This page was saved using WebZIP 7.0.3.1030 offline browser (Unregistered) on 10/08/06 23:47:31.
Address: http://www.daeng.com/jyguide/faction03.html
Title: สำนักสุสานโบราณ  •  Size: 63091  •  Last Modified: Wed, 30 Nov 2005 06:09:47 GMTเงื่อนไขการเข้าสำนักสุสานโบราณ
1. ค่าดีเลวระดับกลาง ( -299 ถึง 299)
2. ไม่สังกัดค่ายสำนักอื่นใด
3. เพศหญิง
4. โสด
5. มิใช่ศัตรูร่วมสำนักสุสานโบราณ

เงื่อนไขสำหรับศิษย์ชาย
1.ไม่แต่งงาน
2.ไม่ใช่ศัตรูร่วมสำนักสุสานโบราณ
3.เป็นศัตรูร่วมช้วงจิงก่า
4.กำลังภายในช้วงจิง30
5.ประสบการณ์ยุทธจัรมากกว่า20000
6. รังสีอำมหิตน้อยกว่า 2000


ลงโทษสถานเบา (งดถ่ายทอดวิชา) เมื่อ
1. ค่าดีเลวพ้นจากระดับกลาง (-299 ถึง 299 )
2. ค่าพีเคมากกว่า 10
3.ระดับทักษะสำนักชำระใจไม่พอสำหรับวิชานั้น
4. รังสีอำมหิตมากเกินไป

ลงโทษสถานหนัก (ไล่ออกจากสำนัก) เมื่อ
1. สัญลักษณ์พรหมจรรย์หายไป
2. ค่าดีเลวต่ำกว่า -299
3. ค่าพีเค มากกว่า ??
เงื่อนไขการออกจากสำนักอย่างปลอดภัย
1.สู้จริง 1 ล้าน
2.กำลังภายในพื้นฐาน 50
3.ป้องกันทำลายกระบวนท่า 50
4.ทะยานหลบหลีก 50
คุยกับnpc ที่รับผิดชอบการสำเร็จยุทธ
 

 

ชื่อวิชา
coefficient
ความแรง
 
 

พลังสุสานโบราณ
0.80+10
0.288
 
 

คัมภีร์ดรุณีหยก
1.060
0.288
 
 

เก้าอิมสุสานโบราณ
4.500
n/a
 
 

หมัดโฉมสะคราญ
0.860
0.157
 
 

เพลงกระบี่ช้วงจิง
0.800
0.178
 
 

เพลงกระบี่ดรุณีหยก
0.960
0.195
 
 

พลังแส้ปัด
0.900
0.205
 
 

วิชาโซ่เงินกระดิ่งทอง
0.860
0.226
 
 

ฝ่ามือแหฟ้าตาข่ายดิน
0.950
0.238
 
 

เข็มผึ้งหยก
1.300
0.238
 
 

เพลงกระบี่โฉมสะคราญ
1.350
0.250
 
 

เข็มเงินวิญญาณน้ำแข็ง
1.300
0.259
 
 

หัตถ์เทพแส้แดง
1.555
0.275
 
 

มือสามไร้สามไม่
1.750
0.314
 
 

สองมือขัดแย้ง
n/a
n/a
 
 

ฝ่ามือดรุณีโปรยดอกไม้
n/a
n/a
 
 

กระบี่ดรุนีใจสงบ
1.770
0.318
 
 

ฝ่ามือวิญญาณสลาย
2.200
0.381
 
 

กระบี่เหล็กนิล
2.240
0.387
 
 

ฝ่ามือวิญญาณสลาย (สุดยอด)
n/a
n/a
 
 

ฝ่ามือกำสรวญวิญญาณสลาย
n/a
0.556
 
 

จิปาถะสำนักสุสานโบราณ

คุยกับเสี่ยวบีวย โดยไปหาเสี่ยวบ๊วยได้โดยไปหาศิษย์พี่ที่อยู่หน้าห้องเจ้าสำนักสุสานโบราณ คลิกเลือกไปหาคนอื่นๆ แล้วเลือกเสี่ยวบ๊วย (ควรใช้โปรแกรมช่วยเช่น tasker, keytext โดยหาได้จาก http://www.download.com) พิมพ์ค้นหาคำว่า tasker และ keytext

วิธีเติมโสมตอนชำระใจ (ขอขอบคุณ : หลินจง)
1 ต้องมีหนังสือทักษะอาชีพ อะไรก็ได้
2 แบกโสมไว้กะตัว แล้วเอาไปไว้ในช๊อตคัท
3 กดอ่านหนังสือ ให้มันมีตัวหนังสือวิ่งๆว่ากะลังฝึกปรือทักษะออกมา
4 เลิกอ่านหนังสือแล้วกดใช้โปรแกรมชำระใจอัตโนมัติ

