เงื่อนไขการเข้าสำนักฮั้วซัว
1. เพศชาย-หญิง
2. ค่าดีเลวมากว่า -299
3. ไม่สังกัดค่ายสำนักอื่นใด
4. ไม่มีค่า pk
5. กำลังภายในพื้นฐาน 5ขึ้นไป
6. ความรู้เชิงอักษร
7. ผ่านการทดสอบจากงักปุ๊กค้ง


เงื่อนไขการออกจากสำนักอย่างปลอดภัย

1.สู้จริง 1 ล้าน
2.กำลังภายในพื้นฐาน 50
3.ป้องกันทำลายกระบวนท่า 50
4.กระบี่พื้นฐาน 50
แล้วไปคุยกับ npc ที่รับผิดชอบการจบออกจากสำนัก

เงื่อนไขการเป็นศิษย์ชั่วชีวิต
1. กำลีงภายในพื้นฐาน 100, ท่าร่างพื้นฐาน 100, สลายกระบวนท่า 100, ทะยานหลบหลีก 100, ทักษะสำนัก 100, สู้จริง 10 ล้าน, ชม.ออนไลน์ 100
2.รับอาวุธโจมตี +250 ที่แคว้นเหลียว

การกระทำที่ถือว่ากฏสำนัก:
1. ค่าดีเลวต่ำกว่า -299 ลงไป
2. ค่า PK มากกว่า1
3. ทำร้ายศิษย์ร่วมสำนัก
อาจารย์ดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎ : ไม่มี(เนื่องจากเข้าฮั้วซัวไม่ได้) 
ชื่อวิชา
coefficient
ความแรง
 
 

 
พลังภายในฮั้วซัว
n/a
n/a

 
พลังเมฆาม่วง
1.200
0.238

 
พลังปราณม่วงรวมศูนย์
n/a
n/a

 
ท่าร่างอั้วซัว
n/a
n/a

 
กระบี่ชงเล้ง
0.720
n/a

 
หมัดผ่าศิลาหยก
0.540
0.118

 
กระบี่ฮั้วซัว
0.790
0.176

 
หัตถ์สยบเสือ
0.640
0.185

 
กระบี่กุลสตรี
0.860
0.205

 
กระบี่สามเซียนปลิดชีพ
1.459
0.251

 
เพลงดาบสองลักษณ์
1.473
0.253

 
ฝ่ามือรวมศูนย์
1.548
0.273

 
ยอดเขาไท้งักสามเขียว
1.670
0.300

 
สุดยอดกระบี่เขาฮั้วซัว
n/a
n/a

 
เก้ากระบี่เดียวดาย(พื้นฐาน)
1.790
0.321

 
กระบี่ไวลมคลั่ง
1.830
0.329

 
กระบี่เขาฮั้วซัว
2.200
0.382

 
เก้ากระบี่เดียวดาย
2.290
0.399

 
เก้ากระบี่เดียวดาย(สมบูรณ์)
n/a
0.574

 
มือกรงเล็บเหยี่ยว
n/a
n/a

 
หมัดยาวแพรสิบช่วง
n/a
n/a

 
ดาบรวมศูนย์
n/a
n/a

 
กระบี่รวมศูนย์
n/a
n/a

 
มังกรดำท่องน้ำ
n/a
n/a

 
มังกรเหินนอกนภา
n/a
n/a


ขอขอบคุณ: tj00139883
ขอขอบคุณ:เลี่ยวชุ่ย2003
หลานสาวทาริกา - (SV. เย้ยฯ)

วิทยายุทธพื้นฐานสำนักฮั้วซัว
 

วิทยายุทธ
coefficient / ความแรง
พื้นฐานที่ต้องการ
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด

กำลังภายในฮั้วซัว
n/a
วิทยายุทธพื้นฐาน
เนี่ยหวก

ท่าร่างฮั้วซัว
n/a
วิทยายุทธพื้นฐาน
เนี่ยหวก

วิชากระบี่ฮั้วซัว
0.790/0.176
กำลังภายในฮั้วซัว 5
ทักษะสำนักปราชญ์ 5
ความรู้เชิงอักษร 5
เนี่ยหวก

ฝ่ามือผ่าศิลาทลายหยก
0.540/0.118
กำลังภายในฮั้วซัว30 ทักษะสำนักปราชญ์ 10
เนี่ยหวก

ฝ่ามือสยบพยัคฆ์
0.640/0.185
กำลังภายในฮั้วซัว35
หมัดผ่าศิลาทลายหยก 15
ทักษะสำนักปราชญ์ 20
เนี่ยหวก


