This page was saved using WebZIP 7.0.3.1030 offline browser (Unregistered) on 10/08/06 23:47:31.
Address: http://www.daeng.com/jyguide/faction01.html
Title: สำนักง่อไบ๊  •  Size: 42460  •  Last Modified: Wed, 30 Nov 2005 06:09:47 GMT


เงื่อนไขการเข้าสำนัก
1. ค่าดีเลวมากกว่า -299
2. ไม่สังกัดค่ายสำนักอื่น
3. เพศหญิง
4. มิใช่ศัตรูร่วมสำนักง่อไบ๊


เงื่อนไขสำหรับศิษย์ชาย
1.ไม่แต่งงาน
2.ไม่ใช่ศัตรูร่วมง่อไบ๊
3.เป็นศัตรูร่วมสำนักบู๊ตึ้ง ดาบโลหิต ดาวดึงส์
4.มีexpยุทธจักรมากกว่า40000
5.ค่าดีเลวมากกว่า500


เงื่อนไขการออกจากสำนักอย่างปลอดภัย

1.สู้จริง 1 ล้าน
2.กำลังภายในพื้นฐาน 50
3.ป้องกันทำลายกระบวนท่า 80
4.ทะยานหลบหลีก 50
แล้วไปคุยก่ะ npc ที่รับผิดชอบการจบออกจากสำนัก

เงื่อนไขการเป็นศิษย์ชั่วชีวิต
1. กำลีงภายในพื้นฐาน 100, ท่าร่างพื้นฐาน 100, สลายกระบวนท่า 100, ทะยานหลบหลีก 100, ทักษะสำนัก 100, สู้จริง 5 ล้าน, ชม.ออนไลน์ 100
2.รับอาวุธโจมตี +250 ที่แคว้นเหลียว
3. รับคัมภีร์ H ได้ที่ผู้ดูแลคัมภีร์ในห้องช้าง

 
ชื่อวิชา
coefficient
ความแรง
 
 

 
พลังภายในง่อไบ๊ (ปราณ)
n/a
n/a

 
พลังเก้าเอี๊ยงง่อไบ๊ (ปราณ)
1.130
0.259

 
กระบี่ลมหวนแฉลบหลิว
0.179
0.157

 
ฝ่ามือหิมะบินทะลวงเมฆา
0.740
0.166

 
ฝ่ามือสุดทองนิรันดร์
0.890
0.205

 
กระบี่กำจัด
1.527+5000
0.269

 
ฝ่ามือแสงพุทธสาดส่อง
1.590+5000
0.285

 
ดรรชนีเทียนกัง
0.890
0.205

 
กระบี่สุดยอด
1.930+5000
0.347

 
คว้ามือเก้าท่า
2.150
0.361

 
ฝ่ามือสี่สภาพ
2.220
0.385

 
ค่ายกลกระบี่ง่อไบ๊
n/a
n/a

 
ฝ่ามือสามสุดยอด
4.995 + 5000
n/a

 
แสงทองยอดพุทธ(ท่าพิเศษ)
3.5 + 5000
n/a

 
ท่าเท้าง่อไบ๊เทียงกัง (ตัวเบา)
3.193 + 5000
n/a

 
กระสุนสายฟ้า
n/a
n/a

 
สุดยอดคว้ามือเก้าท่า
n/a
n/a

 
สุดยอดฝ่ามือสี่สภาพ
n/a
n/a

จิปาถะสำนักง่อไบ๊
 
 
ภารกิจป้ายคุณธรรมแทนฟ้า
เงื่อนไข : กำลังภายในง่อไบ๊ ระดับ 15
คำอธิบายภารกิจ :

คุยกับ แจกวง จะได้รับป้ายคุณธรรมแทนฟ้า A แล้วไปสู้กับ จ้าวสังหารคน แล้วกลับมาหาแจกวง
จ้าวสังหารคน อยู่บริเวณฮ่วงซัว ตำแหน่งที่ 23096 , 15016

แจกวง จะให้ป้ายคุณธรรมแทนฟ้า B ไปสังหาร ผู้นำโจรท้องที่ เมื่อสู้เสร็จแล้วกลับมาหาแจกวง
ผู้นำโจรท้องที่ อยู่ทางซ้ายมือของเมืองต้าหลี่ ตำแหน่งที่ 2355 , 19005

แจกวงจะมอบป้ายคุณธรรมแทนฟ้า C ให้ไปสังหาร โจรร้าย เมื่อสู้เสร็จแล้วกลับมาหาแจกวง
โจรร้าย อยู่ภายในวงกตเกาเชียงให้เดินเข้าประตูในสุดเดินไปเรื่อยๆตามทา งก็จะพบ