ก่อนทำทักษะให้กินขนมปังผรั่งเศสก่อน จะทำให้อิ่มนานๆ
ขอขอบคุณ:นางมารน้อย
หัวข้อ: รวม FAQ ุสำนักสุสานโบราณ(เย้ยยุทธจักร)

มิเคยเชื่อบันทึกเหมยบุปผา
เชื่อหัตถาคราเด็ดดอมเกิดสีสัน
มิเชื่อลองดูบุปผานานาพรรณ
ลมบูรพาผ่านผันวสันต์เยือน

ขอขอบคุณ:Chrno

ก่อนกดฝึกปรือวิทยายุทธให้ใช้คำสั่งกรรมกรขนของแล้วเลือกเก็บของที่ร้านเงิน จากนั้นกดฝึกปรือไปได้เรื่อยๆทำให้สมาธิไม่ลด

นำผ้าปอไปให้เสี่ยวง้วย จะเลือกลดหรือเพิ่มค่าดีเลวได้ผืนละ 500 (ไปหาเสี่ยวง้วยได้โดยการวาร์ปจากศิษย์พี่)


รับได้ที่เซียวเหล่งนึ้ง : เงื่อนไข : ค่าดีเลวมากกว่า 500, รังสีอำมหิต น้อยกว่า 299, เวลาไปรับหากมีเข็มผึ้งหยกบนตัวให้โยนทิ้งก่อน เมื่อรับเข็มจากเซียวเหล่งนึ้งแล้วจึงเก็บขึ้นมาใหม่

รับได้ที่ห้องผึ้ง เวลายามจี๋, โง่ว

เงื่อนไขการรับเหมือนเข็มผึ้งหยก


รับได้ที่อั้งเล้งปอ (ศิษย์ของลี้หมกโช้ว) เงื่อนไข: ค่าดีเลว -1000, รังสีอำมหิตมากกว่า 2000, มีคัมภีร์เบญจพิษ, วิชาเข็มเงินฯ ระดับ 30 ขึ้นไป, เวลายามเอี๊ยง-โง่ว

อาจได้บ้างไม่ได้บ้าง

รับที่ลี้มกโข้ว เวลาไปรับเข็มเงิน
จะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของลี้มกโช้ว
วิทยายุทธพื้นฐานสุสานโบราณ
 

วิทยายุทธ
coefficient / ความแรง
พื้นฐานที่ต้องการ
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด

พลังภายในสุสานโบราณ
0.8+10/(n/a)
วิทยายุทธพื้นฐาน
เจ้าสำนักสุสานโบราณ

วิชาแหฟ้าตาข่ายดิน
0.84+2/(n/a)
วิทยายุทธพื้นฐาน
เจ้าสำนักสุสานโบราณ

หมัดโฉมสะคราญ
0.860+2/(n/a)
วิทยายุทธพื้นฐาน
เจ้าสำนักสุสานโบราณ

วิชากระบี่ดรุณีหยก
0.960/0.195
วิทยายุทธพื้นฐาน
เจ้าสำนักสุสานโบราณ

วิชากระบี่ช้วงจิง
0.800 /0.178
ดีเลว -299 ถึง 299
เอี้ยก้วย


วิทยายุทธเลื่อนขั้น
 
 
 
 
 

ท่าเท้าลมย้อนแฉลบหลิว( 80 ระดับ )

ประเภท : ตัวเบา
coefficient/ ความแรง : 0.89+2/ (n/a)
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : เจ้าสำนักสุสานโบราณ
เงื่อนไขการเรียน : วิชาแหฟ้าตาข่ายดิน 50 พลังภายในสุสานโบราณ 40 ทักษะสำนักชำระใจ 60 วิชาตัวเบาพื้นฐาน 40 กำลังภายในพื้นฐาน 30

 
 
 
 

คัมภีร์ดรุณีหยก

ประเภท : กำลังภายใน
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : ต้องการผู้เล่น 2 คนร่วมฝึก
เงื่อนไขการเรียน : พลังภายในสุสานโบราณ 50 ทักษะสำนักชำระใจ 70 กำลังภายในพื้นฐาน 40
หมายเหตุ : อาจารย์ไม่สอน
วิธีฝึกคัมภีร์ดรุณีหยก
ผู้ส่งมอบภารกิจ : ไม่มี
เงื่อนไข : ศิษย์สุสานโบราณสองคนที่เรียนคัมภีร์ดรุณีหยกมาแล้ว