วิทยายุทธเลื่อนขั้น
 พลังเมฆาม่วง

ประเภท : กำลังภายใน
coefficient/ ควมแรง : n/a
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : เอ็งแปะล้อ
เงื่อนไขการเรียน : กำลังภายในฮั้วซัว 50 ทักษะสำนักปราชญ์ 50 ความรู้เชิงอักษร 30 รู้แจ้ง 30
หมายเหตุ : สายปราณ
ภารกิจพลังเมฆาม่วง :
ผู้ส่งมอบภารกิจ : เหล่าเต็กนับ
เงื่อนไข : 1. ศิษย์ฮั้วซัวสายพลังปราณ 2. กำลังภายในฮั้วซัวระดับ 50
คำอธิบายภารกิจ:
1. ที่โรงเตี๊ยมซีเซี่ย คลิกเลือกเหล่าเต็กนับแล้ว จะพบว่าเหล่าเต็กนับชุมนุมอยู่กับศิษย์ซงซัว มีพิรุธน่าสงสัย
2. นำเรื่องนี้กลับมารายงานศิษย์พี่เหล่งหูชง จะได้รับคำสั่งให้ติดตามสืบเรื่องเหล่าเต็กนับ
3. กลับไปที่โรงเตี๊ยมซีเซี่ยหาเหล่าเต็กนับอีกครั้ง พบพิรุธอีก กลับมารายงานเหล่งหูชง
4. เหล่งหูชงจะให้นำเรื่องไปรายงานแก่อาจารย์งักปุ๊กคุ้ง และมอบจดหมายลับฮั้วซัวให้
5. นำจดหมายลับนี้มอบให้งักปุ๊กคุ้ง ก็จะได้รับภารกิจจับกุม เหล่าเต็กนับ
6. ไปโรงเตี๊ยมซีเซี่ยจับตัวเหล่าเต็กนับต่อสู้กันแล้ว เหล่าเต็กนับจะทำเคล็ดวิชาสายพลังปราณหล่นมาเล่มหนึ่ง
7. หลังจากนำเคล็ดวิชานี้มอบให้ งักปุ๊กคุ้ง จะพบว่าที่แท้เคล็ดวิชานี้ก็คือ พลังเมฆาม่วง เพื่อให้รางวัลตอบแทน การนำเคล็ดวิชาสายพลังนี้กลับคืนมา งักปุ๊กคุ้ง จึงสอนพลังเมฆาม่วงให้เป็นรางวัล
8. เรียนพลังเมฆาม่วงแล้ว ต้องฝึกเองจนถึงระดับ 10 แล้วไปหาเอ็งแปะล้อให้ชี้แนะเคล็ดพลังเมฆาม่วงขั้นสูง ต่อไป

 
 
 
 

วิชากระบี่กุลสตรี

ประเภท : กระบี่
coefficient/ ควมแรง : 0.860/ 0.205
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : เหล่งตงเจ็ก
เงื่อนไขการเรียน : กำลังภายในฮั้วซัว 30 วิชากระบี่ฮั้วซัว 40 ทักษะสำนักปราชญ์ 30 ความรู้เชิงอักษร 10
ภารกิจวิชากระบี่กุลสตรี :
ผู้ส่งมอบภารกิจ : เหล่งตงเจ็ก
เงื่อนไข 1 : 1. สตรี 2. กำลังภายในฮั้วซัวระดับ 20 3. วิชากระบี่ฮั้วซัว 20 ระดับ40 4. รู้อักษรระดับ 10 5.ทักษะสำนักระดับ 20
เงื่อนไข 2 : 1. บุรุษ 2. กำลังภายในฮั้วซัวระดับ 22 3. วิชากระบี่ฮั้วซัว 22 ระดับ40 4. รู้อักษรระดับ 10 5.ทักษะสำนักระดับ 20
คำอธิบายภารกิจ:
1. พบเหล่งตงเจ็กรับภารกิจตามหางักเล้งซัง จากนั้นไปหาเซียนกิ่งท้อจะทราบว่างักเล้งซังปรากฏตัวที่ไหน
2. ในเขาวงกตจะพบ งักเล้งซังกำลังทะเลาะกับกลุ่มโจร ช่วยนางแล้ว งักเล้งซังจะกลับฮั้วซัวเอง
3. กลับฮั้วซัวพบเหล่งตงเจ็กแล้ว เหล่งตงเจ็กจะถ่ายทอดวิชาวิชากระบี่กุลสตรี
4. เรียนวิชากระบี่กุลสตรีแล้ว ต้องฝึกฝนเองจนถึงระดับ 10 จึงจะสามารถขอร้องให้เหล่งตงเจ็กสอนวิทยายุทธ เพิ่มให้

 
 
 
 

วิชากระบี่ชงเล้ง

ประเภท : กระบี่
coefficient/ ควมแรง : n/a
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : เหล่งหูชง
เงื่อนไขการเรียน : ความรู้เชิงอักษร 30 กำลังภายในพื้นฐาน 40 วิชากระบี่พื้นฐาน 40
ภารกิจ วิชากระบี่ชงเล้ง :
ผู้ส่งมอบภารกิจ : เหล่งหูชง
เงื่อนไข : 1. วิชากระบี่ฮั้วซัวระดับ 50 2. กำลังภายในฮั้วซัวระดับ 50 3. ความรู้เชิงอักษรระดับ 30 4. ไข่มุก 5 ลูก
คำอธิบายภารกิจ:
1. ไปละแวกด่านประตูห่านป่าเพื่อเสาะหาเหล่งหูชงผู้ชืดชาต่อบุญคุณ ความแค้นในยุทธจักรจะทราบว่าสุราที่ เหล่งหูชงี่ชมชอบที่สุดคือ สุราวานร
2. นำสุราวานรมามอบแก่เหล่งหูชงแล้ว จะได้ร่วมดื่มกับเหล่งหูชง
3. ดื่มสุรากับเหล่งหูชงแล้ว เหล่งหูชงอารมณ์ดีจะสอนเคล็ดวิชา กระบี่ชงเล้งได้เรียนวิชากระบี่ชงเล้งระดับ 2

 
 
 
 