แจกวงจะมอบป้ายคุณธรรมแทนฟ้า D ให้ไปสังหาร มารราคะ เมื่อสุ้เสร็จแล้วให้กลับไปหาแจกวง

มารราคะ อยู่บริเวณประตู**นป่าทางซ้ายมือ ตำแหน่งที่ 17845 , 2911

เมื่อกลับมายังง่อไบ๊แล้วคุยกับแจกวงจะได้รับ ทักษะสำนัก 500 ความชำนาญ
* ภารกิจนี้เดินเหนื่อยมาก - -''


ขอขอบคุณ:Icedoll

ภารกิจกวาดล้างโจร (ทักษะสำนักปราบอธรรม)
เงื่อนไข : กำลังภายในง่อไบ๊ ระดับ 20
คำอธิบายภารกิจ :

1. คุยกับ ป๊วยเมี้ยงหงี จะได้จดหมายให้แจเจียก
2. นำจดหมายไปให้แจเจียกจะได้ป้าย คำสั่งกวาดล้างโจร
3. เดินลงมาจากง่อไบ๊เรื่อยๆ ไปทางสำนักคงท้งแล้วข้ามขอนไม้ลงไปจะพบโจรเยอะๆ คุยแล้วเลือกข้อ 2
4 . สุ้กับโจรชนะจะได้ ความชำนาญของทักษะสำนัก 100


วิทยายุทธพื้นฐานสำนักง่อไบ๊
 

วิทยายุทธ
coefficient / ความแรง
พื้นฐานที่ต้องการ
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด

กำลังภายในง่อไบ๊
n/a
วิทยายุทธพื้นฐาน
แจเกี๊ย

ท่าร่างง่อไบ๊
0.89 /n/a
วิทยายุทธพื้นฐาน
แจเกี๊ย

กระบี่ลมหวนแฉลบหลิว
0.790/ 0.157
วิทยายุทธพื้นฐาน
แจเกี๊ย

ฝ่ามือหิมะบินทะลวงเมฆา
0.740/ 0.166
วิทยายุทธพื้นฐาน
แจเกี๊ย

ฝ่ามือสุดทองนิรันดร์
0.890/ 0.205
ฝ่ามือหิมะบินทะลวงเมฆา 20
แจเกี๊ย

ขอขอบคุณ:....

ขอขอบคุณ:Icedoll
ขอขอบคุณ:ส้ม
ขอขอบคุณ:Michelle (เย้ยยุทธฯ) & มิมี่


วิทยายุทธเลื่อนขั้น
 
 
 
 
 

กระสุนสายฟ้า

ประเภท : อาวุธลับ
coefficient / ความแรง : n/a
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : n/a
เงื่อนไขการเรียน : รู้แจ้ง 45, ฟื้นฟู 28, ปฏิภาณ 22, กระดูก 32, วาสนา 30, อาวุธลับพื้นฐาน 120, กำลังภายในพื้นฐาน 100, ท่าร่างง่อไบ๊ 100, เก้าเอี๊ยงง่อไบ๊ 100, วิชาในสำนัก(เข้าใจว่าวิชาใดวิชาหนึ่ง) 100, คว้ามือเก้าท่า, ชื่อเสียงและประสบการณ์ยุทธจักร 2,000, ค่าดีเลว 0
ภารกิจ : n/a
หมายเหตุ :

 
 
 
 

พลังเก้าเอี๊ยงง่อไบ๊

ประเภท : กำลังภายใน
coefficient / ความแรง : 1.130 / 0.259
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : มิกจ๊อซือไท่
เงื่อนไขการเรียน : กำลังภายในง่อไบ๊ ระดับ 40, ทักษะสำนัก 50, ค่าพลังภายใน 200
ภารกิจ : หลังจากเงื่อนไขข้างบนครบแล้ว ให้ไปรับ หลักฐานแต้มชาดแดง ที่แจเจียก แล้วไปหา มิกจ้อ ,มิกจ้อจะสอน เก้าเอี้ยงง่อไบ๊ ระดับ 1 ให้
หมายเหตุ : เก้าเอี้ยงง่อไบ๊ ระดับ 1 - 10 ฝึกเอง ระดับ 11-80 ฝึกกับ จิวจี้เยียก

 
 
 
 