คำอธิบายภารกิจ:
1. คัมภีร์ดรุณีหยกตามกฏแล้วต้องอาศัยสองคนร่วมกันฝึก มีกฏห้ามฝึกในห้องหรือบริเวณของสุสานโบราณ เป็นอันขาด และกำหนดแน่ชัดว่าต้องฝึกปรือในฉากท้องนาเท่านั้น
2. (ต่อไปนี้จะเรียกย่อเป็น A และ B) ก่อนอื่น A และ B ต้องเรียนคัมภีร์ดรุณีหยกมาแล้ว จากนั้นไปฉาก ท้องนาเพื่อร่วมฝึก
3. เมื่อฝึก ให้ A หรือ B คนใดคนหนึ่งเริ่มเลือกคำสั่ง (คลิกเลือกปุ่มคำสั่ง“ฝึกปรือวิทยายุทธ”) ตอนนี้ เมาส์ จะเปลี่ยนเป็นรูปมือ คลิกที่ฝ่ายตรงข้ามแล้ว รอให้ฝ่ายตรงข้ามตอบกลับ จากนั้นจะเริ่มเข้าสู่การฝึกกำลังภายใน
 
 
 
 

เข็มผึ้งหยก ( 100 ระดับ )

ประเภท : อาวุธลับ
coefficient / ความแรง : 1.300 / 0.238
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : เซียวเหล่งนึ่ง
เงื่อนไขการเรียน : พลังภายในสุสานโบราณ 20 ทักษะสำนักชำระใจ 50 อาวุธลับพื้นฐาน 20

วิธีรับเข็มผึ้งหยก : รับได้ที่เซียวเหล่งนึ้ง, รังสีอำมหิตน้อยกว่า 299, ค่าดีเลวมากกว่า 500
วิธีรับน้ำผึ้งหยก : รับได้ที่ห้องผึ้งหยก เวลายามจี๋, ยามโง่ว

 
 
 
 

วิชาโซ่เงินกระดิ่งทอง (100 ระดับ )

ประเภท : โซ่
coefficient / ความแรง : 0.860 / 0.226
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : เซียวเหล่งนึ่ง
เงื่อนไขการเรียน : พลังภายในสุสานโบราณ 40 ทักษะสำนักชำระใจ 70 วิชาแส้พื้นฐาน 30

 
 
 
 

ฝ่ามือแหฟ้าตาข่ายดิน ( 100 ระดับ )

ประเภท : มือเปล่า
coefficient / ความแรง : 0.950 / 0.238
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : เซียวเหล่งนึ่ง
เงื่อนไขการเรียน : วิชาแหฟ้าตาข่ายดิน 40 พลังภายในสุสานโบราณ 30 ทักษะสำนักชำระใจ 70

 
 
 
 

วิชากระบี่โฉมสะคราญ ( 80 ระดับ )

ประเภท : กระบี่
coefficient / ความแรง : 1.350 / 0.250
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : เซียวเหล่งนึ่ง
เงื่อนไขการเรียน : พลังภายในสุสานโบราณ 45 วิชากระบี่ดรุณีหยก 70 หมัดโฉมสะคราญ 20 ทักษะสำนักชำระใจ 85 วิชากระบี่พื้นฐาน 50

 
 
 
 


วิชาของลี้มกโช้ว
 

ต้องผ่านเควสน้ำตาคู่รักและมีระดับพิษพื้นฐาน 10 แล้วไปพบลีหมกโช้วได้ที่ทางใต้ของร้านน้ำชาฮ่วงซัว

 
 
 
 


หัตถ์เทพแส้แดง

ประเภท : หมัด
coefficient / ความแรง : 1.555 + 5000/ 0.275
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : ลี้มกโช้ว
เงื่อนไขการเรียน : การใช้พิษพื้นฐาน 10 คัมภีร์เบญจพิษ ดีเลว -299ลงไป พลังแส้ปัด 50 ฝ่ามือแหฟ้าตาข่ายดิน 70 ต่อสู้มือเปล่า 90
หัตถ์เทพแส้แดงระดับ60-80
เงื่อนไข :ฝ่ามือแหฟ้าตาข่ายดิน 100, ต่อสู้มือเปล่า 90 พลังแส้ปัด 90, สู้จริง 8,000,000 !!!! - -'', ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 4000, รังสีอำมหิต 100,000 , ดีเลว -1000 หมายเหตุ: มีเวลาเรียน(หรือทำเควสจำกัด)

ผลข้างเคียงของวิชา :ติดพิษแส้แดง ( พิษเหลือง )

 
 
 
 

มือสามไร้สามไม่ ( 80 ระดับ)

