ชม.

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
กระบี่พื้นฐาน 130 ระดับและวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้

เงื่อนไขขั้นกลาง ( แลกได้ 180 ระดับ )
ความกล้า 35, รู้แจ้ง 68, ปฏิภาณ 50, ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 48,000 , ออนไลน์ 2,500 ชม.

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
กระบี่พื้นฐาน130 ระดับ
 
เงื่อนไขขั้นสูง ( แลกได้ 200 ระดับ )
ความกล้า 30, รู้แจ้ง 40, ปฏิภาณ 50,
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 48,000 , ออนไลน์ 5,000 ชม.

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
 
 
 
ภารกิจ....
 
 
 
 

เงื่อนไขการทำเควส<<<<

 

เควสช่วงแรก
เงื่อนไขรับเควส :
 


1. เวลาจื้อยามไปที่โรงเตี๊ยมนครหลวง จะพบเหล่งหูชงกำลังต่อสู้กับศิษย์ดาบโลหิต

2. จากนั้นขึ้นไปบนชั้นสองของโรงเตี๊ยมนครหลวง จอมยุทธ์เหล่งจะบอกว่าผู้เล่นต้องไปที่หยางโจว จากนั้นไปที่สถานีม้าหยางโจวแล้วจะมีคนบอกว่าให้เข้าไปในเมืองหยางโจว (แล้วจะได้ข่าวว่าลิ้มเพ้งจืออยู่ที่โรงเตี๊ยมนครหลวง)

3. ไปที่สำนักคุ้มภัยจะพบลิ้มเพ้งจือกับ Gao Fengda แล้วจะเกิดการต่อสู้กัน ให้ช่วยลิ้มเพ้งจือ จากนั้นงักปุ๊กคุ้งจะออกมาแล้วเกิดการต่อสู้กัน จากนั้นให้กลับไปที่โรงเตี๊ยมหยางโจว แล้วลิ้มเพ้งจือจะ บอกให้ไปที่สำนักคุ้มภัยตระกูลลิ้ม

4. กลับไปที่สำนักคุ้มภัยตระกูลลิ้ม จะมีบทสนทนาขึ้น บอกว่าให้ไปทางขวามือของสำนักคุ้มภัย แล้วมีคนลึกลับออกมาแล้วขโมยคัมภีร์กระบี่ปราบมารไป ให้ตามไปที่โรงเตี๊ยมหยางโจวชั้นสองจะพบกับงักปุ๊กคุ้ง

5. ออกจากหยางโจวจะพบกับศพๆหนึ่ง แล้วจะมีตัวเลือกให้ (ให้ตอบข้อ 3 ) แล้วงักปุ๊กคุ้งจะบอกว่าให้ไปที่นครหลวงเพื่อไปงานแต่งงานของงักเล้งซังลูกสาวของเขา

6. จากนั้นให้ไปที่หอแต่งงานนครหลวง แล้วจะมีข้อความให้เราไปที่โรงเตี๊ยมนครหลวงชั้นสอง จากนั้นให้ไปที่ฮั้วซัวเพื่อพบกับเหล่งหูชง

7. ขอร้องให้เหล่งหูชงไปที่นครหลวง แล้วจะพบกับลิ้มเพ้งจือกำลังเกลี้ยกล่อมคนๆหนึ่งอยู่ จากนั้นไปที่แชเซี้ยเพื่อช่วยลิ้มเพ้งจือต่อสู้ (ให้นำยา 99 ไปเยอะๆ )

8. เมื่อไปที่แชเซี้ยจะเกิดการต่อสู้หลายรอบ สุดท้ายจะสู้กับ Yu Ts'anghai เพื่อช่วยงักเล้งซัง(หากงักเล้งซังตายให้กดคุยกับลิ้มเพ้งจิอเพื่อต่อสู้ใหม่)

9. เมื่อจัดการกับ Yu Ts'anghai แล้วก็จะเกิดการต่อสู้อีกครั้ง

10. เมื่อการต่อสู้จบลงก็จะช่วยลิ้มเพ้งจือได้สำเร็จ

11. จากนั้นให้ขึ้นรถม้าสาธารณะไปที่ฮั้วซัว

12. เมื่ออยู่บนรถม้าจะพบลิ้มเพ้งจือกับงักเล้งซังนอนบาดเจ็บอยู่ข้างทาง

13. ในที่สุดเราจะมาถึงศาลเจ้าร้าง จะพบว่างักเล้งซังตายแล้ว ส่วนลิ้มเพ้งจือก็ตาบอดดังนั้นจึงมอบคัมภีร์กระบี่ปราบมารให้กับผู้เล่น


หมายเหตุ
..............
เกร็ดเล็กๆน้อยๆ ....................
 