ดรรชนีเทียนกัง

ประเภท : ดรรชนี / สกัดจุด( มี 100 ระดับ )
coefficient / ความแรง : 0.89 / 0.205
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : ใครสักคนในห้องรูปปั้นช้าง ^ ^''
เงื่อนไขการเรียน : ดรรชนีพื้นฐาน ระดับ 50, สู้มือเปล่า ระดับ 50, กำลังภายในง่อไบ๊ ระดับ 50
หมายเหตุ : ดรรชนีเทียนกังเป็นการโจมตีที่มีความสามารถในการปิดจุด
รูปแบบการโจมตีเหมือนกระบี่หลิวลมหวล
ระดับ 1 - 89 ความเร็วในการโจมตี "ธรรมดา"
ระดับ 90 - 100 ความเร็วในการโจมตี "เร็ว"
"ปิดจุด" เป็นสภาวะที่ผู้เล่นหรือ npc ไม่สามารถเคลื่อนไหวใดๆได้
โอกาสสำเร็จในการปิดจุดขึ้นอยู่กับระดับขั้นของวิชาและค่าสู้จริงของผู้ใช้

 
 
 
 

ค่ายกลกระบี่ง่อไบ๊

ประเภท : ค่ายกล
coefficient / ความแรง : 0.9 / (n/a)
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : n/a่
เงื่อนไขการเรียน : เก้าเอี้ยงง่อไบ๊ ระดับ 80, ค่ายกลพื้นฐาน 70, ทักษะสำนักปราบอธรรม 100
ภารกิจ : เรียนได้เลย

 
 
 
 

ฝ่ามือแสงพุทธสาดส่อง

ประเภท : ฝ่ามือ
coefficient / ความแรง : 1.590 / 0.285
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : มิกจ๊อซือไท่
เงื่อนไขการเรียน : เก้าเอี๊ยงง่อไบ๊ ระดับ 60, ฝ่ามือสุดทองนิรันดร์ ระดับ 60, ทักษะสำนัก 50, กำลังภายในพื้นฐาน 60 กระดูก 25, ปฏิภาน 20, พลังแขน 20
คำอธิบายภารกิจ :

1.หลังจากเงื่อนไขครบแล้วให้ไปหา แจ**ง ที่อยู่ในห้องมิกจ้อ

2. แจ**งจะบอกว่าแหวนเหล็กหายไป จากนั้นให้ไปหาจิวจี้เยี้ยก

3.จิวจี้เยี้ยกจะมอบจดหมายถึงบ่อกี้มาให้

4.นำจดหมายไปให้ อาหลูปุกฮวย ที่โรงเตี้ยมชั้นสองของเมืองซีเซี่ย

5.อาหลูปุกฮวยจะมอบจดหมายถึงจี้เยี้ยก พอได้แล้วให้กลับไปหาจิวจี้เยี้ยกที่ง่อไบ๊

6.ตอบคำถามของจิวจี้เยี้ยก 5 ข้อหากตอบถูกทั้งหมดจะสู้กับจิวจี้เยียก ( พลัง 50,000 ไม่เก่งหรอกค่ะ)

7.เมื่อชนะแล้วจะได้ แหวนเหล็ก นำไปให้มิกจ้อ จะถ่ายทอดฝ่ามือแสงพุทธระดับ1ให้

หมายเหตุ : ระดับ 1 - 10 ฝึกเอง ระดับ 11 - 80 ฝึกกับ แจกวง

เพิ่มเติม : หากตอบคำถามของจี้เยี้ยกผิดแล้วไม่เกิดการต่อสู้ให้ส่งจดหมายใหม่อีกครั้งค่ะ

เพิ่มเติม : ตอบคำถามของจิวจี้เยี้ยกตามนี้ค่ะ 1 , 2 , 1 , 2 , 1

 
 
 
 

กระบี่กำจัด

ประเภท :กระบี่
coefficient / ความแรง : 1.527 / 0.269
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : มิกจ๊อซือไท่
เงื่อนไขการเรียน : กระบี่ลมหวนแฉลบหลิว ระดับ 30, พลังเก้าเอี๊ยงง่อไบ๊ ระดับ 10, ทักษะสำนัก 40
ระดับ 1 - 59 โจมตีตรง 4 ทิศ ความเร็วในการโจมตี "ค่อนข้างเร็ว"
ระดับ 60 - 90 โจมตี 6 ทิศ พร้อมกัน ความเร็วในการโจมตี " เร็ว"
ภารกิจ
1. หลังจากที่เงื่อนไขครบแล้ว ให้ไปคุยกับ เต็งเมี่ยงกุน