ประเภท :ฝ่ามือ
coefficient / ความแรง : 1.750 / 0.314
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : ลี้มกโช้ว
เงื่อนไขการเรียน : การใช้พิษพื้นฐาน 10 มีคัมภีร์เบญจพิษ ดีเลว -299ลงไป โซ่เงินกระดิ่งทอง 90 ฝ่ามือแหฟ้าตาข่ายดิน 20 ต่อสู้มือเปล่า 100 พลังแส้ปัด 60
หมายเหตุ : ลีหมกโช้วสอนถึงระดับ 30 จากนั้นระดับ 30-40 ต้องเรียนเอง
มือสามไร้นามไม่ ระดับ 40-50 :
เงื่อนไข :รับภารกิจที่ศิษย์พี่หน้าสุสานโบราณ
ดีเลว -299 (not wicked) ลงไป, รังสีอำมหิต 50000 - -'', เมื่อเงื่อนไขครบให้ไปที่ฮ่วงขัว เวลาจื้อยาม จาพบกับลีหมกโช้วแล้วทำตามที่เธอต้องการ (จาให้ไปฆ่าศิษย์สุสานฯ ใครสักคนเนี่ยแหล่ะ) หลังจากสำเร็จภารกิจแล้วป้าลี้ฯจึงจานัดมาสอนวิชาให้ที่ถ้ำต้าหลี่ ^ ^
มือสามไร้นามไม่ ระดับ50-70 : ฝึกเอง
มือสามไร้นามไม่ ระดับ70-80 :
เงื่อนไข :โซ่เงินกระดิ่งทอง 100, ฝ่ามือแหฟ้าตาข่ายดิน 50, พลังแส้ปัด 100, ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 4000, ดีเลว -1000, รังสีอำมหิต 100,000 - -''
หมายเหตุ :

 
 
 
 

เข็มเงินวิญญาณน้ำแข็ง ( 70 ระดับ)

ประเภท : อาวุธลับ
coefficient / ความแรง : 1.300 + 5000 / 0.259
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : ลี้มกโช้ว
เงื่อนไขการเรียน : การใช้พิษพื้นฐาน 10 คัมภีร์เบญจพิษ ดีเลว -299 ลงไป อาวุธลับพื้นฐาน 50 เข็มผึ้งหยก 30

วิธีรับเข็มเงิน ฯ : ค่าดีเลว -1000, รังสีอำมหิตมากกว่า 2000, มีคัมภีร์เบญพิษ
เข็มเงินระดับ 30 ขึ้นไป, รับได้ที่อั้งเล้งปอ ที่ฮ่วงซัว เวลาเอี๊ยงยาม, อาจไม่ได้ทุกครั้งที่ขอ
วิธีรับยาแก้พิษเข็มเงินฯ : รับได้ที่ลี้มกโช้ว
หมายเหตุ : ระยะซัดเข็มจะใกล้ไกลขึ้นอยู่กับระดับของอาวุธลับพื้นฐาน ส่วนพลังโจมตีขึ้นอยู่กับกำลังภายในพื้นฐานและวิชากำลังภายใน

 
 
 
 

พลังแส้ปัด ( 100 ระดับ )

ประเภท : แส้
coefficient / ความแรง : 0.900 + 5000 / 0.205
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : ลี้มกโช้ว
เงื่อนไขการเรียน : การใช้พิษพื้นฐาน 10 คัมภีร์เบญจพิษ ดีเลว -299 ลงไป วิชาแส้พื้นฐาน 20
หมายเหตุ : หลังจากระดับ 50 ขึ้นไปความเร็วของท่าจะเพิ่มขึ้นมาก

 
 
 
 


วิชาอื่นๆ
 
 
 
 
 


สองมือขัดแย้ง

ประเภท : หมัด
coefficient / ความแรง : n/a
เงื่อนไข :ทักษะชำระใจ 100 , สู้จริง 3 ล้าน, รู้แจ้งต่ำกว่าหรือเท่ากับ 15, วาสนา 34, ต่อสู้มือเปล่า
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : จิวแป๊ะทง
หมายเหตุ: ระดับ 1-20 ฝึกเอง, 21-70 เรียนกับจิวแป๊ะทง, เวลาเรียนรู้แจ้งต้องต่ำกว่า 15

คำอธิบายภารกิจ :

1. หลังจากเงื่อนไขครบแล้ว ให้ไปหมู่บ้านร้อยบุปผา จะเจอจิวแปะทง แล้วจะสู้กันหลายรอบ จากนั้นจิวแป๊ะทงจะบอกว่าวิชาช้วงจิงก่าแพ้ทางวิชาของสุสานฯ

2. ให้คลิกที่จิวแป๊ะทงอีกที เขาจะถามเราว่าสุสานฯมีวิชาสนุกๆไหม ให้สอนให้บ้าง ให้ตอบคำถาม

3.ถ้าวาสนา 34 จิวแป๊ะทงจะบอกว่าเค้าคิดค้นวิชาสนุกๆได้อย่างหนึ่งซึ่งสามารถต่อสู้กับตัวเองได้