ฝ่ามือรวมศูนย์

ประเภท :ฝ่ามือ
coefficient/ ควมแรง : 1.548 / 0.273
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : เกากึ่งเม้ง
เงื่อนไขการเรียน : กำลังภายในฮั้วซัว 40 ฝ่ามือรวมศูนย์ 30 ฝ่ามือสยบพยัคฆ์ 30 ทักษะสำนักปราชญ์30 พลังแขน 24 หมายเหตุ : สายปราณ
ภารกิจฝ่ามือรวมศูนย์ :
ผู้ส่งมอบภารกิจ : เซียนรากท้อ
เงื่อนไข 1 : 1. ฝ่ามือผ่าศิลาทลายหยกระดับ 30 2. ฝ่ามือสยบพยัคฆ์ระดับ 30
คำอธิบายภารกิจ :
1. เซียนรากท้อเนื่องจากน้อง-เซียนผลท้อ-ได้รับบาดเจ็บ หากได้พบเห็นเขาแล้ว คลิกเลือกช่วยเซียนรากท้อ จากนั้นจะถูกขอให้ไปหาหมอประหลาดเพ้งอิกจี้
2. พบเพ้งอิกจี้แล้ว จะเกิดเรื่องฆ่าโจร จะต้องฆ่าโจรที่อยู่ด้านตะวันตกของ เพ้งอิกจี้ แล้วจะได้รับศีรษะ1ศีรษะ
3. นำศีรษะกลับมามอบให้เพ้งอิกจี้แล้ว เพ้งอิกจี้จะให้ยาเซียน1เม็ด จากนั้นจะบอกให้นำกลับไปป้อนเซียนผลท้อ
4. นำยาเซียนกลับมาให้เซียนรากท้อแล้ว เซียนท้อจะให้จดหมายขอบคุณเซียนท้อ1 ฉบับ
เงื่อนไข 2 : 1. ศิษย์สายพลังปราณ 2. กำลังภายในฮั้วซัวระดับ 40 3. หมัดผ่าศิลาทลายหยกระดับ 30 4. ฝ่ามือสยบ พยัคฆ์ ระดับ 30 5. พลังแขน 24 6. ทักษะสำนักระดับ 30 7. จดหมายขอบคุณเซียนท้อ
คำอธิบายภารกิจ :
1. ทราบจากเล็กไต่อู๋เรื่องเคล็ดฝ่ามือผ่าศิลาทลายหยกที่ถูกขโมยไป สงสัยว่าศิษย์พี่รองจะเป็นขโมยคนนั้น
2. ถามคนตัดฟืนที่อยู่ทางทิศตะวันตกของฮั้วซัว ได้ความว่าหกเซียนหุบเขาท้อกำลังตามล่าคนผู้หนึ่ง
3. ถามเซียนผลท้อจะทราบว่าพวกเขากำลังไล่ตามศิษย์ฮั้วซัวคนหนึ่ง ศิษย์ฮั้วซัวนี้ทำตำราเล่มหนึ่งตกไว้ด้วย เนื่องจากก่อนหน้านี้ท่านเคยช่วยชีวิตคนเหล่านี้เอาไว้ จึงได้รับคัมภีร์หมัดฮั้วซัว
4. นำคัมภีร์หมัดกลับมาให้อาจารย์งักปุ๊กคุ้งแล้ว จะได้เรียนฝ่ามือรวมศูนย์
5. เรียนฝ่ามือรวมศูนย์เป็นแล้ว ต้องฝึกเองจนถึงระดับ 10 แล้วไปพบเกากึ่งเม้งให้ชี้แนะวิชานี้

 
 
 
 

ยอดเขาไท้งักสามเขียว

ประเภท : กระบี่
coefficient / ความแรง : 1.67 / 0.30
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : เล็กไต่อู๋
เงื่อนไขการเรียน : วิชากระบี่พื้นฐาน 90 กำลังภายในพื้นฐาน 90 วิชากระบี่ฮั้วซัว 70 ปราชญ์ 80 พลังเมฆาม่วง 60 ความรู้เชิงอักษร 60 ประสบการณ์ต่อสู้ 3 ล้าน วาสนา 27
หมายเหตุ : สายปราณ
ภารกิจวิชากระบี่ยอดเขาไท้งักสามเขียว
ผู้ส่งมอบภารกิจ : เล็กไต่อู๋
เงื่อนไข : วิชากระบี่พื้นฐาน 90 กำลังภายในพื้นฐาน 90 วิชากระบี่ฮั้วซัว 70 ปราชญ์ 80 พลังเมฆาม่วง 60 ความรู้เชิงอักษร 60 ประสบการณ์ต่อสู้ 3 ล้าน วาสนา 27
คำอธิบายภารกิจ:
1. เล็กไต่อู๋แจ้งว่าฉั้งแปะกวงฉุดคร่าศิษย์สตรีไป
2. รีบไปถ้ำสราญรมย์เพื่อช่วยเหลือ พบกับฉั้งแปะกวงและศิษย์น้องที่ถูกสกัดจุด ต่อสู้กัน
3. สู้ชนะแล้วกลับมาพบงักปุ๊กคุ้ง งักปุ๊กคุ้งจะแสดงความชื่นชมวีรกรรมของท่าน และถ่ายทอดยอดเขาไท้งัก สามเขียวให้
4. ต้องฝึกเองถึงระดับ 40 แล้ว ไปหาเล็กไต่อู๋ชี้แนะ

 
 
 
 

วิชาดาบสองลักษณ์พลิกกลับ

ประเภท : ดาบ
coefficient / ความแรง : 1.473 / 0.253
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : ฮ้อปุ๊กหงี
เงื่อนไขการเรียน : กำลังภายในฮั้วซัว 40 วิชากระบี่ฮั้วซัว 40
หมายเหตุ : สายกระบี่
ภารกิจวิชาดาบสองลักษณ์พลิกกลับ :
คำอธิบายภารกิจ :
1. หาฮ้อปุ๊กหงี เขาจะถามว่าเข้าสังกัดสายกระบี่แล้ววิทยายุทธก้าวหน้าขึ้นมากหร ือไม่
2. หากเลือกตอบวิทยายุทธก้าวหน้าขึ้นมาก จะได้รับวิชาวิชาดาบสองลักษณ์พลิกกลับ
3. ต้องฝึกวิชาดาบสองลักษณ์พลิกกลับเองจนถึงระดับ 10 แล้วจึงสามารถไปหาฮ้อปุ๊กหงีเพื่อเรียนวิชาดาบสอง ลักษณ์พลิกกลับ