เพลงกระบี่งูทอง
ประเภท : กระบี่


Coefficient : n/a

 
ผลข้างเคียงของวิชา

ทำให้เสียเลือด, ติดพิษ
 
อัตราการใช้กำลังภายใน/รังสีอำมหิต
 

เงื่อนไขขั้นต่ำ ( แลกได้ 150 ระดับ )
กำลังแขน 55 , วาสนา 40, ปฏิภาณ 40,
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 45,000 , ออนไลน์ 2,500 ชม.

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
กระบี่พื้นฐาน 130 ระดับและวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้

เงื่อนไขขั้นกลาง ( แลกได้ 180 ระดับ )
กำลังแขน 60 , วาสนา 50, ปฏิภาณ 50,
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 45,000 , ออนไลน์ 2,500 ชม.

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
กระบี่พื้นฐาน130 ระดับ
 
เงื่อนไขขั้นสูง ( แลกได้ 200 ระดับ )
กำลังแขน 60 , วาสนา 50, ปฏิภาณ 45,
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 45,000 , ออนไลน์ 5,000 ชม.

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
กระบี่พื้นฐาน 130 ระดับและวิชาใดวิชาหนึ่งต่อไปนี้ 
 
 
ภารกิจ....
 
 
 
 

เงื่อนไขการทำเควส<<<<

ขอขอบคุณ : พัซเซิล

เควสช่วงแรก
เงื่อนไขรับเควส :
กระบี่พื้นฐาน 130, ชื่อเสียง 40000, เวลาออนไลน์ 2,500


1. เข้าเมืองหยางโจวทางซ้าย(ไม่ใช่ประตูหลักนะ เข้าไปแล้วจะเปงเมืองแบบซีเซี่ย) จะเห็นศพมากมายนอนเรียงกันอยู่ค่ะ เดินเข้าไปตรงกลางก็จาเห็นกระดูกขาว ให้เรากดที่กระดูกจะมีข้อความขึ้นมาเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปทางขว า จะเจอโจร ยืนอยู่หน้าเตาหลอมเหล็กให้เรากดคุยกับมันจะมีการต่อสู้ ให้เราฆ่าโจรให้หมด เสร็จแล้วเดินกลับมาเข้าบ้านแรกทางซ้าย จะเจอกับครอบครัวของ แห่เสาะงี้ กำลังโดนฆ่าล้างครอบครัว - - กดคุยที่โจรฟังมันพูดเสร็จจะมีการต่อสู้ แต่เราไม่ต้องทำอะไรค่ะ (เพราะว่ามันฆ่าครอบครัวเร็วมากเราช่วยไม่ทัน) จากนั้นกดคุยที่ภาพในบ้าน แห่เสาะงี้ก็กลับมาพอดี เราก็ฟังมันบ่น เสร็จแล้วก็เดินออกจากเมืองมา กลับเข้าประตูหลักของหยางโจวอ่ะ (ทางเข้าเมืองปกติ) แล้วจะมีข้อความขึ้น จนตัวเราบอกว่าไปเดินเล่นให้สบายใจดีกว่า