4. ตอนนี้ถ้ารู้แจ้งต่ำกว่า 15 และทักษะชำระใจ 100 ก็สามารถเรียนสองมือขัดแย้ง 1 ระดับได้
 
 
 
 

กระบี่ดรุณีใจสงบ (ประสานกระบี่)

ประเภท :กระบี่ประสาน
coefficient / ความแรง : 1.770 / 0.318
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : n/a
เงื่อนไข : เพลงกระบี่ดรุณีหยกระดับ 1 , เพลงกระบี่ช้วงจิงระดับ 1
หมายเหตุ : เพลงกระบี่คู่ สุสานโบราณ-ช้วงจิง เลือกเป็นคู่ฝึกวิชาของกันและกัน, ใช้สองคนประสานกระบี่ขณะต่อสู้
โดยผู้เล่นทั้งสองคนยืนติดกัน แล้วให้ฝ่ายกระบี่ช้วงจิงเริ่มโจมตีก่อน แล้วจึงให้กระบี่ดรุณีหยกโจมตีตาม (ประมาณ 1 วินาทีแต่ไม่เกิน 3 วินาที)
การคำนวณค่าความแรงของกระบี่ดรุณีหยกใจสงบ : เนื่องจากค่าความแรงขึ้นอยู่กับระดับวิชากระบี่ของทั้งสองฝ่ายจึงมีสูตรคำนวณดังนี้
สูตรคำนวณค่าความแรง


(ระดับกระบี่ดรุณีหยก + ระดับกระบี่ช้วงจิง)/2 + (ระดับวิชากระบี่ของฝ่ายที่ต่ำกว่า)+ (3/10ของกำลังภายในพื้นฐาน)
 

ตัวอย่าง
ผู้เล่นสุสานฯ มีกระบี่ดรุณีหยก 50, ผู้เล่นช้วงจิงมีกระบี่ช้วงจิง 50 เมื่อประสานกระบี่กันจะทำให้ได้ระดับความแรงเท่ากับ
(50 + 51) / 2 + 50 = 100.5 + (3/10 ของกำลังภายในพื้นฐาน)
สมมุติกำลังภายในพื้นฐานผู้เล่นสุสานฯ เท่ากับ 50
100.5 + (3/10 * 50) = 100.5 + 15 = 115.5
(เข้าใจว่า) ทำให้เท่ากับผู้เล่นสุสานฯโจมตีด้วยวิชากระบี่ระดับ 115.5 !!!!
นอกจากจะแรงแล้ววิชานี้หากประสานกรบี่สำเร็จจะมีโอกาสถึง 80% ที่จะโจมตีได้ทั่วทั้งฉาก!!

 
 
 
 

ขอขอบคุณ : kaki
กระบี่ดรุณีใจสงบ (กระบี่คู่)

ประเภท :กระบี่
coefficient / ความแรง : n/a
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : n/a
เงื่อนไข : 1.กระบี่ช้วงจิง 100 กระบี่ดรุณีหยก ระดับ 100 2. กระบี่พื้นฐาน 50 3. ทักษะชำระใจ 100 4. กำลังแขน 33 วาสนา 30 พื้นฐานกระดูก 29 รู้แจ้งต่ำกว่า 23
หมายเหตุ : มือหนึ่งกระบี่ช้วงจิง มือหนึ่งกระบี่ดรุณีหยกประสานกันเกิดอาณุภาพไพศาล

คำอธิบายภารกิจ :

1. ไปที่หุบเขารักมลาย เวลา?? จะพบกับคิ้วโชยเซี้ย แล้วต่อสู้กัน

2. แล้วไปหาลี้มกโช้ว ซึ่งอยู่ทางใต้ของฮ่วงซัว สู้ให้ชนะ จากนั้นอาวเอี๊ยงฮงจะโผล่มาแล้วต่อสู้กัน หลังสู้แพ้ เราจะวาปมาที่ถ้ำหนึ่ง

3. ศิษย์พี่เหล่งก็อยู่ในถ้ำด้วย บอกว่า ลามะจักรทองอยู่ข้างนอก แต่เธอกำลังได้รับบาดเจ็บ ขอให้เราช่วย ถ้าเรารู้แจ้งต่ำกว่า 23 (อาจต้องมีวิชาสองมือขัดแย้งด้วย) ก็จะได้เรียนวิชากระบี่ดรุณีหยกใจสงบ 1 ระดับ เราจะออกไปสู้ก่ะลามะจักรทอง สู้เสร็จกลับมาคุยก่ะศิษย์พี่เหล่ง

4. เรียนเองถึง 10 ระดับ แล้วไปเรียนก่ะศิษย์พี่เหล่งได้ถึง 100 ระดับ

 
 
 
 