 
 
 
 

กระบี่สามเซียนคร่าชีวิตต่อเนื่อง

ประเภท : กระบี่
coefficient / ความแรง : 1.459 / 0.251
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : เส่งปุ๊กอิ๋ว
เงื่อนไขการเรียน : กำลังภายในฮั้วซัว 50 วิชากระบี่ฮั้วซัว 60 รู้อักษรระดับ 30 ปฏิภาณ 20
หมายเหตุ : สายกระบี่
ภารกิจวิชากระบี่สามเซียนคร่าชีวิตต่อเนื่อง :
ผู้ส่งมอบภารกิจ : เส่งปุ๊กอิ๋ว (อยู่บ้านร้างศิษย์สายกระบี่ข้างขวาเพ้งอิกจี้)
เงื่อนไข : 1. ศิษย์สายกระบี่ 2. วิชากระบี่ฮั้วซัวระดับ 60 3. กำลังภายในฮั้วซัวระดับ 50 4. รู้อักษรระดับ 30 5. ปฏิภาณ 22
คำอธิบายภารกิจ :
1. สนทนากับเส่งปุ๊กอิ๋ว(ในห้องของบ้านร้างคนซ้ายสุด)แล้วได้เรียนกระบี่สามเซียนคร่าชีวิตต่อเนื่องทันที
2. เมื่อได้เรียนวิชาแล้ว ไปพบเส่งปุ๊กอิ๋วให้สอนถึงระดับ 80

 
 
 
 

กระบี่ไวลมคลั่ง

ประเภท : กระบี่
coefficient / ความแรง : 1.830 / 0.329
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : ฮงปุ๊กเพ้ง (ในบ้านร้างสำนักฮั้วซัว)
เงื่อนไขการเรียน : วิชากระบี่พื้นฐาน 90 กำลังภายในพื้นฐาน 80 กำลังภายในฮั้วซัว 80 ท่าร่างฮั้วซัว 80 กระบี่สามเซียนคร่าชีวิตต่อเนื่อง 80 ประสบการณ์ต่อสู้ 5 ล้าน ปฏิภาณ 27
หมายเหตุ : สายกระบี่
ภารกิจวิชากระบี่ไวลมคลั่ง :
ผู้ส่งมอบภารกิจ : ฮงปุ๊กเพ้ง (ในบ้านร้างสำนักฮั้วซัว)
เงื่อนไข : วิชากระบี่พื้นฐาน 90 กำลังภายในพื้นฐาน 80 กำลังภายในฮั้วซัว 80 ท่าร่างฮั้วซัว 80 กระบี่สาม เซียนคร่าชีวิตต่อเนื่อง 80 ประสบการณ์ต่อสู้ 5 ล้าน ปฏิภาณ 27
คำอธิบายภารกิจ :
1. (ในบ้านร้างสำนักฮั้วซัว ในห้องคนตรงกลาง) มีวันหนึ่งฮงปุ๊กเพ้งมองสำรวจท่านอย่างประหลาด สอบถามแล้วที่แท้คิดจะถ่ายทอดวิชากระบี่ไวลมคลั่งให้
2. รับการทดสอบจากฮงปุ๊กเพ้งแล้ว โดยเล่นมินิเกม 2 อัน คือโดดซุงกับโดดนก หลังจากชนะ เวลาเกมส์ผ่านไปสองชั่วยามก็จะเรียนได้
3. ต้องฝึกเองถึงระดับ 40 แล้ว ไปหาฮงปุ๊กเพ้งให้ชี้แนะ

 
 
 
 

กระบี่เขาฮั้วซัว

ประเภท : กระบี่
coefficient / ความแรง : 2.20 / 0.382
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : ลี๊ตั๊ง, เซียงเตาบุ๊ง
เงื่อนไขการเรียน : วาสนา 25 สายกระบี่—กระบี่ไวลมคลั่งระดับ 50 สายพลังปราณ—ยอดเขา ไท้งักสามเขียวระดับ 60

กระบี่เขาฮั้วซัว 2.20+5000 (0.382)
[ศิษย์สายกระบี่]
ไวลมคลั่งระดับ50
[ศิษย์สายปราณ]
ยอดเขาไทงักสามเขียวระดับ60

1.ไปที่วังซีเซีย หาคนในสำนักเรา
2.ไปสำนักฮั้วซัวคุยกับเชียงเตากุ๊ง
3.ไปที่หยางโจวคุยกับเด็วผู้หญิงหน้าหอนาง จะได้เล่นเกมจับผิดภาพ
4.กลับมาแถวป่าหลังเขาสำนักฮั้วซัว จะเจอโจรกำลังทำร้ายผู้เฒ่า(ฟงชิงหยาง)ให้เข้าช่วย แล้วผู้เฒ่าจะขอให้เราหาอาหารป่ามา
5ไปที่เมืองหาซื้อกองไฟกับชั้นย่างเนื้อที่ร้านขายอุปกรณ์ แล้วไปซื้อผักที่ร้านขายผัก จากนั้นก็ย่างผัก(อาจต้องใช้ผักย่าง40-50)
6.เมื่อได้ผักย่างแล้วกลับไปหาผู้เฒ่า(ฟงชิงหยาง)ที่แถวป่าหลัง เขาสำนักฮั้วซัว จะได้เล่นเกมต่อจิกซอ(ถ้าแพ้ก็หาผักย่างมาเล่นเกมต่อ)
7.จบเกมจะได้วิชากระบี่เขาฮั้วซัวระดับ5 ฝึกเอง5-40ระดับ แล้วจะมีให้เรียนต่อถึงระดับ70 (วาสนา25+)