2.วาร์ปไปที่กึ่งซัว เดิน(ห้ามขี่ม้า)ไปทางขวาของนิกายเบญพิษ พิกัด 21368, 18712 จะมีกรอบข้อความขึ้นว่าเราไปดูใครอาบน้ำ แล้วแห่เสาะงี้จะออกรับแทนให้เราไปหาของที่จะให้คนรักมัน 3 อย่าง คือกุหลาบแก้วผลึก ไข่มุกกระเบื้องเคลือบ แถบไหมสีรุ้ง แล้วเค้าก็จากไป ให้เราไปหาเค้าสอบถามรายละเอียดที่ศาลร้าง(ที่ก๊วยเซียงอยู่) แล้วเค้าจาบอกว่าหาคนที่มีของได้ที่ไหนเสร็จแล้วเราก็ไปเมืองหลวง คุยกับปรมาจารย์ตัดเย็บแถว4แยก จากนั้นก็ไปคุยกับบ่อน้ำรอบแรก แล้วมันจะบอกให้เรามาอีกทีตอนดึกอ่ะ พอถึงเวลา จื้อยาม 2 เค่อ ให้เรากดคุยกับบ่อน้ำอีกทีค่ะ แล้วจะมีคำถามให้เลือก เราต้องตอบข้อที่ให้เราหาของจากที่นี่เลย ตอบแล้วจะมีมินิเกมให้เล่น เปงเกมจับผิด(เราเล่นครั้งเดียวผ่านค่ะ เลยไม่รู้ว่าถ้าพลาดต้องรอรึเปล่า) ผ่านแล้วจะได้รับวัตถุดิบมา 4 อย่าง ให้เราเอากลับไปให้ ปรมาจารย์ตัดเย็บอีกครั้ง พร้อมกับเงิน 2 แสนตำลึง แล้วมันจะให้เรารอมันทำผ้า 1 วันเกมค่ะ(2ชั่วโมงจิง) ได้รับแล้วเราก็ไปแคว้นเลี้ยวต่อเลยค่ะ คุยกับปิงลากุกหน้าแคว้นเค้าจะให้รายการวัตถุดิบมา แล้วเราก็ไปที่ด้านล่างผาไม้ดำ พิกัด 410,18216 จะเจอกับคนงานเราต้องให้เงินคนงาน5หมื่นตำลึงด้วยนะคะ แล้วจะได้วัตถุดิบในรายการมาครบเยย จากนั้นเราก็ต้องกลับไปหาปิงลากุกที่แคว้นเลี้ยวอีกครั้งพร้อมว ัตถุดิบและเงิน 3 แสน แล้วก็รอ 2วันเกม(4ชั่วโมงจิง) จากนั้นเราก็ไปหาของอีกอย่างที่ ไต้หวัน เดินเข้าไปคุยกับ คนชื่อหัวผักกาดตรงทางแยก เราจะได้รับใบรายการมา เสร็จแล้วให้เราไปที่ท่าเรือเหมิ่งเสยค่ะ จะเจอกับคนที่มันให้ตามหา(มันแอบอยู่ด้วยนะคะ ต้องมองดูดีๆ) คุยเสร็จก็จะได้รับวัตถุดิบครบ เราก็นำกลับไปให้หัวผักกาดตัวเดิมค่ะ พร้อมเงินอีก 2แสนแล้วก็รออีก 3วันเกม(6ชั่วโมงจิง) ปล. ทั้ง 3ชนิดระหว่างที่รอ สามารถ ไปทำอีกอันต่อได้เลยค่ะ

3.หลังจากที่ได้รับของทั้ง 3 ชนิดครบแล้ว ให้เรากลับไปที่ศาลเจ้าร้างก๊วยเซียง เอาไปให้กับแห่เสาะงี้ค่ะ จากนั้นก็ไปที่ถ้ำมังกรพิษ(ทางซ้ายนิกายเบญจพิษ)เข้าไปจะเจอการ ต่อสู้ 2 ครั้ง ครั้งแรก ให้เราตีงูให้ตายบางตัวก็พอ ครั้งที่สอง เราก็มะต้องทำอารายเพราะแห่เสาะงี้จะจัดการเองหมดเลย(ช่วยได้ค่ ะเพื่อความรวดเร็ว) เสร็จแล้วจะเป็นมินิเกม ทดสอบ IQ เล็กน้อย (ลองเล่นเองนะ ถ้าไม่ผ่านค่อยมาปรึกษาได้ อิอิ) จากนั้นก็ต้องรอ 4 ชั่วโมง ออนไลน์ แล้วกลับไปที่ศาลร้างก๊วยเซียงอีกครั้ง เข้าไปตัวเราจะบอกว่าไม่มีคนอยู่ ให้เราเดินวนข้างหน้าศาลสักครู่ก็จะเจอกับแห่เสาะงี้ จากนั้นให้ไปหยางโจว เวลา จื้อยาม 2 เค่อ เดินไปทางสำนักคุ้มภัย เลี้ยวซ้ายเข้าซอยก่อนที่จะถึง จะเห็นบ้านหลังนึง ให้เดินเข้าไป( ลองหลายๆรอบหน่อยค่ะ เราเดิน 2 รอบถึงเจออ่ะ - - ไม่เจอก็ลองเดินวนหน้าบ้านก่อนนะ)