คัมภีร์เก้าอิมสุสานโบราณ

ประเภท : กำลังภายใน
coefficient / ความแรง : 1.700 (4.500 ฝึกเอง)/ 0.328
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : ตามภารกิจ
เงื่อนไขการเรียน : รู้แจ้ง 45 วาสนา 30 พลังภายในสุสานโบราณ 100
เงื่อนไขเพิ่มเติม (อาจต้องมี) : รังสีอำมหิต 0, ดีเลว 1000, กระดูก 25, ปฏิภาณ 25

คำอธิบายภารกิจ :

ไปหาพระจีนที่อยุ่ตรงโรงเตี๊ยมเมืองต้าหลี่(จ้าวธรรมจักรทอง) เข้าจะพูดว่า เป็นศิษย์สุสานต้องตาย จากนั้นจะเข้าสู่ฉากต่อสู้ เราจะแพ้ หลังจากนั้นกลับมาสุสาน ไปที่ห้องเสี่ยวบ๊วย แต่ไม่ต้องเข้าไปหาเสี่ยวบ๊วย ให้ไปที่ห้องด้านซ้ายมือ พอเข้าไปจะเป็นห้องที่มีกำแพง ถ้าเปิดระบบแสดงชื่อผู้เล่น จะเห็นชื่อวิชา ให้กดที่ชื่อวิชาจะสามารถเรียนวิชาเก้าอิมสุสานได้

คัมภีร์เก้าอิมเรียนได้โดยการฝึกปรือเองเท่านั้น ก่อนกดฝึกปรือวิทยายุทธให้ใช้คำสั่งกรรมกรขนของแล้วเลือกเก็บของที่ร้านแลกเงิน แล้วเลือกของที่จะฝาก จากนั้นค่อยกดฝึกปรือวิทยายุทธ จะทำให้ฝึกได้ต่อเนื่องโดยสมาธิสติไม่ลด

 
 
 
 

วิชากระบี่เหล็กนิล

ประเภท : กระบี่
coefficient / ความแรง : 2.240 / 0.387
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : อินทรีเทพยดา (อินทรียักษ์ของเอี้ยก้วย)
เงื่อนไขการเรียน : พื้นฐานกระดูก 30 พลังแขน 30 สู้จริง 5.5 ล้าน
คัมภีร์เก้าอิมระดับ 30 วิชากระบี่พื้นฐาน 100 วิชากระบี่ดรุณีหยก 100 กำลังภายในพื้นฐาน 100
ผู้ส่งมอบภารกิจ : อินทรีเทพยดาในสุสานกระบี่ของมารกระบี่

คำอธิบายภารกิจ:

1. ผู้เล่นที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเงื่อนไข คลิกเลือกอินทรีเทพยดาก็สามารถรับภารกิจได้ ผู้เล่นต้องการ ทดสอบจากอินทรีเทพยดา 3 ครั้ง; การทดสอบครั้งที่ 1 อินทรีเทพยดาต้องการให้ผู้เล่นจัดเตรียม ปลาคาร์ฟ ไม้เซียงซือ ข้าวสาร เนื้องูดิบ หนังแพะ อย่างละ 2 จัดเตรียมเสร็จแล้วก็สามารถผ่านการทดสอบครั้งที่ 1

2. การทดสอบครั้งที่ 2 หลังจากผู้เล่นมอบวัตถุดิบข้างต้นให้อินทรีเทพยดาแล้ว จะพบว่าอินทรีเทพยดาถูกงูพิษ กัดบาดเจ็บแล้ว ต้องไปสอบถามหายาที่ 4 เมือง ร้านยาที่ หยางโจว นครหลวง ซีเซี่ยล้วนไม่สามารถรักษาอินทรี เทพยดาได้ ร้านยาที่ต้าหลี่จะแนะนำผู้เล่นว่าสามารถไปสอบถามหมอเทวดา-ซิม๋ อฮั้วที่อยู่นอกร้านได้ซิม๋อฮั้วจะ ต้องการให้ผู้เล่นรวบรวมตัวยา ม้อกึ่ง เบ๊เอ็งตัง อึ้งกิมกัวะ บ้วงท้อล้อดอกใหญ่ ม้อตี่อึ้ง อย่างละ 1 และ ยาวิเศษแก้ พิษอันมีโสมคนพันปี ยาเม็ดเพิ่มพลังเก้าเก้า ยารักษาแผลอาวุธ ฮกเล้งพันปี หลินจือ อย่างละ 5 เมื่อรวบรวมได้ ้ครบแล้วมอบให้ ซิม๋อฮั้ว ก็จะผ่านการทดสอบครั้งที่ 2