2. ตอบคำถาม เต็งเมี่ยกุงไปเรื่อยๆ ถ้าตอบถูกจะได้รับ แหวนเหล็กประดับอก

3. นำแหวนเหล็กประดับอก ไปให้มิกจ้อ จะได้รับถ่ายทอด กระบี่กำจัดระดับ 1 ให้

หมายเหตุ : ระดับ 1 - 10 ฝึกเอง, ระดับ 11 - 90 ฝึกกับ แจเกี๊ย

 
 
 
 

กระบี่สุดยอด

ประเภท : กระบี่
coefficient / ความแรง : 1.930 / 0.347
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : มิกจ๊อซือไท่
เงื่อนไข : กระบี่ลมหวนแฉลบหลิว 70, พลังเก้าเอี๊ยงง่อไบ๊ 30, ทักษะสำนัก 60
คำอธิบายภารกิจ:
1. หลังจากเงื่อนไขครบแล้วให้ไปคุยกับ กี๊เฮียวพู้

2. ตอบคำถามกี๊เฮียวพู้ ไปเรื่อยๆหากตอบถูกจะได้รับ ป้ายเหล็กเพลิง

3. นำป้ายเหล็กเพลิงไปให้มิกจ้อ จะได้รับถ่ายทอด กระบี่สุดยอดระดับ 1

หมายเหตุ : ระดับ 1 - 10 ฝึกเอง , ระดับ 11 - 80 ฝึกกับ แจจื้อ

 
 
 
 

ขอขอบคุณ : หลินจูซวง
ชุมนุมหมื่นยุทธ
คว้ามือเก้าท่า

ประเภท : ฝ่ามือ
coefficient / ความแรง : 2.150 / 0.361
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด :n/a
เงื่อนไขการเรียน : สู้จริง 5,000,000 ฝ่ามือแสงพุทธ 50 กระบี่สุดยอด50 เก้าเอี๊ยงง่อไบ๊80
คำอธิบายภารกิจ :

ต้องไปคุยกะเต็งเมี่ยงกุนแล้วเลือกว่า ทัก แล้วไปคุยกะน้องกิมตัวกลม จะบอกรายชื่ออาหารห้าอย่าง ทำอาหารห้าอย่างเตรียมไว้แล้วก้อเอาวัตถุดิบในการทำอาหารไปด้วย ไปให้จิวจี้เยียก ฉากจะตัดมาเหลือเรากะจิวจี้เยียกค่ะ พอให้ไปก้อไปให้แจกวงที่อยู่ทางขวาของหอคำภีร์ ชิมแล้วไปหาจิวจี้เยียกอีกรอบแล้วก้อเอาอาหารไปให้เต็งเมี่ยงกุ นแล้วไปหามิกจ้อ มิกจ้อให้ไปบู้ตึ๊งไปคุยกะเตียซำฮงแล้วเดินออกมาจะมีฉากต่อสู้เล็กน้อยฆ่า มันให้ตายแล้วกลับไปพร้อมกระบี่อิงฟ้า ไปหามิ๊กจ้อแล้วจะได้คว้ามือเก้าท่ามา 1 ระดับเรียนเองจน20แล้วไปเรียนกะสิดพี่หญิงในหอคำภีร์ได้เลยค่ะ ถ้าใครอยากได้แล้วติดขัดอะไรโพสถามได้ค่ะ ยินดีตอบ

 
 
 
 

ฝ่ามือสี่สภาพ

ประเภท : ฝ่ามือ
coefficient / ความแรง : 2.210 / 0.382
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด :ก๊วยเซียง
เงื่อนไขการเรียน : ทักษะสำนักปราบอธรรม 60, ฝ่ามือแสงพุทธ 50, เก้าเอี้ยงง่อไบ๊ 60, กำลังภายในสูงสุด 300, รุ้แจ้ง 40, วาสนา 20 - 25
ภารกิจ ฝ่ามือสี่สภาพ :
- สร้าง party 3 คนขึ้นไป หัวหน้าทีมจะต้องสู้จริงมากกว่า 5 ล้าน และกำลังภายในสูงสุด 300 ขึ้นไป

- ไปที่ประตห่านป่า คุยกับองครักษ์ แล้วเลือกข้อ1. จะสู้กับทหารมั้ง ( พลัง 1 แสน ) 20 ตัว

- พอชนะได้แล้วจะได้รับเงินตอบแทน 50k แต่ให้เราเลือกไม่รับ ( ข้อ 2 ) จะได้จดหมายถึงก๊วยเซียง