สุดยอดกระบี่เขาฮั้วซัว

ประเภท : กระบี่
coefficient / ความแรง : n/a
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : n/a
เงื่อนไขการเรียน : n/a

 
 
 
 

พื้นฐานเก้ากระบี่เดียวดาย
บทประพันธ์โดย :???
ขอขอบคุณ : Chrno
จาก BBS-ไร้สังกัด

ประเภท : กระบี่
coefficient / ความแรง : 1.790 / 0.321
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : เหล่งหูชง
เงื่อนไขการเรียน : กำลังภายในฮั้วซัว 80 วิชากระบี่ฮั้วซัว 80 ความกล้า 24 รู้แจ้ง 50 ประสบการณ์ต่อสู้3ล้าน ประสบการณ์ยุทธจักร 2000
ภารกิจเก้ากระบี่เดียวดาย(พื้นฐาาน) :
ผู้ส่งมอบภารกิจ : ฉั้งแปะกวง
เงื่อนไข : เงื่อนไข : กำลังภายในฮั้วซัว 80, เพลงกระบี่ฮั้วซัว 80, ความกล้า 24, รู้แจ้ง 50, ประสบการณ์ต่อสู้ 3 ล้าน, ประสบการณ์ยุทธจักร 2000
คำอธิบายภารกิจ : (เป็นนิยายเลยอ่ะ)

ชื่อว่านับตั้งแต่เปิดเกม [มังกรหยกออนไลน์]เป็นต้นมา ผู้เล่นทั้งหลายที่เข้าสังกัดสำนักฮั้วซัวคงมีเกินกว่า ครึ่งที่มาเพราะ <เก้ากระบี่เดียวดาย> ทั้งนี้เพราะวิชากระบี่ชุดนี้ จากที่ท่านอาจารย์กิมย้งได้บรรยายไว้ใน บท ประพันธ์ นับว่าเลิศล้ำพิสดาร เยี่ยมยอดยิ่งนัก จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า เหตุใด จึงดึงดูดใจ ให้ผู้คนใคร่ทดลอง ไร้กระบวนท่า เอาชนะมีกระบวนท่า กายจิตรวมหนึ่ง คนและกระบี่รวมหนึ่ง เพียงจินตนาการก็เพียงพอที่จะทำ ให้ผู้คนมุ่งหวังจะได้มา แต่หากย้อนคิดไปในคราวที่ เหล่งหูชงมีโอกาสร่ำเรียนวิชากระบี่อันเลิศล้ำนี้ นั้นเพราะ ปีศาจราคะฉั้งแปะกวง ดูท่าหากผู้เล่นประสงค์จะร่ำเรียน <เก้ากระบี่เดียวดาย>บางทีฉั้งแปะกวงอาจช่วยสร้าง โอกาสให้บ้าง…

เหตุเกิด ณ เมืองหยางโจว

มื่อผู้เล่นไปยังโรงเตี๊ยมหยาง โจวชั้น 2 จะพบ ฉั้งแปะกวงโจรราคะยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนิสัย กำลังเกี้ยว พาราสีสตรีนางหนึ่ง แม้ว่าผู้เล่นจะเข้าไปตักเตือน แต่ว่าฉั้งแปะกวงนั้นกลับไม่รอผู้เล่นพูดจบ ก็ด่าทอขับไสให้ ้ผู้เล่นไปเสีย แม้ฉั้งแปะกวงมัวเมาในราคะจนเป็นจนสมควรรับกรรมที่ตนเองกระ ทำแต่เมื่อคิดว่าเขาและ ศิษย์พี่ใหญ่ เหล่งหูชงนับถือกันเสมือนพี่น้อง ผู้เล่นยังคงอดไม่เตือนสติไม่ได้ว่าสตรีที่เขาเกี้ยวพาอยู่นั้น ดูจาก การแต่งกาย สมควรเป็นสาวกนิกายเบญจพิษซึ่งเชี่ยวชาญการใช้พิษ คาดไม่ถึงว่า พูดไม่ทันขาดคำขณะที่สตรี นางนั้นแย้มยิ้มพูดจา นางก็ได้แพร่พิษแมลงพิษใยทองใส ่ฉั้งแปะกวง แล้ว ดูว่าภายหน้าเขายังจะกล้าลวนลาม สตรีหรือไม่ กล่าวจบพลันพลิ้วกายจากไป ฉั้งแปะกวง ตกตะลึงนิ่งเงียบงันกล่าววาจาเศร้าสร้อยอยู่หลายคำก็ไล่ ตามออกไป