3. การทดสอบครั้งสุดท้าย อินทรีเทพยดาต้องการให้ผู้เล่นช่วยหากล่องไม้ 3 ใบ ในถ้ำเขาวงกต ถ้ำทั้ง 3 คือถ้ำ ดาบโลหิต ถ้ำข้างด่านประตูห่านป่าและถ้ำข้างเมืองต้าหลี่ หากล่องไม้ครบสามกล่องแล้ว กลับไปพบอินทรีเทพยดามอบ กล่องทั้ง 3 แก่อินทรีเทพยดา จะได้รับวิชากระบี่เหล็กนิลระดับ 1

4. ผู้เล่นต้องฝึกเองถึงระดับ 40 แล้ว แล้วจึงสามารถไปหาเอี้ยก้วยให้ชี้แนะถึงระดับ 70 โดยไปคุยกับศิษย์พี่ที่อยู่หน้าสุสานก่อนเพื่อเริ่มเควส

 
 
 
 


เพิ่มเติมส่วนของสมุนไพร และทริคเล็กน้อยจากอาราเล่จังค่ะ

หาตั้งนานกว่าจะเจอ สมุนไพรทำเควสกระบี่เหล็กนิล เราวิ่งทั่วแผนที่กว่าจะหาครบ
 

บ้วงท้อล้อดอกไหญ่- อยู่หลังง้อใบ้ (14024,12940)
อึ้งกิมกัวะ - อยู่ใกล้ๆสำนักคงท้ง(12432,18018)
ม้อตี่อึ้ง- อยู่ข้างเส้าหลิน(35410,5940)
ม้อกึ่ง- อยู่จากเขารักมลายเดินขึ้นมาข้างบนอีกหน่อยแถวๆดงดอกใม้(11536, 4628)
เบ้เอ็งตัง- อยู่ข้างหลังด่านประตูห่านป่าเยื่องๆมาทางขวานิด(21288,36)

 

เสร็จแล้วเอาไปไห้นกนะ ^^ไม่ต้องรอหาหมอ (เราหลงรอตั้งนาน) เสร้จแล้วอินทรีก็ไห้ไป ปากล่องมาไห้3ใบ เสร็จก้ได้กระบี่เหล็กนิลมา1ระดับ เสร็จแล้วฝึกเองถึงระดับ40 กลับไปหาพี่อินทรีอีกครั้งนะ ดีเวลเป็นกลาง แขน30กระดูก30 กระบี่ดรุณีหยก100ห้ามขาด อินทรีก็จะสอนไห้ถึงระดับ70 ^^สบายแฮ..... ปล. ถ้าเกิดไปแล้วอินทรีไม่สอน ไห้กลับไปที่หน้าสุสานโบราณ คุยกะNPC เลือกภาระกิจ กระบี่เหล็กนิล แล้วกลับไปหาอินทรีก็จะเรียนได้ ...เจอกะตัวเองงงมากว่าทำไมไม่สอน^^"

ฝ่ามือวิญญาณสลาย

ประเภท : ฝ่ามือ
coefficient / ความแรง : 2.200 / 0.381
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : เอี้ยก้วย
เงื่อนไขการเรียน : พลังแขน 30 วาสนา 30 ประสบการณ์ต่อสู้ 8 ล้าน ต่อสู้มือเปล่า 100 คัมภีร์เก้าอิม 20 ฝ่ามือแหฟ้าตาข่ายดิน 100 กำลังภายในพื้นฐาน 100

ภารกิจ : ฝ่ามือวิญญาณสลาย

ฉากภารกิจ : โรงเตี๊ยมต้าหลี่ชั้น 2
1. ผู้เล่นที่เรียนหัตถ์เทพแส้แดงระดับ 55 หรือฝ่ามือสามไร้สามไม่ระดับ 35 ขอเพียงประลองฝีมือกับเอี้ยก้วย หากชนะจะได้เรียนทันที

2. ผู้เล่นไปที่โรงเตี๊ยมต้าหลี่ชั้น 2 บังเอิญเก็บของที่ เซียวเหล่งนึ่ง ตั้งใจจะมอบให้ เอี้ยก้วยได้ ดังนั้นจึงไป ตามหา เอี้ยก้วย ไปถามที่ปรึกษาเตีย แปะย่ง พัวยุ้ยซือ เถ้าแก่โรงเตี๊ยมหยางโจว เป็นต้นเถ้าแก่โรงเตี๊ยม หยางโจวจะบอกผู้เล่นว่าเอี้ยก้วยอยู่ที่วังหลวงซีเซี่ย

3. เมื่อผู้เล่นเข้าสู่วังหลวงซีเซี่ยจะเกิดต่อสู้กับองครักษณ์ เมื่อการต่อสู้ยุติ ให้ไปโรงเตี๊ยมซีเซี่ยถามเถ้าแก่ โรงเตี๊ยม เถ้าแก่โรงเตี๊ยมจะบอกผู้เล่นว่าเอี้ยก้วยอยู่ที่ชั้น 2 ผู้เล่นขึ้นไปชั้นบนแล้วมอบของของเซียวเหล่งนึ่ง ให้ เอี้ยก้วย เอี้ยก้วยจะขอร้องให้ผู้เล่นช่วยเสาะหาร่องรอยของเซียวเหล่งนึ่ง