- นำจดหายไปให้ก๊วยเซียงที่ศาลเจ้าร้างบริเวณเขาจงน้ำ

- หากเงื่อนไขครบ จะได้ ฝ่ามือสี่สภาพ

- หากเงื่อนไขไม่ครบจะได้รับ กระบี่สังหาร
หมายเหตุ : เควสนี้ทำซ้ำได้ สำหรับใครที่ไปแล้วเงื่อนไขไม่ครบกลับมาทำใหม่ได้ตลอดเยยค่ะ

 
 
 
 

ขอขอบคุณ : KaZaKa
\ o /
สุดยอดฝ่ามือสี่สภาพ

ประเภท : ฝ่ามือ
coefficient / ความแรง : n/a
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : n/a
เงื่อนไขการเรียน : ศิษย์ชั่วชีวิตง่อไบ๊ หมายเหตุ : หลังจากเก็บเล็กผสมน้อย ในที่สุดก็ได้ สุดยอดฝ่ามือสี่สภาพ แล้ววว มาต่อความยาวสาวความยืดกันต่อเลยยนะ
สุดยอดฝ่ามือ 4 สภาพ สามรถเปลี่ยนได้ที่ NPC รับสมัครศิษย์ชั่วชีวิตเลยนะ อีกทั้ง ยังรับ คัมภีร์ H ไปฝีกได้ด้วย ซึ่งจะให้ความเชี่ยวชาญเท่ากับ ( รู้แจ้ง x 2 x 65200 ถ้ารู้แจ้ง 62 จะได้ ความชำนาญ 8ล้านกว่า โอ้โหววว) แต่ทว่าท่ายิ่งแรง ความชำนาญที่ใช้ในการไปขั้นต่อไปก็ยิ่งสูง คาดว่า สุดยอดฝ่ามือ 4 สภาพ ระดับ 100 ไป 101 น่าจะใช้ความชำนาญ ราวๆ 4-5 ล้านเลย ส่วนเรื่องทิศทาง เอ่อ อธิบายไงดี จะงงมั้ยเนี่ย เป็นสี่เหลี่ยม 3x3 และ มี ต่อด้าน บน ล่าง ซ้าย ขวา อีกด้านละ 1 ช่อง รวมเป็น 13 ช่อง เป็นแบบเลือกวางนะ ให้ข้อมูลผิดนิดนึงน๊า คัมภีร์ H เอาได้ที่ผู้ดูแลหอคัมภีร์ในห้องช้างจ้า

 
 
 
 

สุดยอดคว้ามือเก้าท่า

ประเภท : มือเปล่า
coefficient / ความแรง : n/a
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : n/a
เงื่อนไขการเรียน : ศิษย์ชั่วชีวิต

 
 
 
 

ขอขอบคุณ :ไซเซ

วิชาอื่นๆ
 
 
 
 
 
แสงทองยอดพุทธ และ ฝ่ามือสามสุดยอด เมื่อถึงระดับ100 สามารถไปขอคำภีร์ M ได้
คำภีร์ M ได้ เชียวชาญ 2,500,000 ใช้คะแนน 65200การเรียน

ฝ่ามือ 3 สุดยอด

ประเภท : ฝ่ามือ
coefficient / ความแรง : 4.995 + 5000 / (n/a)
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : n/a
เงื่อนไขการเรียน : ได้จากการทำเควสวิชาลับสำนัก
หมายเหตุ : n/a

 
 
 
 

ท่าเท้าเทียงกัง

ประเภท : ตัวเบา
coefficient / ความแรง : 3.193 + 5000 / (n/a)
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : n/a
เงื่อนไขการเรียน : ได้จากการทำเควสวิชาลับสำนัก
หมายเหตุ : n/a

 
 
 
 

แสงทองยอดพุทธ

ประเภท : วิชาพิเศษ
coefficient / ความแรง : 3.5 +5000 / (n/a)
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : n/a
เงื่อนไขการเรียน : n/a
หมายเหตุ : ที่ระดับ 100 มีโอกาสสะท้อนพลังโจมตีได้ถึง 50 %

 
 
 
 

เก้าอิมง่อไบ๊

ประเภท : วิชาพิเศษ
coefficient / ความแรง : n/a
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : n/a
เงื่อนไขการเรียน : n/a
หมายเหตุ : n/a

 
 
 
 

 
 
 
 
Best view in IE6      Copyright :©2004 www.jyguide.com , All right reserved
Contact: webmaster@jyguide.com , jyguide@yahoo.com
ข้อมูลเกมส์มังกรหยกออนไลน์: 100 % Un-official
CSS dedicated site
ขอขอบคุณข้อมูลจากจอมยุทธทุกท่าน