บุรุษมากน้ำใจ ณ ด่านประตห่านป่า

ม่ได้การแล้ว หากมิพบเห็นก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อพบเห็นเข้าแล้ว ผู้เล่นนั้นจะซุกมือในชายเสื้อเฉยอยู่ได้เช่น ไรแต่ในสภาพที่ไม่รู้ข่าวคราวอันใด ผู้เล่นจะช่วยฉั้งแปะกวงอย่างไรดี? ยังคงบอกกล่าวให้ศิษย์พี่ใหญ่เหล่งหูชง ทราบข่าวจะดีกว่า เมื่อตัดสินใจแล้วผู้เล่นรีบเดินทางไปหาเหล่งหูชงที่อยู่ด่านปร ะตห่านป่า(ยามจื้อหรือยามเบ้าจึง จะปรากฏตัว) ที่แท้เหล่งหูชงที่ผ่านพบเรื่องราวบุญคุณความแค้นในยุทธจักรมาม าก ชืดชาต่อชื่อเสียงลาภยศของ ยุทธจักรเสียแล้ว และเร้นกายอาศัยเพียงลำพังในป่าลึก แต่ยังคงคำนึงถึงศิษย์น้องหญิงเล็กทุกเช้าค่ำ เมื่อผู้เล่น พบศิษย์พี่ใหญ่เหล่งหูชงด้านบนของด่านประตูห่านป่า เขายังคงพึมพำคนึงรักถึงศิษย์น้องหญิงเล็กแต่เรื่องสำคัญ อยู่ต่อหน้าผู้เล่นได้แต่รีบบอกเล่าเหตุการณ์แก่เหล่งหูชง ยุติความคิดคำนึงถึงความรักของเขา

มื่อได้ฟังว่าสหายรักฉั้งแปะกวงถูกพิษ เหล่งหูชงตกใจยิ่งนัก ทว่าในสถานการณ์ที่คิดอะไรไม่ออกเช่นนี้ เขา ได้แต่ไหว้วานผู้เล่นให้ช่วยหายาแก้พิษฟ้าดินกว้างใหญ่ยาแก้พิษ แมลงพิษใยทองจะไปหาจากที่ใดดี? ดูแล้วคง ได้แต่ต้องไปขอความช่วยเหลือจาก หมอเทวดาแห่งยุคเสียแล้ว ดีที่หุบเขาผีเสื้ออยู่ละแวกด่านประตูห่านป่า หมอ เทวดาแห่งเม้งก่าโอ๊วแชงู้ อาศัยอยู่หุบเขานี้ สุดยอดหมอที่แม้แต่พิษประหลาดของฝ่ามือลี้ลับอันร้ายกาจก็ยังสยบ ็ได้ คาดว่าแมลงพิษใยทองคงมิใช่ปัญหาใหญ่จึงจะถูก

ผู้เชี่ยวชาญการสยบพิษคือหลวงจีน!?

ผู้เล่นเมื่อมาถึงหุบเขาผีเสื้อ จะพบโอ๊วแชงู้นำพาเด็กฝึกหัดเดินทอดน่องอยู่ไร้เรื่องราวอยู่ใน หุบเขา จึงเข้าไป ขอความช่วยเหลือ โอ๊วแชงู้ ผู้มีอุปนิสัยพิกลพิสดารไม่รับปาก ไม่มีทางเลือกผู้เล่นกำลังจะกลับออกไปนั้น เด็กฝึก หัดข้างกายโอ๊วแชงู้กลับแนะนำทางสายหนึ่ง: หลวงจีนเต็กลิ้มแห่งหยางโจวเป็นผู้เชี่ยวชาญการสยบพิษอีกผู้หนึ ่ง บางทีเขาอาจรู้วิธีขจัดพิษแมลงพิษใยทอง!

ผู้เล่นยินดียิ่งนัก รีบกลับไปหยางโจว ตามหาหลวงจีนเต็กลิ้มที่ริมลำธารภายในเมือง

หลวงจีนเต็กลิ้มผู้มีวิชารอบรู้ กว้างขวาง จะขอให้ผู้เล่นช่วยหาตัวยา 5 ชนิด แบ่งเป็นหญ้าไง้, พู้อึ้ง, ฮ้งอึ้ง, โหงวเกียพ้วย และลูกท้อ

รวบรวมครบแล้วให้นำมาแลกยาขจัดแ มลงพิษใยทองของหลวงจีนเต็กลิ้ม ซึ่งมีนามว่ายาขาว เมื่อได้รับยาขจัด แล้ว ผู้เล่นถือว่าสามารถระบายลมหายไปได้เฮือกหนึ่ง ต่อจากนี้คือ ตามหา“หมื่นลี้ท่องเดี่ยว”ฉั้งแปะกวงแล้ว

ม่เสียทีที่เรียกขานว่าหมื่นลี้ท่องเดี่ยว สมแล้วที่เป็นมังกรเทพยดาเห็นหัวไม่เห็นหาง หลังจากสืบเสาะทุกทิศ จึงทราบว่า ฉั้งแปะกวง ไปยังนครหลวงแล้ว ผู้เล่นมาถึงนครหลวงเมืองกว้างใหญ่ผู้คนมากมาย ผู้เล่นไปสืบข่าวที่ โรงเตี๊ยมก่อนไหนเลยจะรู้ว่า ฉั้งแปะกวง ก็บังเอิญอยู่ที่โรงเตี๊ยม นอกจากนี้ยังมีสุราสามสี่ไหเตรียมตัวไปกินดื่ม เต็มที่กับเหล่งหูชง

เห็นน้ำใจในศาลเจ้าร้าง

ฉั้งแปะกวงพูดจบแล้วพลันหายตัวไ ปอย่างไร้ร่องรอย ยาแก้พิษในมือผู้เล่นยังไม่ได้มอบแก่เขาเลย จากนี้ ี้ต้องออกท่องยุทธจักรตามหาตัวเขาเสียแล้ว สอบถามไปตลอดทางได้ฟังมาว่า ฉั้งแปะกวง ได้ไปยังศาลเจ้าร้าง ละแวกเขาบู๊ตึ๊ง