4. ผู้เล่นออกจากซีเซี่ยแล้ว จะต่อสู้กับจ้าวธรรมจักรทอง จำไว้ว่าต้องแพ้จ้าวธรรมจักรทอง เมื่อแพ้แล้วจะ เข้าสู่ฉากศาลเจ้าร้าง ตอนนี้จะบังเอิญพบนางมารลี้มกโช้วไล่ล่าเที้ยเอ็งกับเล็กบ้อซัง ดังนั้นจึงช่วยเที้ยเอ็ง เล็กบ้อซังต่อสู้กับลี้มกโช้ว

5. หลังได้ชัยชนะแล้ว กลับมายังนอกโรงเตี๊ยมต้าหลี่เพื่อหาจ้าวธรรมจักรทองอีกครั้ง จ้าวธรรมจักรทอง ต้องการให้ผู้เล่นเสาะหายาเม็ดเพิ่มพลังเก้าเก้า โสมคนพันปีและยารักษาแผลอาวุธ รวบรวมครบแล้วมาพบ จ้าวธรรมจักรทอง เขาจะบอกผู้เล่นว่าใครสังหารบิดามารดาของเอี้ยก้วย

6. ผู้เล่นได้รับข่าวแล้ว กลับไปโรงเตี๊ยมซีเซี่ยชั้น 2 แจ้งเอี้ยก้วย เขาจะขอผู้เล่นให้ออกตามหาร่องรอยของ เซียวเหล่งนึ่ง ผู้เล่นไปหุบเขารักมลายพบเซียวเหล่งนึ่ง แล้วกลับมาสุสานกระบี่ของ มารกระบี่พบเอี้ยก้วย จาก นั้นจะได้เรียนฝ่ามือวิญญาณสลายระดับ 1

 
 
 
 

ฝ่ามือวิญญาณสลายระดับ 40-70
เงื่อนไข :1. ดีเลว 1000 , 2. ฝ่ามือวิญญาณสลาย ระดับ 40 3. ต่อสู้มือเปล่า 100 4. ภายในพื้นฐาน 100 5. เก้าอิม 25 , วาสนา 30
เมื่อได้ฝ่ามือวิญญาณสลายระดับ 40 ไปที่สุสานกระบี่ แล้วเข้าไปห้องที่มีนกอินทรี แล้วคุยกะเอี้ยก้วย


(สุดยอด)ฝ่ามือวิญญาณสลาย

ประเภท : ฝ่ามือ
coefficient / ความแรง : 2.750 / 0.556
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด :
เงื่อนไขการเรียน : เก้าอิม 60 พื้นฐานกระดูก 30, เป็นศิษย์ชั่วชีวิต, ฝ่ามือวิญญาณสลาย 100
หมายเหตุ : นำฝ่ามือวิญญาณสลายไปแลกได้สุดยอดฝ่ามือวิญญาณสลาย

 
 
 
 

ฝ่ามือดรุณีหยกโปรยดอกไม้

ประเภท : ฝ่ามือ
coefficient / ความแรง : n/a
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด :
เงื่อนไขการเรียน : ได้จากการทำเควสวิชาลับสำนัก
หมายเหตุ : วิชาลับสำนักหากออกจากสำนักโดนยึดคืน, สามารถฝึกได้เองโดยไม่เสียคะแนนการเรียน

 
 
 
 

เคล็ดชำระใจสุสานโบราณ

ประเภท : วิชาพิเศษ
coefficient / ความแรง : n/a
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด :
เงื่อนไขการเรียน : ได้จากการทำเควสวิชาลับสำนัก
หมายเหตุ : สะท้อนพลังโจมตีคืนให้ศัตรู 50%

 
 
 
 

ท่าร่างโฉมสะคราญ

ประเภท : ตัวเบา
coefficient / ความแรง : n/a
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด :
เงื่อนไขการเรียน : ได้จากการทำเควสวิชาลับสำนัก
หมายเหตุ : วิชาลับสำนักหากออกจากสำนักโดนยึดคืน, สามารถฝึกได้เองโดยไม่เสียคะแนนการเรียน

 
 
 
 
 
 
 
 
Best view in IE6      Copyright :©2004 www.jyguide.com , All right reserved
Contact: webmaster@jyguide.com , jyguide@yahoo.com
ข้อมูลเกมส์มังกรหยกออนไลน์: 100 % Un-official
CSS dedicated site
ขอขอบคุณข้อมูลจากจอมยุทธทุกท่าน