เสร็จแล้วให้รีบไปที่ประตูเมืองหยางโจว จะมีการต่อสู้ ให้เราฆ่า เสร็จแล้วแห่เสาะงี้จะตัดหัวมัน เอามาให้เราถือไว้ - -'' (ทำเสร็จก่อนที่จะหมดจื้อยามด้วยนะ) จากนั้นรอเวลาทิ่วยาม 1 เค่อ ให้เข้าไปที่ ที่ว่าการ จะเล่นมินิเกม หลบหอกภายใน 1 นาที ไม่โดนก็จะผ่านค่ะ เข้าไปคุยกะคนข้างใน แล้วมันจะให้เราไปหาที่โรงน้ำชา รอเวลาออน 2 ชั่วโมงจิง ให้เราไปที่โรงน้ำชาด้านล่างหยางโจว จะเจอกับแห่เสาะงี้อีกครั้ง .... จบเควสกระบี่งูทองช่วงแรกค่ะ

จบเควสช่วงแรก

 
 
 
 
เควสช่วงที่สอง

4.ช่วงที่ 2 เริ่มที่ ทางเข้าด้านขวา ของฮั้วซัว เข้าไปจะเจอกับ npc กลุ่มนึง กดคุย แล้วจะได้เล่นมินิเกมกระโดดผา ถ้าเล่นพลาด ต้องรอ 1 ยาม ถึงจะเล่นใหม่ได้ค่ะ ผ่านแล้วตัวเราจะเข้าไปในถ้ำ กดคุยกับกระดูกแห่เสาะงี้ จากนั้นจะออกมาข้างนอก คุยกับ มกยิ้งเช็ง แล้วกลับเข้าไปในถ้ำอีกครั้ง เราจะต้องตอบคำถามค่ะ การตอบคำถามใช้ ศิลาเซียนเหินครั้งละ 1 ก้อน แลกเหล็กเหลี่ยมงูทอง 3 ชิ้น ตอบได้ 1 ครั้ง คำถามมีอยู่ว่า

ข้อแรกเลือก**บ1ใบ 1.ทรุดโทรม 2.สวยงาม ข้อสอง**บกลไก 1.ซ้าย 2.ขวา ข้อสามสี**บ 1.น้ำเงิน 2.แดง แต่ว่าคำตอบของมันจะสุ่มค่ะ คือว่า อันที่ถูกจะสุ่มไปเรื่อยๆ ถ้าครั้งที่แล้วเราเคยตอบถูก อีกครั้งมาตอบก็ไม่ใช่จะถูกเสมอไปค่ะ ถ้าตอบผิด ก็ออกมาแล้วเข้าไปตอบใหม่ได้เลยค่ะ


หมายเหตุ
..............
เกร็ดเล็กๆน้อยๆ ...................
 

แส้วชิระสยบมาร
 

ประเภท : แส้


Coefficient : n/a

 
ผลข้างเคียงของวิชา

ทำให้ชาด้าน
 
อัตราการใช้กำลังภายใน/รังสีอำมหิต
 

เงื่อนไขขั้นต่ำ ( แลกได้ 150 ระดับ )
กำลังแขน 45, ความกล้า 20, ฟื้นฟู 30, ปฏิภาณ 40, สู้จริง 45 ล้าน,
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000 , ออนไลน์ 2,700 ชม.

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
แส้พื้นฐาน130 ระดับและค่ายกลบ่วงวชิระสยบมาร 150 ระดับ

เงื่อนไขขั้นกลาง ( แลกได้ 180 ระดับ )
กำลังแขน 60, ความกล้า 28, ฟื้นฟู 45, ปฏิภาณ 55, สู้จริง 45 ล้าน,
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000 , ออนไลน์ 2,700 ชม.

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
แส้พื้นฐาน 130 ระดับ
 
เงื่อนไขขั้นสูง ( แลกได้ 200 ระดับ )
กำลังแขน 55, ความกล้า 25, ฟื้นฟู 35, ปฏิภาณ 55, สู้จริง 45 ล้าน,
ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 50,000 , ออนไลน์ 5,200 ชม.