มื่อถึงศาลเจ้าร้าง ก็จะพบเหล่งหูชงและฉั้งแปะกวง กำลังร่วมกินดื่ม ดูท่าฉั้งแปะกวงรู้ว่าแมลงพิษใยทองในตัวทำให้เวลาบนโลกของเขาเหลือน้อยเต็มที ดังนั้นเขาจึงไปหาสุรานัดหมายกับเหล่งหูชงในที่นี้สองพี่น้องดื่มกัน อย่างไม่เมาไม่เลิกรา แม้ว่าฉั้งแปะกวงจะลุ่มหลงในนารีทว่าก็นับเป็นลูกผู้ชายที่มีคุณธรรมน้ำมิตร ตอนนี้ผู้เล่น ี้รีบบอกฉั้งแปะกวงและเหล่งหูชงว่าได้ยาแก้พิษแล้ว จากนั้นให้ฉั้งแปะกวงทานยาหลังจากฉั้งแปะกวงกินยาขาว ลงไปแล้ว ในท้องพลันปั่นป่วนปวดร้าว ส่งเสียงร้อง เอะอะโวยวาย วิ่งหนีหายไร้ร่องรอย ทำให้ผู้เล่นมองตาค้าง เหล่งหูชงเองก็ไม่ทราบจะทำอย่างไร…

อกจากศาลเจ้าร้างไปแล้ว ต้องรอเวลาครู่ใหญ (เวลาค่อนข้างยาวนาน ผู้เล่นสามารถไปทำธุระเรื่องอื่นก่อน ได้) ผู้เล่นย้อนกลับมายังศาลเจ้าร้าง จะพบฉั้งแปะกวงกลับมาแล้วที่แท้วันนั้นหลังจากทานยาแก้พิษเข้าไ ป ท้องของเขาปวดจนไม่รู้จะบรรยายอย่างไร ท้องเสียจนสลบไสล เมื่อฟื้นมาอีกคราพิษของแมลงพิษใยทองก็ไม่กำเริบ แล้ว ดูท่ายาแก้พิษได้ผลจริงๆ ฉั้งแปะกวงหนีรอดจากมัจจุราชได้ ใจสุดแสนจะเบิกบานเพื่อตอบแทนผู้เล่นเขา จึงตัดสินใจ ประลองกับผู้เล่น สักสองกระบวนท่า อีกทั้งยังเชิญ เหล่งหูชงช่วยชี้แนะเช่นนี้เอง หากผู้เล่นเอาชนะ ฉั้งแปะกวงได้ เหล่งหูชงจะถ่ายทอด <เก้ากระบี่เดียวดายขั้นพื้นฐาน> ให้!

หมายเหตุการเรียน <เก้ากระบี่เดียวดายขั้นพื้น ฐาน> เป็นกระบวนท่าที่ฝึกฝนให้เชี่ยวชาญก่อนฝึกฝน <เก้ากระบี่เดียวดาย>ต่อ ไป หากผู้เล่นแพ้ต่อฉั้งแปะกวง ไม่ถือว่าภารกิจสิ้นสุด เพียงรอให้เวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วย้อนกลับศาลเจ้า ร้างมาหาฉั้งแปะกวงประลองใหม่ จนกว่าจะชนะ ทว่าภารกิจนี้ต้องอาศัยเวลาที่ยาวนานโดยเฉพาะหากผู้เล่นพ่าย แพ้แก่ฉั้งแปะกวง เวลารอรับภารกิจซ้ำจะยาวนานมาก (ประมาณเวลาเกม 16 ชั่วโมง) ตอนนี้ผู้เล่นควรจะพัฒนา ี้ประสบการณ์ต่อสู้ของตนเองขึ้นมา มิเช่นนั้นจะไม่สามารถเอาชนะฉั้งแปะกวงได้

เมื่อผู้เล่นกลับไปที่ศาลร้าง เหล่งหูชงจะยังคงอยู่คอยชี้แนะเก้ากระบี่เดียวดายพื้นฐานให้แก่ ผู้เล่นจนกว่าจะ ถึงระดับ 50

 
 
 
 

เก้ากระบี่เดียวดาย

ประเภท : กระบี่
coefficient / ความแรง : 2.290 / 0.574
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : เหล่งหูชง
เงื่อนไขการเรียน :
1. พื้นฐานเก้ากระบี่เดียวดาย 50 กำลังภายในพื้นฐาน 80 วิชากระบี่พื้นฐาน 80 ความกล้า 24 รู้แจ้ง 50 เวลาฟื้นตัว 32 ประสบการณ์ต่อสู้6ล้าน ประสบการณ์ยุทธจักร 8000
2. พื้นฐานเก้ากระบี่เดียวดาย 50 กำลังภายในพื้นฐาน 80 วิชากระบี่พื้นฐาน 80 ความกล้า 28 ประสบการณ์ต่อสู้ 6 ล้าน ประสบการณ์ยุทธจักร 8000
ภารกิจเก้ากระบี่เดียวดาย :
ผู้ส่งมอบภารกิจ : เหล่งหูชง
เงื่อนไข1 : เก้ากระบี่เดียวดายขั้นพื้นฐาน 50, กำลังภายในพื้นฐาน 80, เพลงกระบี่พื้นฐาน 80, ความกล้า 24, รู้แจ้ง 50, ฟื้นฟู 32, ประสบการณ์ต่อสู้ 6 ล้าน, ประสบการณ์ยุทธจักร 8000 เงื่อนไข2 : เก้ากระบี่เดียวดายขั้นพื้นฐาน 50, กำลังภายในพื้นฐาน 80, เพลงกระบี่พื้นฐาน 80, ความกล้า 28, ประสบการณ์ต่อสู้ 6 ล้าน, ประสบการณ์ยุทธจักร 8000