วิชาพื้นฐานที่ต้องการ
แส้พื้นฐาน130 ระดับ และค่ายกลบ่วงวชิระสยบมาร 200 ระดับ 
 
 
ภารกิจ....
 
 
 
 

เงื่อนไขการทำเควส<<<<

 

เควสช่วงแรก
เงื่อนไขรับเควส :
แส้พื้นฐาน 130 , ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 40000
ออนไลน์ 2,700


1)คุยกับกลุ่มคนสี่คนที่สี่แยกในเมืองหลวง

2) ไปที่เส้าหลิน ตรงต้นไม้ด้านขวาของบึงบัว ( 4,614 , 1,310 )

3) คุยกับหลวงจีน จะมีบทสนทนาแล้วเลือกข้อ 2
ถ้าเลือกข้อ 1 จะเกิดการต่อสู้กัน ได้รับชื่อเสียงประสบการณ์ +5 , ชื่อเสียง +5 แล้วรออีก 10 ชม. เพื่อเริ่มเควสใหม่

4) ไปที่ ( 1,650 , 2,950 ) เพื่อคุยกับเจ้าอาวาสเส้าหลิน

5) ไปพบกับ master worker ตามที่เจ้าอาวาสบอก คุยกันแล้วเลือกข้อ 1 แล้วจะต้องสู้กับมนุษย์ไม้

6 ) สู้ๆๆต่อ..

7) กลับไปแถวต้นไม้ที่ไปตอนแรก คุยกับสามมหาสมณะเส้าหลิน จะทราบข่าวว่ามีคนจะมาบุกเส้าหลิน

8) หลังจากนั้นเมื่อได้รับปอยผมของเจี่ยซุ่นแล้ว ไปที่เส้าหลินคุยกับเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสบอกว่าควรจะจัดให้มีงานชุมนุมเรื่องดาบฆ่ามังกรขึ้น แล้วมีตัวเลือกให้เลือกข้อ 1 หลังจากนั้นเราต้องส่งเทียบเชิญไปยังสำนักต่างๆให้เสร็จภายใน 1 วันเกมส์ ( สองชั่วโมง ) โดยต้องไปส่งยังสำนักต่างๆดังนี้

เมื่อส่งให้ครบหมดแล้วให้กลับไปหาเจ้าอาวาสวัดเส้าหลินอีกที เจ้าอาวาสจะบอกว่างานชุมนุมจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ ( รออีก 2 ชม. )

9) หลังจากนั้น 2 ชั่วโมง คุยกับเจ้าอาวาสที่งานชุมนุมดาบฆ่ามังกร ที่บริเวณต้นไม้ที่สามหลวงจีนอยู่ แล้วจะเกิดการต่อสู้กันกับกลุ่มจอมยุทธที่นำโดยเตียบ่อกี้

10) สู้ครั้งที่สองให้ยืนอยู่เฉยๆสัก 60 วินาที ก็จะผ่านได้ ปล่อยให้ทั้งสองฝ่ายสู้กันเอง หลังจากการต่อสู้รออีก 3 วันเกมส์ ( 6 ชั่วโมงจริง )

11) ไปที่เม้งก่า แล้วคุยกับเตียบ่อกี้ จะหารือกันเรื่องหาทางช่วยเจี่ยซุ่นออกมา ทั้งหมดตัดสินใจไปขอให้พญามังกรแพรม่วงช่วยเหลือ แล้วไปหาแม่เฒ่ากิมฮวยที่เกาะงูศักดิ์สิทธิ์ ( 3,504, 8,592 ) เมื่อไปถึงเกาะงูศักดิ์สิทธิ์แล้วพบกับแม่เฒ่ากิมฮวย เตียบ่อกี้ก็แจ้งเหตุผลที่มา แล้วแม่เฒ่าจะให้เล่นมินิเกมส์ ( ถ้าแพ้ต้องรออีก 2 ชั่วโมงเพื่อไปหาเตียบ่อกี้แล้วเริ่มเควสใหม่ )

12) เมื่อผ่านมินิเกมส์แล้ว รออีกสามวันเกมส์แล้วกลับไปที่เส้าหลิน ที่บริเวณต้นไม้ที่สามหลวงจีนอยู่ แล้วคุยกับเจ้าอาวาส แล้วจะเกิดการต่อสู้ ( ให้เราอยู่เฉยๆประมาณ 60 วินาทีก็ผ่านได้ )

13) แล้วจะมีตัวเลือกขึ้นมาว่าจะเลือกช่วยใครระหว่างข้อ 1 เตียวเมี่ยง และข้อ 2 เตียบ่อกี้ ให้เลือกข้อไหนก็ได้ แต่แนะนำข้อ 1 ??

จะได้รับปอยผมของจิวจี้เยี้ยก

15) เนื่องจากเตียบ่อกี้ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ที่เส้าหลิน จึงพักรักษาตัวอยู่แถวนั้น ( 2,935 , 1,841 ) ( เตียบ่อกี้จะใช้เวลาฟื้นตัวประมาณ 2 ชม. )

16) เราและเตียบ่อกี้จะพากันไปที่กวงเม้ง แล้วหากระดูกของประมุขเอี้ยเต็งเทียนมาเพื่อฝึกพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลในระดับที่สูงกว่าเดิม ( เล่นมินิเกมส์ต่อกระดูก )

17) เมื่อเตียบ่อกี้ฝึกพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลสำเร็จแล้ว ก็กลับไปที่เส้าหลิน แล้วคุยกับเจ้าอาวาส ๆ จะบอกว่าเจี่ยซุ่นและจิวจี้เยี้ยกถูกย้ายไปที่อื่นแล้ว แล้วจะได้รับซากผึ้ง

18) ไปแถวๆ เขาฮั้วซัว ( 25,161 , 8,037 ) เดินไปเดินมาจะพบกับจิวแป๊ะทง ๆ จะชวนเล่นมินิเกมส์ หลังจากนั้นกลับไปที่กวงเม้งคุยกับเอี้ยเซียว ๆจะแนะนำให้ไปที่หุขเขาผีเสื้อ จะพบกับจิวจี้เยี้ยก ๆ จะบอกให้เตียบ่อกี้ไปตามหาเตียวเมี่ยงให้ (

19) เตียวเมี่ยงอยู่ที่หมู่ตึกหลิวเขียว เมื่อไปพบแล้วให้กลับมาที่หุขเขาผีเสื้ออีกรอบ แล้วจะเกิดการต่อสู้ขึ้น

20) เมื่อได้พบกับเจี่ยซุ่นแล้ว เจี่ยซุ่นจจะขอให้เตียบ่อกี้พากลับไปที่เส้าหลิน เพื่อพบกับเจ้าอาวาสที่ๆสามหลวงจีนอยู่

21) ไปที่ด้านใต้ของสำนักคงท้งแถวที่อยู่ของอิดเต็งไต้ซือ ( 15,056 , 16,368 ) เพื่อหาตัวสามหลวงจีนศักดิ์สิทธิ์

22) หลังจากยั่วยุสามหลวงจีนได้แล้ว จะพบกับหลวงจีนเส่งคุนแล้วจะเกิดการต่อสู้ ( ระวังอย่าให้เจี่ยซุ่นตาย )

23) จะได้รับประคำของเจี่ยซุ่น แล้วรออีก 6 ชั่วโมงจริง จากนั้นไปหาอิดเต็งไต้ซือ ( 16,280, 16,440 ) ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ให้รออีก 2 ชั่วโมงจริง

24) เมื่อเข้าไปแล้วเกิดเหตุการณ์ ( บนตัวมีปอยผมของเจี่ยซุ่น, ปอยผมจิวจี้เยี้ยกและลูกประจำเจี่ยซุ่น ) จะต่อสู้กัน เมื่อชนะแล้วจะได้รับเคล็ดวิชาแส้วชิระสยบมาร

จบเควส


หมายเหตุ
.................
เกร็ดเล็กๆน้อยๆ ................
 

 
 
 
Best view in IE6      Copyright :©2004 www.jyguide.com , All right reserved
Contact: webmaster@jyguide.com , jyguide@yahoo.com
ข้อมูลเกมส์มังกรหยกออนไลน์: 100 % Un-official
CSS dedicated site
ขอขอบคุณข้อมูลจากจอมยุทธทุกท่าน