หลังฝึกฝน <เก้ากระบี่เดียวดายขั้นพื้นฐาน> ได้แล้ว หากผู้เล่นมีเงื่อนไขสอดคล้องกับด้านบนแล้ว ก็สามารถ ฝึกฝน <เก้ากระบี่เดียวดาย> ระดับต่อไปได้ กล่าวโดยตรงแล้วเมื่อเทียบกับ <เก้ากระบี่เดียวดายขั้นพื้นฐาน> ภารกิจ <เก้ากระบี่เดียวดาย>ง่ายดายกว่ามาก ไม่จำเป็นต้องวิ่งตะบึงเหนือใต้ออกตก ไม่ต้องเสียสมองเสาะหาว่า ฉั้งแปะกวง อยู่ที่ใด แต่ว่าผู้เล่นต้องมีพื้นฐานความสามารถที่ไม่ด้อย

ประกายโลหิตในศาลเจ้าร้างบู๊ตึ๊ง

ลังจากฝึกฝน <เก้ากระบี่เดียวดายขั้นพื้นฐาน> อีกทั้งผู้เล่นได้ท่องยุทธจักรระยะหนึ่งแล้วเมื่อบรรลุเงื่อนไข การเรียน <เก้ากระบี่เดียวดาย> จะสามารถมาพบศิษย์พี่ใหญ่ เหล่งหูชงเพื่อเรียน <เก้ากระบี่เดียวดาย> แต่ว่า ่เหล่งหูชง ในตอนนี้กลับไม่อยู่ละแวกด่านประตู**นป่า ผู้เล่นต้องไปศาลเจ้าร้างบู๊ตึ๊งที่เขาและฉั้งแปะกวงร่วมดื่ม สุรากันในครั้งกระนั้นตามหาร่องรอยของเขา คาดไม่ถึงว่าเพิ่งจะถึงศาลเจ้าร้าง ก็พบ เหล่งหูชง นอนอยู่กับพื้นกัด ฟันข่มความเจ็บปวดที่บาดแผล และขอร้องให้ผู้เล่นกลับไปช่วยสำนักฮั้วซัว สอบถามรายละเอียดแล้ว จึงได้รู้ว่าที่ แท้ศิษย์พี่เหล่งหูชงได้รับข่าวโดยบังเอิญว่าจะมีคนมาก่อกวนฮั้ วซัว ในยามจิตใจร้อนรนจึงกระทบกระเทือนบาด แผลในร่างกาย เป็นผลให้ไม่สามารถเดินทางไปฮั้วซัว จึงได้แต่ขอให้ผู้เล่นมุ่งหน้าไปช่วยก่อน

สลายวิกฤตสำนัก เรียนเก้ากระบี่

นฐานะศิษย์ฮั้วซัว สำนักมีภัยย่อมไม่อาจดูดาย ดังนั้นผู้เล่นจึงเร่งรุดเดินทางพันลี้มายังฮั้วซัว หวังจะมาช่วย สลายวิกฤตให้แก่สำนักฮั้วซัวได้ทันท่วงที เดินทางมาถึงยังทางเดินบนเขาฮั้วซัว พลันได้พบเหล่าศัตรูรวมตัวอยู่ ู่ที่นั่นจริงแท้ อีกทั้งกำลังประจันหน้ากับเหล่าศิษย์ฮั้วซัว ดูเหมือนพวกเขาจะไม่พอใจสำนักฮั้วซัว และเตรียมใช้ เลือดล้างฮั้วซัว ทั้งสองฝ่ายกล่าววาจาโต้เถียงรุนแรง จากนั้นก็ชักอาวุธขึ้นมา ดูท่าการต่อสู้นองเลือดคงหลีกเลี่ยง ไม่ได้แล้ว หลังจากที่ผู้เล่นขับไล่เหล่าศัตรูล่าถอยกลับไปสำเร็จแล้ว ผู้เล่นจะรู้แจ้ง <เก้ากระบี่เดียวดาย> ขึ้นไป อีกระดับหนึ่ง ตอนนี้ <เก้ากระบี่เดียวดายขั้นพื้นฐาน> จะสูญสลายไปเอง แต่จะได้ <เก้ากระบี่เดียวดาย> ระดับ 1 มาแทน

 
 
 
 

พลังปราณม่วงรวมศูนย์

ประเภท : กำลังภายใน
coefficient / ความแรง : n/a
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : n/a
เงื่อนไขการเรียน :

 
 
 
 

มังกรดำท่องน้ำ

ประเภท : ตัวเบา
coefficient / ความแรง : n/a
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : n/a
เงื่อนไขการเรียน :

 
 
 
 

มังกรเหินนอกนภา

ประเภท : n/a
coefficient / ความแรง : n/a
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : n/a
เงื่อนไขการเรียน :

 
 
 
 

กระบี่รวมศูนย์

ประเภท : n/a
coefficient / ความแรง : n/a
อาจารย์ผู้ถ่ายทอด : n/a
เงื่อนไขการเรียน :

 
 
 
 
 
 
 
 
Best view in IE6      Copyright :©2004 www.jyguide.com , All right reserved
Contact: webmaster@jyguide.com , jyguide@yahoo.com
ข้อมูลเกมส์มังกรหยกออนไลน์: 100 % Un-official
CSS dedicated site
ขอขอบคุณข้อมูลจากจอมยุทธทุกท่าน